nuwm.png

ВІДОМОСТІ

про надання навчальним виданням грифів вченої

ради НУВГП

Реєстраційний

номер

Вид та назва навчального видання

Автори

Назва грифа

Рецензенти

Експерти науково-методичної ради

Номер протоколу науково-методичної ради / вченої ради

1

Підручник «Будівельне матеріалознавство»

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор НУВГП,

Лаповська С.Д., д.т.н., професор

Затверджено вченою радою НУВГП

Саницький М.А., д.т.н., професор НУ «Львівська політехніка»;

Шпирько М.В., д.т.н., професор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури;

 Бабич Є.М., д.т.н., професор  НУВГП

№ 3 від 23.03.2016/

№ 3 від 25.03.2016

2

Підручник «Опір матеріалів (спеціальний курс), теорія пружності та пластичності»

Трач В.М., д.т.н., професор НУВГП

Подворний А.В., к.т.н., доцент  НУВГП

Затверджено вченою радою НУВГП

Іванченко Г.М., д.т.н., професор КНУБА

Шваб’юк В.Г., д.т.н., професор Луцького НТУ

Ткачук О.А., д.т.н., професор НУВГП

№ 4 від 20.04.2016/

№ 4 від 29.04.2016

3

Навчальний посібник «Економічна інформатика»

Грицюк П.М., д.е.н, професор НУВГП,

Бредюк В.І., к.т.н., доцент НУВГП,

Василів В.Б., к.т.н., доцент НУВГП,

Бабич Т.Ю., ст. викладач,

Волошин В.С., к.е.н., доцент НУВГП,

Джоші О.І., к.т.н., доцент НУВГП

Кардаш О.Л., к.е.н.,  доцент НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Вітлінський В.В., д.е.н., професор КНЕУ

ім. В. Гетьмана

Сазонець О.М., д.е.н., професор НУВГП

Древецький В.В., д.т.н., професор НУВГП

№ 4 від 20.04.2016

№ 4 від 29.04.2016

4

Навчальний посібник «Виробнича експлуатація і ремонт машин та обладнання»  

Романюк В.І.

Гавриш В.С.,

к.т.н., доцент НУВГП

Хітров І.О., к.т.н., доцент НУВГП

Кононогов Ю.А.

Голотюк М.В.,

к.т.н., доцент НУВГП

Тхорук Є.І., к.т.н., доцент НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Налобіна О.О., д.т.н., доцент НУВГП

Мусійко В.Д., к.е.н., професор  Національного транспортного університету

Кристопчук М.Є., к.т.н., доцент НУВГП,

Кирикович В.Д., к.т.н., доцент НУВГП,

Васьковець Л.І., заступник директора  з методичної роботи Технічного коледжу НУВГП 

№ 5 від 18.05.2016/

№ 5 від 31.05.2016

5

Навчальний посібник «Вступ до спеціальності» 

Карпюк А.А., к.т.н, доцент НУВГП,

Підгайний Ю.Б.,

Карпюк Л.А.  

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Пуховий І.І., д.т.н., професор НТУУ »КПІ»

 Герасімов Є.Г., к.т.н., доцент НУВГП

Василів В.Б., к.т.н., доцент

№ 5 від 18.05.2016/

№ 5 від 31.05.2016

6

Навчальний посібник «Фізична та колоїдна хімія»

Яцков М.В., к.т.н., доцент НУВГП

Буденкова Н.М., к.х.н., доцент НУВГП

Мисіна О.І.,

ст. викладач НУВГП

Рекомендовано вченою радою  НУВГП

Колупаєв Б.С., д.хім.н.,професор РДГУ

Клименко М.О., д.с.-г.н., професор НУВГП

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор НУВГП

Клименко М.О., д.с.-г.н., професор НУВГП

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор НУВГП

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

7

Навчальний посібник «Транспортна статистика» 

Познаховський В.А., к.т.н., доцент, НУВГП

Кірічок О.Г., к.т.н., доцент НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Якимчук А.Ю., д.е.н., доцент НУВГП

Мурований І.С., к.т.н., доцент ЛНТУ

Зубілевич С.Я.,

к.е.н., професор

Грицюк П.М., д.е.н., професор

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

8

Навчальний посібник «Розрахунок систем інженерного обладнання будівель»

(3-є видання)

Кравченко В.С., к.т.н., доцент НУВГП

Проценко С.Б., к.т.н.,  доцент НУВГП

Кравченко Н.В., к.т.н., доцент НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Гіроль М.М., д.габілітуваний, професор наук техн.,

Люблінська політехніка

Пугачов Є.В., д.т.н., професор НУВГП

Ричков П.А., д.т.н., професор НУВГП

Ткачук О.А., д.т.н.,

професор НУВГП

Бабич Є.М., д.т.н., професор НУВГП

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

9

Навчальний посібник «Механіка гірських порід. Лабораторний практикум» 

Маланчук З.Р., д.т.н., професор НУВГП

Козяр В.О., к.т.н., доцент НУВГП

Поліщук А.М., асистент НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Калініченко В.О., д.т.н., професор Криворізького національного університету

Кузло М.Т., д.т.н., професор НУВГП

Громаченко С.Ю., к.т.н., доцент НУВГП

Марчук М.М., к.т.н., професор НУВГП

Кристопчук М.Є,

к.т.н., доцент НУВГП

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

10

Навчальний посібник «Бетонознавство»

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор НУВГП

Бордюженко О.М., к.т.н., доцент НУВГП

Житковський В.В., к.т.н., доцент НУВГП

Марчук В.В.,  к.т.н., ст. викладач НУВГП

Чудновський С.М., к.т.н., директер ТОВ НВП «Містин»

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Шинкевич М.В., д.т.н., професор ОДАБіА

Бабич Є.М., д.т.н., професор НУВГП

Науменко Ю.В., д.т.н., професор НУВГП

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

11

Навчальний посібник «Грунтозахисна контурно-меліора

тивна система землеробства»

Фурман В.М., к.с.-г.н., доцент НУВГП

Люсак А.В., к.т.н., доцент НУВГП

Олійник О.О., к.с.-г.н., доцент

НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Вознюк С.Т., д.с.-г.н. професор НУВГП

Клименко М.О., д.с.-г.н., професор НУВГП

Клименко  М.О.,

д.с.-г.н., професор НУВГП

Корнілов Л.В., к.т.н., доцент

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

12

Навчальний посібник «Судова психіатрія та судово-психіатрична експертиза»

Григус І.М., д.мед.н., професор, зав.кафедри здоровья людини і фізичної реабілітації НУВГП

Самороков В.О., доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін НУВГП

Цимбалюк В.І., к.ю.н., професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін НУВГП

Цимбалюк  О.В., асистент кафедри медичної диагностики і терапії ФИДО м.Рівне Львіського національного медичного унівенрситету ім. Д.Галицького

Сахнюк В.В., асистент, кафедри спеціальних юридичних дисциплін НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Білобрівка Р.І., д.мед.н., професор Львіського медичного університету

Юр’єва І.М., к. мед.н.?

Кафарський В.І., д.юр.н., професор НУВГП,

Штогун С.Г., к.юр.н., професор НУВГП

Міщук І.В., к.ю.н.,

в.о.завідувача кафедри конституційного права та галузевих дисциплін НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.06.2016

13

Навчальний посібник «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством»

Бондар М.І., д.е.н., професор,  в.о. декана обліково-економічного факультету  КНЕУ;

Левицька С.О., д.е.н., професор кафедри обліку і  аудиту   НУВГП;

Остап’юк Н.А.,

Осадча О.О., к.е.н., доцент кафедри обліку і  аудиту      НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Швець  В.Г., д.е.н., професор Київського національного університету ім.Т.Шевченка;

 Олійник О.В., д.е.н., професор Житомирського державного технологічного університету;

 Ліпич Л.І., д.е.н., професор  Східноєвропейського національного  університету;

Білецька Л.О., головний бухгалтер ТОВ «Газотрон-Влатава»

-

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.06.2016

14

Навчальний посібник «Екологія рослин. Лабораторний практикум»

Клименко М.О., д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології НУВГП

Борщевська І.М., к.с.-.г.н., доцент кафедри екології НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Лико Д.В., д. с-г. н., професор РДГУ;  

Статник І.І., к.с.-г.н.. доцент кафедри екології НУВГП

Володимирець В.О.,  к.б.н., доцент кафедри агрохімі, грунтознавства та землеробства НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.09.2016

15

Навчальний посібник «Фізичний лабораторний практикум»

Вадець Д.І., колишній доцент кафедри хімії та фізики НУВГП,

Гаращенко В.І.,  к.т.н., доцент, завідувач кафедри хімії та фізики НУВГП

Гаращенко О.В., к.т.н., ст. викладач кафедри хімії та фізики НУВГП

Романів О.Я., к.геогр.н., доцент РДГУ

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Джунь Й.В.,  д.ф-м. н., професор Міжнародного економіко-гуманітарного університету

ім. С. Дем’янчука;

Древецький В.В., д.т.н. , професор НУВГП

Турбал Ю.В., д.т.н.,  професор  кафедри прикладної математики, директор інституту заочно-дистанційного навчання НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.06.2016

16

Навчальний посібник «Управління потенціалом підприємства»                                                

Кузнєцова Т.В.,

к.е.н., професор кафедри економіки підприємства НУВГП

Красовська Ю.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства НУВГП Подлевська О.М., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Лазаришина І.Д., д.е. н., професор, завідувач кафедри обліку і  аудиту НУВГП;  

Савіна Н.Б., д.е.н., професор проректор НУВГП;

Кушнір Н.Б., к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки піжприємства НУВГП.

