nuwm.png

ВІДОМОСТІ

про надання навчальним виданням грифів вченої

ради НУВГП

Реєстраційний

номер

Вид та назва навчального видання

Автори

Назва грифа

Рецензенти

Експерти науково-методичної ради

Номер протоколу науково-методичної ради / вченої ради

1

Підручник «Будівельне матеріалознавство»

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор НУВГП,

Лаповська С.Д., д.т.н., професор

Затверджено вченою радою НУВГП

Саницький М.А., д.т.н., професор НУ «Львівська політехніка»;

Шпирько М.В., д.т.н., професор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури;

 Бабич Є.М., д.т.н., професор  НУВГП

№ 3 від 23.03.2016/

№ 3 від 25.03.2016

2

Підручник «Опір матеріалів (спеціальний курс), теорія пружності та пластичності»

Трач В.М., д.т.н., професор НУВГП

Подворний А.В., к.т.н., доцент  НУВГП

Затверджено вченою радою НУВГП

Іванченко Г.М., д.т.н., професор КНУБА

Шваб’юк В.Г., д.т.н., професор Луцького НТУ

Ткачук О.А., д.т.н., професор НУВГП

№ 4 від 20.04.2016/

№ 4 від 29.04.2016

3

Навчальний посібник «Економічна інформатика»

Грицюк П.М., д.е.н, професор НУВГП,

Бредюк В.І., к.т.н., доцент НУВГП,

Василів В.Б., к.т.н., доцент НУВГП,

Бабич Т.Ю., ст. викладач,

Волошин В.С., к.е.н., доцент НУВГП,

Джоші О.І., к.т.н., доцент НУВГП

Кардаш О.Л., к.е.н.,  доцент НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Вітлінський В.В., д.е.н., професор КНЕУ

ім. В. Гетьмана

Сазонець О.М., д.е.н., професор НУВГП

Древецький В.В., д.т.н., професор НУВГП

№ 4 від 20.04.2016

№ 4 від 29.04.2016

4

Навчальний посібник «Виробнича експлуатація і ремонт машин та обладнання»  

Романюк В.І.

Гавриш В.С.,

к.т.н., доцент НУВГП

Хітров І.О., к.т.н., доцент НУВГП

Кононогов Ю.А.

Голотюк М.В.,

к.т.н., доцент НУВГП

Тхорук Є.І., к.т.н., доцент НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Налобіна О.О., д.т.н., доцент НУВГП

Мусійко В.Д., к.е.н., професор  Національного транспортного університету

Кристопчук М.Є., к.т.н., доцент НУВГП,

Кирикович В.Д., к.т.н., доцент НУВГП,

Васьковець Л.І., заступник директора  з методичної роботи Технічного коледжу НУВГП 

№ 5 від 18.05.2016/

№ 5 від 31.05.2016

5

Навчальний посібник «Вступ до спеціальності» 

Карпюк А.А., к.т.н, доцент НУВГП,

Підгайний Ю.Б.,

Карпюк Л.А.  

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Пуховий І.І., д.т.н., професор НТУУ »КПІ»

 Герасімов Є.Г., к.т.н., доцент НУВГП

Василів В.Б., к.т.н., доцент

№ 5 від 18.05.2016/

№ 5 від 31.05.2016

6

Навчальний посібник «Фізична та колоїдна хімія»

Яцков М.В., к.т.н., доцент НУВГП

Буденкова Н.М., к.х.н., доцент НУВГП

Мисіна О.І.,

ст. викладач НУВГП

Рекомендовано вченою радою  НУВГП

Колупаєв Б.С., д.хім.н.,професор РДГУ

Клименко М.О., д.с.-г.н., професор НУВГП

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор НУВГП

Клименко М.О., д.с.-г.н., професор НУВГП

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор НУВГП

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

7

Навчальний посібник «Транспортна статистика» 

Познаховський В.А., к.т.н., доцент, НУВГП

Кірічок О.Г., к.т.н., доцент НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Якимчук А.Ю., д.е.н., доцент НУВГП

Мурований І.С., к.т.н., доцент ЛНТУ

Зубілевич С.Я.,

к.е.н., професор

Грицюк П.М., д.е.н., професор

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

8

Навчальний посібник «Розрахунок систем інженерного обладнання будівель»

(3-є видання)

Кравченко В.С., к.т.н., доцент НУВГП

Проценко С.Б., к.т.н.,  доцент НУВГП

Кравченко Н.В., к.т.н., доцент НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Гіроль М.М., д.габілітуваний, професор наук техн.,

Люблінська політехніка

Пугачов Є.В., д.т.н., професор НУВГП

Ричков П.А., д.т.н., професор НУВГП

Ткачук О.А., д.т.н.,

професор НУВГП

Бабич Є.М., д.т.н., професор НУВГП

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

9

Навчальний посібник «Механіка гірських порід. Лабораторний практикум» 

