Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 – 2017

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Από το σχολικό εγχειρίδιο ορίζονται οι παρακάτω ενότητες ως εξεταστέα ύλη:

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

Γ. Γκάντσου

Ε. Χατζηηλία