Скрипчук П.М., д.е.н., професор кафедри менеджменту НУВГП

Самолюк Н.М.,

к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів  НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.09.2016

17

Навчальний посібник «Сільськогосподарська фітопатологія»

Коваль С.І., к.с.г.н., доцент кафедри агрохімії, грунтознавства та землеробства НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Проневич В.А., д.с-г. н., завідувач  лабораторії екології водно-болотних угідь і торфовищ Інституту агроекології і природокористування НААН;

Вознюк С.Т., д.с-г.н, професор НУВГП.  

Турчина К.П., к.с.-г.н.,  доцент кафедри екології НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.06.2016

18

Навчальний посібник «Фінансовий облік. Частина 1»

Позяковська Н.М.,  к.е.н.,  доцент кафедри  обліку і аудиту НУВГП

Довгалець Ю.В., ст. викладач кафедри обліку і аудиту НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Кіндрацька Л.М., д.е.н. , професор КНЕУ ім. Гетьмана;  

Лазаришина І.Д., д.е.н., професор НУВГП

Зубілевич С.Я., к.е.н.,  професор кафедри обліку і аудиту НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.09.2016

19

Підручник «Планування діяльності автотранспортного підприємства»

Турченюк М.О., к.т.н., доцент кафедри  транспортних технологій та технічного сервісу НУВГП

Швець М.Д., к.т.н.,

доцент кафедри  транспортних технологій та технічного сервісу НУВГП

Кірічок  О.Г.,  к.т.н.,

доцент кафедри  транспортних технологій та технічного сервісу НУВГП

Кристопчук М.Є.,   к.т.н., в.о. завідувача кафедри транспортних технологій та технічного сервісу НУВГП

Затверджено   вченою радою НУВГП

Демчук Н.І., д.е.н., професор  Дніпропетровського аграрно-економічного університету;

Мурований І.С., к.т.н. н, доцент  Луцького національного технічного університету;

Безтелесна Л.І., д.е.н., професор НУВГП.

Кушнір Н.Б. ,

к.е.н.,  професор, , завідувач кафедри економіки підприємства НУВГП

№  8 від 23.11.2016/

№  11 від 13.12.2016

20

Навчальний посібник «Педагогіка та методика викладання у вищій школі»

Якубовська С.С.,

к.п.н., доцент каф. суспільних дисциплін

НУВГП

Кочубей А.В.,  к.п.н., доцент каф. суспільних дисциплін

НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Мельничук І.М., д.пед.н., професор Тернопільського медичного університету;  Горбатюк Р.М., д.пед. н., професор Тернопільського педагогічного університету;

Козяр М.М., д.пед.н., професор, завідувач кафедри теормеханіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП.

Сокаль В.А., к.п.н.,

доцент  кафедри суспільних  дисциплін НУВГП;

Костюкова Т.А.,  заступник завідувача НМВ НУВГП

№  8 від 23.11.2016/

№ 11 від 13.12.2016

21

Навчальний посібник

«Основи економічних теорій»

Михалюк Н.М.,  

викладач Костопільського будівельно-технологічного коледжу НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Ряба О.І., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії НУВГП;

Кравчук І.В., спеціаліст першої категорії, викладач економічних дисциплін  Костопільського будівельно-технологічного коледжу

Нікитенко Д.В., 

к.е.н., доцент, зав.каф. економічної теорії НУВГП;

Грицюк П.М.,

д.е.н., професор зав.каф. економічної кібернетики НУВГП;

Василів В.Б.,  к.т.н., доцент каф. економічної кібернетики НУВГП;

Дорошенко О.О.,  к.е.н., доцент каф.  обліку і аудиту;

Веретін Л.С. , к.е.н., доцент,  завідувач підготовчого відділення НУВГП

№  8 від 23.11.2016/

№  11 від 13.12.2017

22

Навчальний посібник «Розрахунок і конструювання залізобетонних балок»

Бабич Є.М., д.т.н., зав.кафедри промислового, цивільного будівництва

НУВГП;

Бабич В.Є., к.т.н., доцент  кафедри промислового , цивільного будівництва та інженерних споруд 

НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Бліхарський З.Я., д.т.н., професор  Національного університету «Львівська політехніка»;

Масюк Г.Х.,  к.т.н., професор  кафедра промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП.

Кочкарьов Д.В., к.т.н., доцент кафедри міського будівницта і господарства НУВГП

№  8 від 23.11.2016/

№ 11 від 13.12.2016

23

Навчальний посібник «Економічний аналіз»

Міщук  Г.Ю.,  д.е.н.,

професор кафедри трудових  ресурсів і підприємництва;

Джигар Т.М., к.е.н., асистент кафедри  трудових  ресурсів і підприємництва НУВГП;

Шишкіна О.О., к.е.н., ст. викладач кафедри  трудових  ресурсів і підприємництва НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Цимбалюк С.О., д.е.н/, доцент Київського національного економічного університету                     ім. В.Гетьмана;

Лук’янова В.В., д.е.н., професор Хмельницького національного університету;

Юрчик Г.М., к.е.н., доцент  кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП.

Лазаришина І.Д.,  д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту НУВГП

№ 8 від 23.11.2016/

№ 11від 13.12.2016

24

Навчальний посібник «Cоціальна відповідальність »

Олійник О.О.,

к.е.н., ст. викладач кафедри трудових ресурсів та підприємництва

НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Грішнова О.А., д.е.н., професор  Київського національного університету

ім. Т. Шевченка;

Міщук Г.Ю., д.е.н., професор кафедри трудових ресурсів  і підприємництва НУВГП

Василів В.Б., к.т.н., доцент кафедри економічної кібернетики НУВГП

№  1 від 25.01.2017/

№ 1 від 03.02.2017

25

Навчальний посібник «Зображення земляних споруд за допомогою методу проекцій з числовими позначками»

Крівцов В.В., к.т.н.,  

доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної  графіки та машинознавства НУВГП;

Козяр М.М., д.п.н., професор, зав. кафедри теоретичної механіки, інженерної  графіки та машинознавства НУВГП;

Коптюк Р.М., к.т.н. , доцент, кафедри природооблаштування та гідромеліорацій НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Горбатюк Р.М., д.п.н.,, професор зав. кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету  ім. В. Гнатюка;

Фещук Ю.В., к.п.н.,  доцент кафедри професійної та                 технологічної освіти РДГУ;

Рокочинський А.М.,  д.т.н., професор зав. кафедри природооблаштування та гідромеліорацій НУВГП 

Остапчук С.М.,  к.т.н., доцент кафедри  геодезії та картографії НУВГП

№ 1 від 25.01.2017/

№ 1 від 03.02.2017

26

Навчальний посібник «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання»

Малащенко В.О., д.т.н., професор зав. кафедри  деталей машин НУ”Львівська політехніка”;

Стрілець В.М.,  к.т.н., доцент, професор кафедри  теоретичної механіки, інженерної  графіки та машинознавства НУВГП;

Новицький Я.М., к.т.н., доцент кафедри деталей машин НУ “Львівська політехніка”;

Стрілець О.Р., к.т,н., доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної  графіки та машинознавства НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Гуліда Е.М., д.т.н., професор  Львіського державного університету безпеки життєдіяльності;

Кіндрацький Б.І., д.т.н., професор , зав. кафедри  ЕРАТ НУ “Львівська політехніка”;

Марчук М.М., к.т.н., професор, директор ННМІ НУВГП

Нікітін, В.Г. , к.т.н., доцент кафедри БДМСМіО

НУВГП

№  1 від 25.01.2017/

№ 1 від 03.02.2017

27

Навчальний

посібник  «Спеціальні технології видобутку корисних копалин»

Маланчук  З.Р., д.т.н., професор кафедри розробки родовищ  та видобування корисних копалин НУВГП;

Маланчук Є.З., д.т.н., професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрова-них систем НУВГП;

Корнієнко В.Я., к.т.н., доцент кафедри розробки родовищ  та видобування корисних копалин НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Калініченко В.О., д.т.н., професор , зав. кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин ДНВЗ “Криворізький національний університет”;

Хоменко О.Є., д.т.н., доцент кафедри підземної розробки родовищ ДВНЗ “Національний гірничий університет”;

Кузло М.Т., д.т.н., професор, зав.кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів НУВГП

Кирикович В.Д..