Маланчук З.Р., д.т.н., професор НУВГП

Козяр В.О., к.т.н., доцент НУВГП

Поліщук А.М., асистент НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Калініченко В.О., д.т.н., професор Криворізького національного університету

Кузло М.Т., д.т.н., професор НУВГП

Громаченко С.Ю., к.т.н., доцент НУВГП

Марчук М.М., к.т.н., професор НУВГП

Кристопчук М.Є,

к.т.н., доцент НУВГП

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

10

Навчальний посібник «Бетонознавство»

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор НУВГП

Бордюженко О.М., к.т.н., доцент НУВГП

Житковський В.В., к.т.н., доцент НУВГП

Марчук В.В.,  к.т.н., ст. викладач НУВГП

Чудновський С.М., к.т.н., директер ТОВ НВП «Містин»

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Шинкевич М.В., д.т.н., професор ОДАБіА

Бабич Є.М., д.т.н., професор НУВГП

Науменко Ю.В., д.т.н., професор НУВГП

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

11

Навчальний посібник «Грунтозахисна контурно-меліора

тивна система землеробства»

Фурман В.М., к.с.-г.н., доцент НУВГП

Люсак А.В., к.т.н., доцент НУВГП

Олійник О.О., к.с.-г.н., доцент

НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Вознюк С.Т., д.с.-г.н. професор НУВГП

Клименко М.О., д.с.-г.н., професор НУВГП

Клименко  М.О.,

д.с.-г.н., професор НУВГП

Корнілов Л.В., к.т.н., доцент

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

12

Навчальний посібник «Судова психіатрія та судово-психіатрична експертиза»

Григус І.М., д.мед.н., професор, зав.кафедри здоровья людини і фізичної реабілітації НУВГП

Самороков В.О., доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін НУВГП

Цимбалюк В.І., к.ю.н., професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін НУВГП

Цимбалюк  О.В., асистент кафедри медичної диагностики і терапії ФИДО м.Рівне Львіського національного медичного унівенрситету ім. Д.Галицького

Сахнюк В.В., асистент, кафедри спеціальних юридичних дисциплін НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Білобрівка Р.І., д.мед.н., професор Львіського медичного університету

Юр’єва І.М., к. мед.н.?

Кафарський В.І., д.юр.н., професор НУВГП,

Штогун С.Г., к.юр.н., професор НУВГП

Міщук І.В., к.ю.н.,

в.о.завідувача кафедри конституційного права та галузевих дисциплін НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.06.2016

13

Навчальний посібник «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством»

Бондар М.І., д.е.н., професор,  в.о. декана обліково-економічного факультету  КНЕУ;

Левицька С.О., д.е.н., професор кафедри обліку і  аудиту   НУВГП;

Остап’юк Н.А.,

Осадча О.О., к.е.н., доцент кафедри обліку і  аудиту      НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Швець  В.Г., д.е.н., професор Київського національного університету ім.Т.Шевченка;

 Олійник О.В., д.е.н., професор Житомирського державного технологічного університету;

 Ліпич Л.І., д.е.н., професор  Східноєвропейського національного  університету;

Білецька Л.О., головний бухгалтер ТОВ «Газотрон-Влатава»

-

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.06.2016

14

Навчальний посібник «Екологія рослин. Лабораторний практикум»

Клименко М.О., д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології НУВГП

Борщевська І.М., к.с.-.г.н., доцент кафедри екології НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Лико Д.В., д. с-г. н., професор РДГУ;  

Статник І.І., к.с.-г.н.. доцент кафедри екології НУВГП

Володимирець В.О.,  к.б.н., доцент кафедри агрохімі, грунтознавства та землеробства НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.09.2016

15

Навчальний посібник «Фізичний лабораторний практикум»

Вадець Д.І., колишній доцент кафедри хімії та фізики НУВГП,

Гаращенко В.І.,  к.т.н., доцент, завідувач кафедри хімії та фізики НУВГП

Гаращенко О.В., к.т.н., ст. викладач кафедри хімії та фізики НУВГП

Романів О.Я., к.геогр.н., доцент РДГУ

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Джунь Й.В.,  д.ф-м. н., професор Міжнародного економіко-гуманітарного університету

ім. С. Дем’янчука;

Древецький В.В., д.т.н. , професор НУВГП

Турбал Ю.В., д.т.н.,  професор  кафедри прикладної математики, директор інституту заочно-дистанційного навчання НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.06.2016

16

Навчальний посібник «Управління потенціалом підприємства»                                                

Кузнєцова Т.В.,

к.е.н., професор кафедри економіки підприємства НУВГП

Красовська Ю.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства НУВГП Подлевська О.М., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Лазаришина І.Д., д.е. н., професор, завідувач кафедри обліку і  аудиту НУВГП;  

Савіна Н.Б., д.е.н., професор проректор НУВГП;

Кушнір Н.Б., к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки піжприємства НУВГП.