к.т.н., доцент кафедри БДМСМіО

№ 1 від 25.01.2017/

№ 1 від 03.02.2017

28

Навчальний посібник «Засоби фізичної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами»

Нагорна О.Б., к. н.фіз.вих. та спорту, доцент кафедри здоров’я людини  і фізичної реабілітації

НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Примачок Л.Л., к.п.н., зав. відділення “Лікувальна справа”  Рівненського державного медичного коледжу;

Григус І.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації  НУВГП;

Ногас А.О.,  к. н. фіз. вих. та спорту, доцент  кафедри здоров’я людини  і фізичної реабілітації

НУВГП

Зубрицький Б.Д.,  завідувач кафедри фізичного виховання, доцент НУВГП

№  1 від 25.01.2017/

№ 1 від 03.02.2017

29

Підручник  «Моделювання та аналіз цифрових схем»

Макаренко В.В., д.т.н., доцент кафедри звукотехніки та реєстрації інформації Національного техніного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Маланчук Є.З., д.т.н., професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрова-них технологій НУВГП;

Рудик А.В., к.т.н., доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегровних технологій НУВГП;

Співак В.М., доцент кафедри звукотехніки та реєстрації інформації Національного техніного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Затверджено    вченою радою НУВГП

Мещанінов С.К., д.т.н., професор Дніпродзержинського державного технічного університету;

Гумен М.Б., к.т.н., професор Національного авіаційного університету;

Древецький В.В., д.т.н., професор, зав. кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрова- них технологій НУВГП;

 

Клепач М.І.,

к.т.н., доцент кафедри АЕКІТ

№ 2 від 15.03.2017/

№ 3 від 31.03.2017

30

Навчально-довідковий  посібник «Будівельне матеріалознавство»

Дворкін Л.Й.., д.т.н., професор кафедри ТБВіМ НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Шейніч Л.О., доктор техн. наук, професор, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»;

Пушкарева К.К., доктор техн. наук, професор, Київський національний університет будівництва та архітектури;

Лаповська С.Д., доктор техн. наук, заступник директора з наукової роботи, ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів»

№ 2 від 15.03.2017/

№ 3 від 31.03.2017

31

Підручник  «Логічне і функціональне програмування»

Заяць В.М., д.т.н., професор кафедри;

Заяць М.М.., д.т.н., професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрова-них систем НУВГП;

Затверджено    вченою радою НУВГП

Мартинюк П.М., д.т.н., професор, зав. кафедри прикладної математики НУВГП;

Пасічник В.В., д.т.н., професор  Національного  університету “Львівська політехніка»;

Савула Я.Г.. д.фіз.-мат.н., професор, зав.кафедри прикладної математики Львівського Національного університету ім. Івана Франка;

Яворський І.М., д.фіз.-мат.н., професор, Технологічного-природничого університету ім. Снідецьких, м. Бигдощ, Польща

Тулашвілі Ю.Й., д.п.н., професор, завідувач  кафедри комп’ютерних наук

№ 3 від 19.04.2017/

№ 4 від 28.04.2017

32

Навчальний  посібник «Розв’язування задач підвищеної складності з нарисної геометрії»

Крівцов  В.В., к.т.н.,  доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства

НУВГП;

Козяр М.М., д.пед.н., професор, зав. кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП;

Полінчук А.Е., студент 3 курсу ННІБА НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Джеджула О.М., зав.кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій  Вінницького національного аграрного університету, доктор пед. наук, професор;

Райковська Г.О., зав.кафедри загальноінженерних дисциплін Житомирського державного технологічного університету, доктор пед. наук, професор;

Пікула М.В., ст. викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства НУВГП

Налобіна О.О., д.т.н., професор кафедри БДМСМО

№ 3 від 19.04.2017/

№ 4 від 28.04.2017

33

Навчальний посібник  «Методологія наукових досліджень»

Кір’янов В.М., д.т.н., професор кафедри

ВГБтаЕГМС НУВГП;

Рекомендовано     вченою радою НУВГП

Калініченко В.О., д.т.н., професор , зав. кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин ДНВЗ “Криворізький національний університет”;

Хоменко О.Є., д.т.н., доцент кафедри підземної розробки родовищ ДВНЗ “Національний гірничий університет”;

Кузло М.Т., д.т.н., професор, зав.кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів НУВГП

Бабич В.Є., к.т.н., доцент кафедри ПЦБ та інженерних споруд

№ 3 від 19.04.2017/

№ 4 від 28.04.2017

34

Навчальний  посібник «Основи фізичної  реабілітації»

Нагорна О.Б., к.фіз.вих.,  доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації НУВГП;

Горчак В.В., ст. викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації НУВГП;

 

 

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Григус І.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації  НУВГП;

Магльований А.В., доктор біологічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри фізичного виховання і спортивної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Кузнєцова О.Т., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання НУВГП

№ 3 від 19.04.2017/

№ 4 від 28.04.2017

35

Навчальний посібник «Фізіотерапія»

Брега Л.Б., ст.викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітаціі

НУВГП;

Ногас А.О., к.фіз.вих., доцент  кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітаціі

НУВГП

Рекомендовано     вченою радою НУВГП

Григус І.М., д.мед.наук, професор, зав.кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації НУВГП  

Дума З.В., д.мед.наук, професор, зав.кафедри фізичної реабілітації ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Зубрицький Б.Д., д.п.н., доцент, завідувач  кафедри фізичного виховання

№ 4 від 21.06.2017/

№ 6 від 29.06.2017

36

Підручник «Креативний менеджмент»

Окорський В.П., к.т.н., доцент кафедри менеджменту НУВГП;

Валюх А.М., к.е.н., доцент  кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності НУВГП

Затверджено вченою радою НУВГП

Савіна Н.Б., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків НУВГП

Гарафонова О.І., д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

Корсак В.І., д.е.н., професор кафедри менеджменту РДГУ

Шинкарук А.Л., к.пол.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

№ 4 від 21.06.201/

№ 6 від 29.06.2017

 

37

Підручник «Техноекологія»

Клименко М.О., д.с.-г.н., професор, зав.кафедри екології НУВГП

Залеський І.І., к.геогр.н., доцент кафедри екології НУВГП

Затверджено   вченою радою НУВГП

Филипчук В.Л., д.т.н., професор НУВГП

Лико Д.В., доктор с-г.н., професор Рівненського державного гуманітарного університету

Прищепа А.М., к.с-г.н, професор, директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою

Зубілевич С.Я., к.е.н., професор кафедри обліку і аудиту

№ 4 від 21.06.2017/

№ 6 від 29.06.2017

38

Навчальний посібник «Основи наукових досліджень»

Рокочинський А.М., д.т.н.,професор, зав.кафедри природооблаштування та гідромеліорацій

НУВГП;

Сапсай Г.І., к.т.н., доцент  кафедри природооблаштування та гідромеліорацій

НУВГП;

Шалай С.В., к.с.-г.н., доцент кафедри природооблаштування та гідромеліорацій

НУВГП.

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Орлінська О.В., д.геол.н., професор, зав.кафедри експлуатації гідромеліоративних систем і технології будівництва Дніпропетровського державного аграрно-економічного  університету;

Ткачук М.М., д.т.н., професор  кафедри ВГБтаЕГМС НУВГП

Бабич В.Є., к.т.н., доцент кафедри ПЦБ та інженерних споруд НУВГП

№ 4 від 21.06.2017/

№ 6 від 29.06.2017

39

Навчальний посібник «Випробування, сертифікація і стандартизація машин»

Налобіна О.О., д.т.н., професор кафедри БДМСГМіО НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Ляшук О.Л., д.т.н., доцент, зав.кафедри автомобілів Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя;

Шваб’юк В.І., д.т.н., професор, професор кафедри технічної механіки Луцького національного технічного університету; Кузьміна Т.О., д.т.н., професор, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Глінчук В.М., к.т.н., доцент

№ 4 від 21.06.2017/

№ 6 від 29.06.2017

40

Навчальний посібник «Рисові зрошувальні системи»

Сташук В.А., д.т.н., професор, член-кореспондент НААН України;

Рокочинський А.М., д.т.н.,професор, зав.кафедри природооблаштування та гідромеліорацій

НУВГП;

Мендусь П.І., к.т.н., доцент кафедри природооблаштування та гідромеліорацій

НУВГП;

Турченюк В.О., к.т.н., доцент  кафедри природооблаштування та гідромеліорацій

НУВГП;

Мендусь C.П., к.т.н., доцент кафедри природооблаштування та гідромеліорацій

НУВГП;

Козішкурт С.М., к.т.н., доцент  кафедри природооблаштування та гідромеліорацій

НУВГП;

Кропивко С.М., к.т.н., доцент  кафедри природооблаштування та гідромеліорацій

НУВГП;

Клімов С.В., к.т.н., доцент кафедри ВГБтаЕГМС НУВГП;

Герасімов Є.Г., к.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва НУВГП;

Степаненко М.Г., к.т.н., доцент НУВГП;

Грановська Л.М., д.е.н., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»;

Морозов В.В., к.с.-г.н., професор ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»;

Корнбергер В.Г.,  к.с.-г.н., Інститут рису НААН України;

Шевченко А.М.,  к.с.-г.н., старший науковий співробітник, ІВПіМ НААН України;

Потоп В.І., начальник Одеського обласного управління водних ресурсів;

Іваненко О.П., начальник Кілійського управління водного господарства

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Рогачко С.І., д.т.н., професор кафедри Енергетичного та водогосподарського будівництва Одеської державної академії будівництва та архітектури;

Ткачук М.М., д.т.н., професор  кафедри ВГБ та ЕГМС НУВГП

Пінчук О.О., к.т.н., доцент кафедри

№ 4 від 21.06.2017/

№ 6 від 29.06.2017

41

Навчальний посібник «Корпоративне управління»

Швець Ф.Д., к.т.н., доцент кафедри менеджменту НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Скрипчук П.М., д.е.н., професор кафедри менеджменту НУВГП; Микитин Т.М., к.т.н., завідувач кафедри менеджменту РДГУ

Сазонець І.Л., д.е.н., професор НУВГП

Костюкевич А.М., к.е.н., доцент

№ 4 від 21.06.2017/

№ 6 від 29.06.2017

42

Навчальний посібник «Практикум з вищої математики»

Брушковський О.Л., к.т.н., доцент кафедри вищої математики

НУВГП;

Цецик С.П., к.п.н., доцент кафедри вищої математики

НУВГП;

Дубчак І.В., асистент кафедри вищої математики НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Сяський А.О., д.т.н., професор кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки РДГУ;

Кушнір О.О., к.фіз.-мат.н., доцент кафедри вищої математики НУВГП

Мартинюк П.М., д.т.н., професор кафедри прикладної математики

№ 4 від 21.06.2017/

№ 6 від 29.06.2017

43

Навчальний посібник «Реабілітаційні обстеження в практиці фізичного терапевта»

Григус І.М., д.м.н., професор, зав.кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації НУВГП;

Нагорна О.Б., к.фіз.вих., доцент, доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації НУВГП;

Горчак В.В., ст.викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Богдановська Н.В., д.біол.н., професор,

завідувач кафедри фізичної реабілітації Запорізького національного університету;

Ногас А.О., к.фіз.вих., доцент  кафедри здоров’я людини  і фізичної реабілітації

 

Кузнєцова О.Т., к.н. з фіз.вих., доцент кафедри фізичного виховання

№ 4 від 21.06.2017/

№ 6 від 29.06.2017

    44

Підручник «Управління будівництвом водогосподарських систем»

Кір’янов В.М., д.т.н., професор, академік Академії будівництва України, зав. кафедри ВГБтаЕГМС НУВГП

Затверджено вченою радою НУВГП

Сташук В.А., д.т.н., професор, зав. кафедри управління, економіки та інформаційних технологій Державного інституту управління та економіки водних ресурсів;

Ткачук М.М., д.т.н., професор  кафедри ВГБтаЕГМС НУВГП;

Тугай О.А., д.т.н., професор, зав. кафедри організації та управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури  

Турченюк В.О., к.т.н., доцент кафедри природооблаштування та меліорацій

№ 4 від 21.06.2017/

№ 6 від 29.06.2017

45

Навчальний посібник «Інженерний захист територій»

Рокочинський А.М., д.т.н., професор, зав. кафедри природооблаштування та гідромеліорацій

НУВГП;

Живиця В.А., к.т.н., доцент, доцент кафедри природооблаштування та гідромеліорацій НУВГП;

Волкова Л.А., к.с.-г.н., професор, професор кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки НУВГП;

Ромащенко М.І., д.т.н., професор, директор Інституту водних проблем і меліорації НААН;

Савчук Д.П., к.т.н., с.н.с., Інститут водних проблем і меліорації НААН;

Мендусь C.П., к.т.н., доцент кафедри природооблаштування та гідромеліорацій

НУВГП;

Величко С.В., к.т.н.;

Трофимчук Д.М., магістр, аспірант кафедри природооблаштування та гідромеліорацій;

Приходько Н.В., к.т.н., асистент кафедри природооблаштування та гідромеліорацій;

Чіпак В.П., начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса;

Коломис С.М., начальник Виноградівського міжрайонного управління водного господарства;

Стойко С.С., начальник Тячівського міжрайонного управління водного господарства;

Шобей О.З., заступник начальника Тячівського міжрайонного управління водного господарства

   

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Ткачук М.М., д.т.н., професор кафедри ВГБіЕГМС НУВГП;

Дупляк В.Д., к.т.н, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, Голова Правління ПАТ «Укрводпроект»

Корбутяк В.М., к.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики

№ 4 від 21.06.2017/

№ 6 від 29.06.2017

    46

Навчальний посібник «Хімія. Для вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації. Частина друга»

Яцков М.В., к.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри хімії та фізики, Заслужений винахідник України, академік інженерної академії України, Відмінник освіти України, член-кореспондент Української екологічної академії наук;

Войцешевський Б.Д., викладач вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Стухляк П.Д., д.т.н., професор Тернопільського національного технічного університету ім. І. Полюя;

Романишина Л.М., д.пед.н., професор, завідуюча кафедрою педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

Хмеляр У.М., к.пед.н., викладач-методист Рівненського базового медичного коледжу;

Буденкова Н.М., к.хім.н., доцент НУВГП

Дворкін Л.Й., зав.кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства, д.т.н., професор.

№ 5 від 20.09.2017/

№ 8 від 13.10.2017

47

Навчальний посібник «Улаштування захисних покриттів у будівництві»

Кизима В.П., к.т.н., доцент кафедри ВГБЕГМС НУВГП;

Куковський А.Г.,к.т.н., доцент кафедри ВГБЕГМС НУВГП;

Яковчук В.В., к.т.н., доцент кафедри ТБВіМ;

Люльчик В.О., к.с/г н., викладач вищої категорії РДАК

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор, зав. кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства НУВГП;

Шваб’юк В.І., д.т.н., професор кафедри промислового та цивільного будівництва Луцького національного технічного університету;

Ткачук М.М., д.т.н., професор кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем НУВГП

Кузло М.Т., д.т.н., професор, завідувач кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів.

№ 5 від 20.09.2017/

№ 8 від

13.10. 2017

    48

Навчальний посібник «Збірник тестових завдань з дисципліни Менеджмент практикум»

Окорський В.П., к.т.н., доцент кафедри менеджменту НУВГП;

Пахаренко О.В., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту НУВГП;

Стасюк Б.Б., старший викладач кафедри менеджменту НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Микитин Т.М., к.т.н., доцент, зав. кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету;

Міщук Г.Ю., д.е.н., професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП

Сорока В.С., к.с.-г.н., доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

№ 5 від 20.09.2017/

№ 8 від 13.10.2017

49

Підручник «Інформатизація світогосподарського розвитку»

Сазонець О.М., д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин НУВГП;

Качан О.І., асистент кафедри міжнародних економічних відносин НУВГП

Затверджено   вченою радою НУВГП

Савельєв Є.В., д.е.н., професор Тернопільського національного економічного університету;

Єлісеєва О.К., д.е.н., професор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

Грицюк П.М., д.е.н., професор кафедри державного управління НУВГП

Шинкарук А.Л., к.політ.н, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

№ 6 від 25.10.2017/

№ 9 від 24.11.2017

    50

Навчальний посібник «Бетони спеціального призначення»

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Толмачов С.М., д.т.н., професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

Хлапук М.М., д.т.н., професор кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки

Ткачук О.А., д.т.н., професор кафедри міського будівництва та господарства НУВГП

№ 6 від 25.10.2017/

№ 9 від 24.11.2017

51

Навчальний довідник «Бурштин Полісся»

Мельничук В.Г., д.геол.н., професор кафедри інженерної геології та гідрології НУВГП;

Криницька М.В., к.геол.наук, старший викладач кафедри інженерної геології та гідрології НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Маланчук З.Р., д.т.н., професор кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин НУВГП;

Ремезова О.О., д.геол.н., доц., чл.-кор. Академії гірничих наук України;

Павлунь М.М., д.геол.н., професор кафедри геології корисних копалин

Веремеєнко С.І., д.с-г.н., професор кафедри агрохімії, грунтознавства та землеробства НУВГП

№ 6 від 25.10.2017/

№ 9 від 24.11.2017

    52

Навчальний посібник «Економіка та інформаційна безпека зарубіжних країн»

Валіулліна З.В., к.екон.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Сазонець О.М., д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин НУВГП;

Кукурудза І.І., д.екон.н., професор кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького;

Безус Р.М., д.екон.н., професор кафедри маркетингу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, академік Академії економічних наук України

Кардаш О.Л., к.е.н., старший викладач кафедри економічної кібернетики НУВГП

№ 6 від 25.10.2017/

№ 9 від 24.11.2017

53

Навчальний посібник «English for civil engineering students»

Кузло Н.М., асистент кафедри іноземних мов НУВГП 

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Тадеєва М.І., д.пед.н., професор кафедри іноземних мов НУВГП;

Кочубей А.В., к.пед.н., доцент кафедри суспільних дисциплін НУВГП;

Малюга О.С., к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Лушнікова Н.В., к.т.н., доцент кафедри архітектури та середовищного дизайну НУВГП

№ 6 від 25.10.2017/

№ 9 від 24.11.2017

    54

Підручник «Сталий розвиток місцевих громад»

Клименко М.О., д.с-г.н., професор кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства НУВГП;

Клименко О.М., д.с-г.н., професор кафедри менеджменту НУВГП;

Клименко Л.В., к.с-г.н., доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства НУВГП;

Затверджено   вченою радою НУВГП

Наконечна О.П., д.філ.наук, професор кафедри філософії НУВГП;

Борисюк Б.В., к.с-г.н., доцент ЖНАЕУ;

Лико Д.В., д.с-г.н., прфесор РДГУ

Якимчук А.Ю., д.е.н., професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності НУВГП

№ 7 від 22.11.2017/

№ 9 від 24.11.2017

55

Навчальний посібник «Практикум з дисципліни «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання»»

 

Малащенко В.О., д.т.н., професор кафедри деталей машин НУ

«Львівська політехніка»

Стрілець В.М., к.т.н., професор кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП;

Стрілець О.Р., к.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП;

Новіцький Я.М., к.т.н., доцент кафедри деталей машин НУ

«Львівська політехніка»

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Гуліда Е.М., д.т.н., професор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;

Марчук М.М., к.т.н., професор кафедри автомобілів та автомобільного господарства НУВГП;

Пасіка В.Р., д.т.н., професор кафедри НУ «Львівська політехніка»

 

Нікітін В.Г., к.т.н., доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання НУВГП

№ 7 від 22.11.2017

№ 9 від 24.11.2017

    56

Навчальний посібник  «Організація суддівства змагань з армспорту»

Комаревич О.Є., ст. викладач кафедри фізичного виховання НУВГП;

Безкоровайний Д.О.

Красов В.П.

Звягінцева І.М.

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Камаєв О.І., д.пед.н., професор кафедри олімпійського та професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури;

Галашко М.І., доцент, завідувач кафедри важкої атлетики та боксу Харківської державної академії фізичної культури;

Кузнєцова О.Т., к.н. з фіз.виховання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання НУВГП

Нестерчук Н.Є., д.фіз.вих., завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання НУВГП

№ 7 від 22.11.2017

№ 9 від 24.11.2017

57

Навчальний посібник «Практикум з теоретичної механіки. Частина 2. Динаміка»

 

Войтович Л.В., старший викладач, кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП;

Галанзовський М.Р., к.т.н., кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП;

Серілко Л.С., к.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП;

Щурик В.О., к.т.н., кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Шваб’юк В.І., д.т.н., професор кафедри технічної механіки Луцького національного технічного університету;

Налобіна О.О., д.т.н., професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання НУВГП;

Козяр М.М., д.п.н., завідувач кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП

Андрушков В.І., к.т.н., доцент кафедри мостів, тунелів, опору матеріалів та будівельної механіки НУВГП

 

№ 8 від 20.12.2017

№ 10 від 27.12.2017

58

Навчальний посібник  «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство (обробка металів різанням)»

Пахаренко В.Л., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства НУВГП;

Марчук М.М.,

к.т.н., професор, директор ННМІ НУВГП;

Пахаренко О.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту НУВГП

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Калько А.Д., д.геогр.н., професор, декан природничо-

географічного факультету МЕГУ  ім. С.Дем’янчука;

Кравець С.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання

Романюк В.В., к.т.н., професор кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП;

Житковський В.В., к.т.н., доцент кафедри технології будівельних виробів та матеріало-

знавства НУВГП

№ 8 від 20.12.2017

№ 10 від 27.12.2017

59

Навчальний посібник «Збірник тестових завдань з дисциплін «Креативний менеджмент»»

Окорський В.П., к.т.н., доцент кафедри менеджменту НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Берташ Б.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту РДГУ;

Мельник Л.В., к.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та економіки природокористування НУВГП;

Якимчук А.Ю., д.е.н., професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності НУВГП

Костюкевич А.М., к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів та підприємництва НУВГП

№ 8 від 20.12.2017/

№ 10 від 27.12.2017

60

Підручник  «Машини для прокладання підземних комунікацій (наукові основи створення)»

КравецьС.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання НУВГП;

Нечидюк А.А., к.т.н., доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання НУВГП;

Косяк О.В., к.т.н., старший викладач кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання НУВГП

Затверджено

вченою радою

НУВГП

Маланчук З.Р., д.т.н., професор кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин НУВГП;

Мусійко В.Д., д.т.н., професор, завідувач кафедри дорожніх машин Київського національного транспортного університету;

Кириченко І.Г., д.т.н., професор, декан механічного факультету, професор кафедри будівельних і дорожніх машин Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету

Кожушко Л.Ф., д.т.н., професор, завідувач  кафедри менеджменту НУВГП;

Рижий О.П., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного транспорту НУВГП

№ 1 від 21.02.2018/

№ 2 від 23.02.2018

61

Навчальний посібник «Бази даних та інформаційні системи»

Харів Н.О., старший викладач кафедри прикладної математики

НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Тулашвілі Ю.Й., д.пед.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук НУВГП;

Бомба А.Я., д.т.н., професор Рівненського державного гуманітарного університету

Грицюк П.М., д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики НУВГП

№ 1 від 21.02.2018/

№ 2 від 23.02.2018

    62

Навчальний посібник  «Практикум з дисципліни “Інтелектуальна власність”»

Востріков В.П., к.т.н., професор кафедри гідроінформатики НУВГП;

Кірічок О.Г., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу НУВГП;

Стрілець В.М., к.т.н., професор кафедри теоретичної механіки інженерної графіки та машинознавства

НУВГП

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Гевко Б.М., д.т.н., професор Тернопільського Національного технічного університету ім.Івана Пулюя, Заслужений винахідник України;

Малащенко В.О., д.т.н., професор, завідувач кафедри “Технічна механіка та динаміка машин” Національного університету “Львівська політехніка”;

Гіроль М.М., д.т.н., професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки НУВГП, Заслужений винахідник України, м.Рівне

Валюх А.М., к.е.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності НУВГП

№ 1 від 21.02.2018/

№ 2 від 23.02.2018

63

Навчальний посібник «Технологічні карти у будівництві»

Бабіч Є.Є., к.т.н., доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд

НУВГП;

Кухнюк О.М., к.т.н., доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності НУВГП;

Поляновська О.Є., асистент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Андрійчук О.В., к.т.н., доцент Луцького Національного технічного університету;

Лащівський В.В., к.т.н., доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП

Піліпака Л.М., к.т.н., доцент кафедри міського будівництва та господарства НУВГП

№ 1 від 21.02.2018/

№ 2 від 23.02.2018

64

Навчальний посібник «Трудові договірні відносини»

Самолюк Н.М., к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП;

Юрчик Г.М., к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Міщук Г.Ю., д.е.н., професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП;

Цимбалюк С.О., д.е.н., декан факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені  Вадима Гетьмана”

Костюкевич Р.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту НУВГП

№ 2 від 21.03.2018/

№ 3 від 26.04.2018

65

Навчальний посібник «Гідрометрія. Практикум»

Косяк Д.С., к.геогр.н., доцент кафедри геології та гідрології НУВГП;

Холоденко В.С., к.геогр.н., доцент кафедри геології та гідрології  НУВГП;

Галік О.І., к.с.-г.н., доцент кафедри геології та гідрології  НУВГП;

Будз О.П., к.т.н., доцент кафедри геології та гідрології  НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Хлапук М.М., д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування НУВГП;

Корбутяк М.В., к.геогр.н., доцент кафедри геології та гідрології НУВГП;

Калько А.Д., д.геогр.н., професор, завідувач кафедри географії і туризму, в.о. декана природничо-географічного факультету МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука

Шинкарук Л.А., к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри гідротехнічногобудівництва та гідравліки НУВГП

№ 2 від 21.03.2018/

№ 3 від 26.04.2018

66

Навчальний посібник «Фізична терапія в кардіології»

Григус І.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації НУВГП;

Брега Л.Б., старший викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Савченко В.М., провідний науковий співробітник кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Дума З.В., д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”;

Богдановська Н.В., д.б.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Запорізького національного університету

Костюкевич Р.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту НУВГП

№ 3 від 25.04.2018/

№ 3 від 26.04.2018

67

Навчальний посібник «Українсько-англійський та англо-український словник термінів вищої школи»

Корбутяк В.І., к.т.н., доцент, начальник відділу якості освіти НУВГП;

Кухар М.Ф., провідний фахівець відділу якості освіти НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Воробйова І.А., к.п.н., доцент кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету;

Веремчук Ю.В., к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов НУВГП

Косолапов В.І., колишній працівник кафедри іноземних мов НУВГП

№ 4 від 23.05.2018/

№ 4 від 22.06.2018

    68

Підручник «Діагностика, паспортизація та відновлення будівель і інженерних споруд»

Бабич Є.М., д.т.н., професор кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП;

Караван В.В., к.т.н., доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП;

Бабич В.Є., к.т.н., доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП

Затверджено   вченою радою

НУВГП

Клименко Є.В., д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри будівельних конструкцій Одеської державної академії будівництва та архітектури;

Кундрат М.М., д.т.н., професор, кафедри мостів, тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки НУВГП;

Шваб’юк В.І., д.т.н., професор Луцького НТУ

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор,завідувач кафедрою технології будівельних виробів і матеріалознавства НУВГП

№ 5 від 20.06.2018/

№ 4 від 22.06.2018

69

Навчальний посібник «Вища математика.Частина ІІІ. (Диференціальні рівняння. Ряди.)»

Водяна С.П., к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої математики НУВГП;

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Бомба А.Я., д.т.н., професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики РДГУ;

Турбал Ю.В., д.т.н., професор кафедри прикладної математики НУВГП;

Кушнір О.О., к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої математики НУВГП

МартинюкП.М., д.т.н., професор,завідувач кафедриприкладної математики НУВГП

№ 5 від 20.06.2018/

№ 4 від 22.06.2018

    70

Навчальний посібник  «Нарисна геометрія»

Крівцов В.В., к.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП;

Козяр М.М., д.пед.н., професор, завідувач кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства

НУВГП

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Кравець С.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельних, меліоративних , сільськогосподарських машин і обладнання НУВГП;

Райковська Г.О., д.пед.н., професор кафедри галузевого машинобудування Житомирського державного технологічного університету;

Глінчук В.М., к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри автомобілів та автомобільного господарства НУВГП

Пугачов Є.В., д.т.н., професор кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та графіки НУВГП

№ 5 від 20.06.2018/

№ 4 від 22.06.2018

71

Навчальний посібник «Штучні споруди на автомобільних дорогах: Мостові переходи через водотоки»

Крусь Ю.О., к.т.н., доцент кафедри автомобільних доріг, основ і фундаментів НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Власюк А.П., д.т.н., професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри економіко- математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету “Острозька академія”;

Подворний А.В., к.т.н., доцент кафедри мостів, тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки НУВГП;

Жеребятьєв О.В., к.т.н., доцент кафедри автомобільних доріг, основ і фундаментів НУВГП

Гуртовий О.Г., к.т.н., доцент, кафедри мостів, тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки НУВГП

№ 5 від 20.06.2018/

№ 4 від 22.06.2018

    72

Навчальний посібник  «Водопостачання та водовідведення»

Шадура В.О., к.т.н., доцент кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи НУВГП;

Кравченко Н.В., к.т.н., доцент кафедри теплопостачання, вентиляції та санітарної техніки НУВГП

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Ковальчук В.А., д.т.н., професор кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи НУВГП;

Кізєєв М.Д., к.т.н., доцент кафедри теплопостачання, вентиляції та санітарної техніки НУВГП

Епоян С.М., д.т.н., професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки Харківського національного університету будівництва та архітектури

Бабич Є.М., д.т.н., професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП

№ 5 від 20.06.2018/

№ 4 від 22.06.2018

73

Навчальний посібник «Міське господарство»

Ткачук О.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Татарченко Г.О., д.т.н., професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства Східноукраїнського національного університету ім.Володимира Даля;

Тімченко Р.О., д.т.н., професор кафедри промислового, цивільного і міського будівництва ДВНЗ “Криворізький національний університет”;

Линник І.Е., д.т.н., професор кафедри міського будівництва Харківського національного університету ім.

О.М. Бекетова

Кравченко В.С., к.т.н., доцент, кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки НУВГП

№ 5 від 20.06.2018/

№ 4 від 22.06.2018

    74

Навчальний посібник  «Проектування складів бетонів. Методи, приклади, вправи»

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства НУВГП

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Саницький М.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельного виробництва Національного університету “Львівська політехніка”;

Дерев’янко В.М., д.т.н., професор кафедри ТБМВК ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”

-

№ 5 від 20.06.2018/

№ 4 від 22.06.2018

75

Навчально-методичний посібник «Соціальна девіація та віктимність: психолого-юридичний аспект»

Цимбалюк В.І., к.ю.н., професор, директор ННІП НУВГП;

Ставицький О.О., д.психол.н., професор НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Михальчук Н.О., д.психол.н., професор Рівненського державного гуманітарного університету;

Кафарський В.І., д.ю.н., професор, завідувач кафедри спеціальних юридичних дисциплін НУВГП

Оксентюк Н.В., к.псих.н., доцент НУВГП

№ 6 від 19.09.2018/

№ 6 від

26.10.2018

    76

Навчальний посібник  «Техніка високих напруг»

Василець С.В., д.т.н., доцент, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

Василець К.С., асистент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП;

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Мартинюк П.М., д.т.н., доцент, завідувач кафедри прикладної математики НУВГП;

Вовна О.В., д.т.н., доцент, завідувач кафедри електронної техніки Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (м. Покровськ)

Филипчук В.Л., д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності НУВГП

№ 7 від 24.10.2018/

№ 6 від 26.10.2018

77

Навчальний посібник “Транспортні системи гірничих підприємств”

Маланчук З.Р., д.т.н., професор кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин НУВГП;

Корнієнко В.Я., к.т.н., доцент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин НУВГП;

Сорока В.С., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу, проректор НУВГП;

Васильчук О.Ю., к.т.н.., старший викладач кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин НУВГП;

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Марчук М.М. член-кореспондент Транспортної Академії України, к.т.н., професор кафедри автомобілів та автомобільного господарства НУВГП;

Надутий В.П., д.т.н., професор, завідувач відділу механіки машин і процесів переробки мінеральної сировини Інституту геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України

ГлінчукВ.М., к.т.н.,доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства НУВГП;

№ 7 від 24.10.2018/

№ 6 від 26.10.2018

    78

Підручник «Інженерна геодезія»

Романчук С.В.

Затверджено    вченою радою

НУВГП

Мельник В. М., д. т. н., професор, кафедри геодезії, картографії і кадастру, Східноєвропейського Національного університету імені Лесі Українки, заслужений діяч науки і техніки України;

Кожушко Л. Ф., д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту НУВГП, заслужений діяч науки і техніки України;

Кісільов Ю. О., д.геогр.н., професор, завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру,  Уманського національного університету садівництва.

Бачишин Б. Д., к.т.н., доцент кафедри геодезії та картографії НУВГП

Мальчук М.П., інженер-аерофотогеодезист

№ 7 від 24.10.2018/

№ 6 від 26.10.2018

79

Навчальний посібник «Інженерна графіка. Тестові завдання»

Козяр М.М., д.пед.н., професор, завідувач кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП;

Крівцов В.В., к.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП;

Тимощук І.О., доцент кафедри іноземних мов, директор Центру міжнародного співробітництва та освіти НУВГП;

Приймак С.А. викладач підготовчого відділення НУВГП;

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Тадеєва М.І., д.пед.н., професор кафедри іноземних мов та українознавства НУВГП;

Скоблюк М.П., к.т.н., доцент кафедри будівельних, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання НУВГП;

Сяський А.О., д.т.н., професор РДГУ

Пугачов Є.В., д.т.н., професор кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та графіки НУВГП;

Веремчук Ю.В., к.філол.н.,директор центру вдосконалення іншомовної освіти НУВГП

№ 9 від 19.12.2018/

№ 1 від 25.01.2019

    80

Навчальний посібник «Технології підземної розробки корисних копалин»

Новак А.І., к.т.н., доцент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин НУВГП;

Калініченко О.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Криворізького національного університету;

Заєць В.В., к.т.н., доцент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин НУВГП;

Васильчук О.Ю., к.т.н., доцент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин НУВГП;

Семенюк В.В., асистент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин НУВГП

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Кравець С.В., д.т.н., професор,завідувач  кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання НУВГП;

Надутий В.П., д.т.н., професор, завідувач відділу механіки машин і процесів переробки мінеральної сировини Інституту геотехнічної механіки ім.Н.С. Полякова НАН України;

Мельничук В.Г., д.геолог.н., професор, завідувач кафедри геології та гідрології НУВГП;

Гнєушев В.О., к.т.н., доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності НУВГП

№ 9 від 19.12.2018/

№ 1 від 25.01.2019

81

Навчальний посібник «Управління міжнародним бізнесом»

Сазонець О.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин НУВГП;

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Грицюк П.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики НУВГП;

Філіпенко А.С., д.е.н., професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка;

Джусов О.А., д.е.н., професор кафедри менеджменту і туристичного бізнесу Дніпровського національного університету ім.О.Гончара

Кожушко Л.Ф., д.т.н., професор,завідувач кафедри менеджменту НУВГП;

№ 9 від 19.12.2018/

№ 1 від 25.01.2019

    82

Навчальний посібник «Нормативна база будівництва»

Корнійчук О.І., к.т.н., доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП;

Алексієвець В.І., к.т.н., доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Шваб’юк В.І., д.т.н., професор кафедри прикладної математики та механіки Луцького національного технічного університету;

Бабич Є.М., д.т.н., професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП

Кочкарьов Д.В., д.т.н., доцент кафедри міського будівництва та господарства НУВГП

№ 1 від 27.02.2019/

№ 2 від 15.03.2019

83

Навчальний посібник «Будівельні матеріали та вироби із застосуванням промислових відходів»

Мироненко А.В.

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Саницький М.А., д.т.н., професор Національного університету “Львівська політехніка”;

Кузло М.Т., д.т.н., професор кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів НУВГП

Лушнікова Н.В., к.т.н., доцент кафедри архітектури та середовищного дизайнуНУВГП

№ 1 від 27.02.2019/

№ 2 від 15.03.2019

    84

Навчальний посібник «Основи хімії»

Яцков М.В., к.т.н., професор кафедри хімії та фізики НУВГП;

Буденкова Н.М., к.х.н., доцент кафедри хімії та фізики НУВГП;

Мисіна О.І., старший викладач кафедри хімії та фізики НУВГП

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Аксіментьєва О.І., д.х.н., професор кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету ім. Івана Франка;

Мартинюк Г.В., к.х.н., доцент кафедри екології, географії та туризму Рівненського Державного Гуманітарного Університету;

Маланчук В.З., д.т.н., професор НУВГП

Филипчук В.Л., д.т.н., професор кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності НУВГП

№ 1 від 27.02.2019/

№ 2 від

15.03.2019

85

Навчальний посібник «Конструювання вузлів та агрегатів»

Налобіна О.О., д.т.н., професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання НУВГП;

Бундза О.З., к.т.н., доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання НУВГП;

Серілко Д.Л., старший викладач кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання НУВГП;

Голотюк М.В., к.т.н., доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Пастернак Я.М., д.ф.-м.н., професор завідувач кафедри прикладної математики та механіки Луцького національного технічного університету;

Корнієнко В.Я., д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин НУВГП

Хітров І.О., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій та технічного сервісу НУВГП

№ 1 від 27.02.2019/

№ 2 від 15.03.2019

    86

Навчальний посібник «Організація та технологія будівельних робіт. Практикум»

Білецький А.А., к.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки НУВГП;

Клімов С.В., к.т.н., доцент кафедри гідроінформатики НУВГП;

Ольховик О.І., к.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки НУВГП;

Рощик І.А., к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів та підприємництва НУВГП

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Біда П.І., к.т.н., викладач вищої категорії;

Ткачук М.М., д.т.н., професор кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки НУВГП;

Турченюк В.О.,  д.т.н., професор кафедри водної інженерії та водних технологій НУВГП

Бачишин Б.Д., к.т.н., доцент кафедри геодезії та картографії НУВГП;

Бордюженко О.М., к.т.н., доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства НУВГП

№ 2 від 27.03.2019/

№ 4 від

19.04.2019

87

Навчальний посібник «Структура, склад і властивості мінеральних будівельних матеріалів»

Дворкін Л.Й.

д.т.н., професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства НУВГП;

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Мішутін А.В.,

д.т.н., професор;

Лаповська С.Д.,

д.т.н., професор

Ричков П.А., д.арх., професор кафедри архітектури та середовищного дизайну НУВГП;

Гуменюк Ю.С., головний технолог філії “Волинь-Цемент” ПРАТ “Дікергофф Цемент Україна”

№ 3 від 15.05.2019/

№ 5 від 14.06.2019

    88

Навчальний посібник «Технологія будівництва гідротехнічних, водогосподарських та природоохоронних споруд»

Білецький А.А., к.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки НУВГП;

Ольховик О.І., к.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки НУВГП

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Турченюк В.О., д.т.н., професор кафедри водної інженерії та водних технологій НУВГП;

Рокочинський А.М., д.т.н., професор кафедри водної інженерії та водних технологій НУВГП;

Риженко І.М., к.т.н., доцент МЕГУ ім.Степана Дем’янчука

Макаренко Р.М., к.т.н., професор кафедри промислового цивільного будівництва та інженерних споруд, директор ННІБА НУВГП

№ 3 від 15.05.2019/

№ 5 від 14.06.2019

89

Підручник «Будівельні в’яжучі матеріали»

Дворкін Л.Й.

д.т.н., професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства НУВГП;

Затверджено   вченою радою НУВГП

Дерев’янко В.М., д.т.н., професор ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”;

Бабич Є.М., д.т.н., професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП

Відділ ІТ

№ 3 від 15.05.2019/

№ 5 від 14.06.2019

    90

Навчальний посібник «Застосування примусу під час провадження слідчих дій». Видання друге, перероблене і доповнене

Благодир А.А., к.ю.н., доцент;

Благодир В.С.,

Благодир С.М., к.ю.н., доцент;

Лящ А.О.;

Міщук І.В., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін;

Цимбалюк В.І., к.ю.н.професор, директор ННІП

НУВГП

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Дума В.В., к.ю.н., професор МЕГУ ім.Степана Дем’янчука;

Штогун С.Г., к.ю.н., професор НУВГП

Зелінський В.А., начальник Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, полковник поліції

№ 3 від 15.05.2019/

№ 5 від 14.06.2019

91

Навчальний посібник «Картографія: відкрий свою “terra incognita”»

Остапчук С.М., к.т.н., доцент кафедри геодезії та

картографії НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Корбутяк В.М., к.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатикиНУВГП;

Даценко Л.М., д.геогр.н., професор, завідувач кафедри геодезії та картографії Київського національного університету ім.Тараса Шевченка;

Сосса Р.І., д.геогр.н., професор, завідувач кафедри картографії та геопросторового моделювання Національного університету “Львівська політехніка”

Коротун С.І., к.геогр.н., доцент, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи НУВГП

№ 3 від 15.05.2019/

№ 5 від 14.06.2019

    92

Навчальний посібник «Загальна характеристика розділів Особливої частини кримінального права України. Частина перша».

Цимбалюк В.І., к.ю.н., професор, директор ННІП

НУВГП;

Самороков В.О., доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін НУВГП; 

Благодир А.А., к.ю.н., доцент;

Благодир С.М., к.ю.н., доцент

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Дума В.В., к.ю.н., професор МЕГУ ім.Степана Дем’янчука;

Гвоздецький В.Д., д.ю.н., професор кафедри правових природоохоронних дисциплін НУВГП

Зелінський В.А., начальник Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, полковник поліції

№ 4 від 19.06.2019/

№ 5 від 14.06.2019

93

Навчальний посібник «Приватна детективна діяльність»

Цимбалюк В.І., к.ю.н., професор, директор ННІП НУВГП;

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Цимбал П.В., д.ю.н., професор, заслужений юрист України, проректор з наукової роботи Національного університету державної фіскальної служби України;

Гвоздецький В.Д., д.ю.н., професор кафедри правових природоохоронних дисциплін;

Іщук С.І., к.ю.н., доцент, директор Інституту права ім. І.Малиновського Національного університету Острозька академія

Зелінський В.А., начальник Рівненського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Рівненській області, полковник поліції

№ 4 від 19.06.2019/

№ 5 від 14.06.2019

    94

Навчальний посібник «Конституційне право України в схемах». Видання друге, перероблене і доповнене

Кафарський В.І. , д.ю.н., професор, завідувач кафедри спеціальних юридичних дисциплін НУВГП;

Припхан І.І.

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Дума В.В., к.ю.н., професор МЕГУ ім.Степана Дем’янчука

Панкевич І.М., д.ю.н., професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

№ 4 від 19.06.2019/

№ 5 від 14.06.2019

95

Навчальний посібник «Приводи будівельних машин та обладнання»

Нестеренко В.П., к.т.н., доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Кравець С.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання НУВГП;

Гавриш В.С., к.т.н., доцент, проректор з навчально-педагогічної, соціально-економічної, фінансової та господарської діяльності РДГУ

Корнієнко В.Я., д.т.н., професор, в. о. завідувача кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин

№ 4 від 19.06.2019/

№ 5 від 14.06.2019

    96

Навчальний посібник «Геодезія. Частина І»

Дмитрів О.П., к.т.н., доцент кафедри геодезії та картографії НУВГП

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Янчук Р.М. , к.т.н., доцент кафедри геодезії та картографії НУВГП

Кахнич П.Ф., к.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики НУВГП;

Шульц Р.В., д.т.н., професор, декан факультету ГІС і управління територіями Київського національного університету будівництва і архітектури

№ 4 від 19.06.2019/

№ 5 від 14.06.2019

97

Навчальний посібник «Основи та фундаменти: Практикум.– Видання 2-ге, перероблене та доповнене»

Крусь Ю.О., к.т.н., доцент кафедри автомобільних доріг, основ і фундаментів НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Власюк А.П., д.т.н., професор Національного університету «Острозька академія»;

Кочкарьов Д.В., д.т.н., професор кафедри міського будівництва та господарства НУВГП;

Жеребятьєв О.В., к.т.н., доцент кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів НУВГП

Подворний А.В., к.т.н., доцент кафедри мостів, тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки НУВГП

№ 4 від 19.06.2019/

№ 5 від 14.06.2019

    98

Навчальний посібник «Моніторинг та охорона земель. Практикум»

Мошинський В.С., д.с.-г.н., професор кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики НУВГП;

БухальськаТ.В., к.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики НУВГП;

Ліщинський  А.Г., к.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики НУВГП;

Наконечна Ж.В., асистент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики НУВГП

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Прищепа А.М., к.с.-г.н., професор кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства НУВГП;

Микитин Т.М., к.т.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту факультету ДКМ РДГУ

Статник І.І., к.с.-г.н., доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства НУВГП

№ 4 від 19.06.2019/

№ 5 від 14.06.2019

99

Навчальний посібник «Геодезія. Практикум»

Лагоднюк О.А., к.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики НУВГП;

Янчук О.Є., к.т.н., доцент кафедри геодезії та картографії НУВГП;

Трохимець С.М., старший викладач кафедри геодезії та картографії НУВГП;

Німкович Р.С., старший лаборант кафедри геодезії та картографії НУВГП;

Лагоднюк А.М., старший викладач кафедри геодезії та картографії НУВГП;

Прокопчук А.В., аспірант кафедри геодезії та картографії НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Корбутяк В.М., к.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики НУВГП

№ 4 від 19.06.2019/

№ 5 від 14.06.2019

    100

Підручник «Технологія переробки риби та гідробіонтів»

Полтавченко Т.В., к.вет.н., доцент кафедри водних біоресурсів НУВГП;

Салати В.З., к.вет.н., доцент;

Парфенюк І.О., аспірант кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства НУВГП

Затверджено    вченою радою

НУВГП

Лобойко Ю.В., д.с.-г.н., доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури, декан біолого-технологічного факультету Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького;

І.Д. Юськів, д.вет.н., професор кафедри паразитології та іхтіопатології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Ґжицького

Клименко М.О., д.с.-г.н., професор, зав. кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства НУВГП

№ 4 від 19.06.2019/

№ 5 від 14.06.2019

101

Навчальний посібник «Практикум з дисципліни: Системи виробництва і розподілу енергоносіїв»

Герасімов Г.Г., к.т.н., професор кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин; Куба В.В., старший викладач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Коваленко В.Л., декан факультету енергетики, електроніки та інформаційних технологій Запорізької державної інженерної академії; Давидчук В.І., к.т.н., доцент НУВГП

Тимейчук О.Ю., к.т.н., доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин НУВГП

№ 5 від 25.09.2019/

№ 8 від 02.10.2019

    102

Підручник «Радіоекологія»

Клименко М.О., д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства НУВГП;

Клименко О.М., д.с.-г.н., професор, кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства НУВГП;

Клименко Л.В., к.с.-г.н., доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства НУВГП

Затверджено    вченою радою

НУВГП

Лико Д.В., д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології Рівненського державного гуманітарного університету;

Долженчук В.І., кандидат с.-г.н., Рівненської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»;

Бєдункова О.О., д. біол.н., професор кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства НУВГП

 

Гаращенко В.І., к.т.н., доцент,  завідувач кафедри хімії та фізики НУВГП

№ 6 від 20.11.2019/

№ 9 від 29.11.2019

103

Навчальний посібник «Основні технологічні схеми базових неорганічних виробництв»

Яцков М.В., к.т.н., професор кафедри хімії та фізики НУВГП;

Корчик Н.М., к.т.н., доцент кафедри хімії та фізики НУВГП;

Пророк О.А., здобувач ступеня к.т.н. кафедри хімії та фізики НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Бехта П.А., доктор технічних наук, професор Національного лісотехнічного університету України;

Древецький В.В., д.т.н., професор, завідувач  кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих систем НУВГП

Заблуда Г.О., член робочої групи експертів-хіміків з питань ВХР на ТЕС та АЕС при Мінпаливенерго України

№ 6 від 20.11.2019/

№ 9 від 29.11.2019

    104

Навчальний посібник «Фізика. Теорія і практика. Частина І. Механіка»

Соляк Л.В., старший викладач кафедри хімії та фізики НУВГП;

Гаращенко В.І., к.т.н., доцент, завідувач кафедри хімії та фізики НУВГП;

Гаращенко О.В., к.т.н., доцент кафедри хімії та фізики НУВГП;

Гаєвський В.Р., к.т.н., доцент кафедри хімії та фізики НУВГП;

Мороз М.В., к.ф.-м.н., доцент кафедри хімії та фізики НУВГП

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Колупаєв Б.С., д.х.н., професор, завідувач кафедри фізики РДГУ;

Древецький В.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП

Клепач М.І., к.ф.-м.н.,  доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП

№ 1 від 19.02.2020/

№ 2 від 28.02.2020

105

Навчальний посібник «Практичне проектування і конструювання деталей машин»

Малащенко В.О., д.т.н., професор завідувач кафедри  деталей машин НУ”Львівська політехніка”;

Стрілець В.М., к.т.н., професор кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП;

Козяр М.М., д.пед.н., професор, завідувач кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП;

Стрілець О.Р., к.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Кравець С.В., д. т.н., професор, завідувач кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання  НУВГП;

Пасіка В.Р., д.т.н., професор Національного університету «Львівська політехніка»;

Райковська Г.О., д.пед.н., професор Державного університету «Житомирська політехніка»

Кристопчук М.Є., к.т.н., доцент, завідувач кафедри транспортних технологій та технічного сервісу НУВГП;

Cиротинський О.А., к.т.н., доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання НУВГП

№ 2 від 26.03.2020/

№ 3 від 27.03.2020

    106

Навчальний посібник «Практикум з граматики української мови як іноземної»

Тимощук І.О., директор Центру міжнародного співробітництва та освіти НУВГП, доцент кафедри іноземних мов НУВГП;

Михайлова Є.В., завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян Центру міжнародного співробітництва та освіти НУВГП, к.філол.н., доцент;

Микитин І.С., старший викладач підготовчого відділення для іноземних громадян Центру міжнародного співробітництва та освіти НУВГП  

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Малевич Л.М., к.філол.н., доцент, завідувач кафедри українознавства НУВГП;              Демчук О.В., д.філол.н., професор, завідувач кафедри романо-германської філології РДГУ

Дзюба М.М., к.філол.н., доцент кафедри українознавства НУВГП

№ 3 від 23.04.2020/

№ 4 від 24.04.2020

107

Навчальний посібник «Експериментально-статистичне моделювання при проєктуванні складів бетонів»

Дворкін Л.Й.,

д.т.н., професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства НУВГП;

 

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Кровяков С.О., д.т.н., професор, Одеської академії будівництва та архітектури, Толмачов С. М., доктор технічних наук, професор, Харківського автомобільно-дорожнього університету

Кочкарьов Д.В., д.т.н., професор кафедри міського будівництва та господарства НУВГП;

№ 4 від 17.06.2020/

№ 6 від 26.06.2020

    108

Навчальний посібник «Облік і звітність  суб’єктів малого підприємництва»

Левицька С.О., д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту НУВГП;

Осадча О.О., д.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту НУВГП;

Антонюк О.Р., д.е.н., професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

НУВГП  

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

№ 4 від 17.06.2020/

№ 6 від 26.06.2020

109

Навчальний посібник «Теоретичні основи української педагогіки кінця ХІХ-першої половини ХХ ст. (Київська філософська школа)»

Герасименко А.С., аспірантка кафедри іноземних мов НУВГП

 

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Бенера В.Є., д. пед. н., проф., проректор з наукової роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка; Олексін Ю.П., д. пед. н., проф., завідувач кафедри суспільних дисциплін НУВГП

Гришко В.І., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності НУВГП

№ 4 від 17.06.2020/

№ 6 від 26.06.2020

    110

Навчальний посібник «Податковий менеджмент»

Мороз Е.Г., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту НУВГП

 

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Сазонець І.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності НУВГП;

Левицька С.О., д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту НУВГП;

Мамонтова Н.А., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту Національного університету “Острозька академія”

Антонюк О.Р., д.е.н., професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

НУВГП  

  

№ 4 від 17.06.2020/

№ 6 від 26.06.2020

111

Навчальний посібник «Металеві конструкції. Каркаси одноповерхових промислових будівель»

Супрунюк В.В., к.т.н., доцент кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів НУВГП;

Романюк В.В., к.т.н., професор кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП;

 

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Бабич Є.М., д.т.н., професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних спорудНУВГП;            Голоднов О.І., д.т.н., професор ТОВ "Укрінсталькон

ім. В.М. Шимановського" (м. Київ);        Семко О.В., д.т.н., професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Ромашко В.М., д.т.н., професор, завідувач кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та графіки НУВГП;

№ 4 від 17.06.2020/

№ 6 від 26.06.2020

    112

Навчальний посібник «Автоматизація проектування та розрахунків водогосподарсько-меліоративних об’єктів»

Рокочинський А.М., д.т.н., професор кафедри водної інженерії НУВГП; Турченюк В.О., д.т.н., професор кафедри водної інженерії НУВГП;

Волк П.П., к.т.н., доцент кафедри водної інженерії НУВГП;

Коптюк Р.М., к.т.н., доцент кафедри водної інженерії НУВГП;

Величко С.В., Приходько Н.В., к.т.н., старший викладач кафедри водної інженерії НУВГП;

Фроленкова Н.А., к.е.н., доцент кафедри менеджменту НУВГП; Волк Л.Р., к.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки НУВГП  

Рекомендовано   вченою радою

НУВГП

Дупляк В.Д., к.т.н., професор, директор ПАТ “Укрводпроект”; Ткачук М.М., д.т.н., професор кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки НУВГП  

Клімов С.В., к.т.н., доцент, завідувач кафедри гідроінформатики НУВГП 

№ 4 від 17.06.2020/

№ 6 від 26.06.2020

113

Навчальний посібник «Інженерна геодезія»

Бачишин Б.Д., к.т.н., доцент кафедри геодезії та картографії

НУВГП

 

Рекомендовано  вченою радою НУВГП

Рябчій В.В., к.т.н., доцент, завідувач кафедри геодезії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;          Янчук О.Є., к.т.н., доцент кафедри геодезії та картографії НУВГП

Лагоднюк О.А., к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи НУВГП

№ 4 від 17.06.2020/

№ 6 від 26.06.2020