Скрипчук П.М., д.е.н., професор кафедри менеджменту НУВГП

Самолюк Н.М.,

к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів  НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.09.2016

17

Навчальний посібник «Сільськогосподарська фітопатологія»

Коваль С.І., к.с.г.н., доцент кафедри агрохімії, грунтознавства та землеробства НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Проневич В.А., д.с-г. н., завідувач  лабораторії екології водно-болотних угідь і торфовищ Інституту агроекології і природокористування НААН;

Вознюк С.Т., д.с-г.н, професор НУВГП.  

Турчина К.П., к.с.-г.н.,  доцент кафедри екології НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.06.2016

18

Навчальний посібник «Фінансовий облік. Частина 1»

Позяковська Н.М.,  к.е.н.,  доцент кафедри  обліку і аудиту НУВГП

Довгалець Ю.В., ст. викладач кафедри обліку і аудиту НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Кіндрацька Л.М., д.е.н. , професор КНЕУ ім. Гетьмана;  

Лазаришина І.Д., д.е.н., професор НУВГП

Зубілевич С.Я., к.е.н.,  професор кафедри обліку і аудиту НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.09.2016

19

Підручник «Планування діяльності автотранспортного підприємства»

Турченюк М.О., к.т.н., доцент кафедри  транспортних технологій та технічного сервісу НУВГП

Швець М.Д., к.т.н.,

доцент кафедри  транспортних технологій та технічного сервісу НУВГП

Кірічок  О.Г.,  к.т.н.,

доцент кафедри  транспортних технологій та технічного сервісу НУВГП

Кристопчук М.Є.,   к.т.н., в.о. завідувача кафедри транспортних технологій та технічного сервісу НУВГП

Затверджено   вченою радою НУВГП

Демчук Н.І., д.е.н., професор  Дніпропетровського аграрно-економічного університету;

Мурований І.С., к.т.н. н, доцент  Луцького національного технічного університету;

Безтелесна Л.І., д.е.н., професор НУВГП.

Кушнір Н.Б. ,

к.е.н.,  професор, , завідувач кафедри економіки підприємства НУВГП

№  8 від 23.11.2016/

№  11 від 13.12.2017

20

Навчальний посібник «Педагогіка та методика викладання у вищій школі»

Якубовська С.С.,

к.п.н., доцент каф. суспільних дисциплін

НУВГП

Кочубей А.В.,  к.п.н., доцент каф. суспільних дисциплін

НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Мельничук І.М., д.пед.н., професор Тернопільського медичного університету;  Горбатюк Р.М., д.пед. н., професор Тернопільського педагогічного університету;

Козяр М.М., д.пед.н., професор, завідувач кафедри теормеханіки, інженерної графіки та машинознавства НУВГП.

Сокаль В.А., к.п.н.,

доцент  кафедри суспільних  дисциплін НУВГП;

Костюкова Т.А.,  заступник завідувача НМВ НУВГП

№  8 від 23.11.2016/

№ 11 від 13.12.2016

21

Навчальний посібник

«Основи економічних теорій»

Михалюк Н.М.,  

викладач Костопільського будівельно-технологічного коледжу НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Ряба О.І., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії НУВГП;

Кравчук І.В., спеціаліст першої категорії, викладач економічних дисциплін  Костопільського будівельно-технологічного коледжу

Нікитенко Д.В., 

к.е.н., доцент, зав.каф. економічної теорії НУВГП;

Грицюк П.М.,

д.е.н., професор зав.каф. економічної кібернетики НУВГП;

Василів В.Б.,  к.т.н., доцент каф. економічної кібернетики НУВГП;

Дорошенко О.О.,  к.е.н., доцент каф.  обліку і аудиту;

Веретін Л.С. , к.е.н., доцент,  завідувач підготовчого відділення НУВГП

№  8 від 23.11.2016/

№  11 від 13.12.2017

22

Навчальний посібник «Розрахунок і конструювання залізобетонних балок»

Бабич Є.М., д.т.н., зав.кафедри промислового, цивільного будівництва

НУВГП;

Бабич В.Є., к.т.н., доцент  кафедри промислового , цивільного будівництва та інженерних споруд 

НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Бліхарський З.Я., д.т.н., професор  Національного університету «Львівська політехніка»;

Масюк Г.Х.,  к.т.н., професор  кафедра промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НУВГП.

Кочкарьов Д.В., к.т.н., доцент кафедри міського будівницта і господарства НУВГП

№  8 від 23.11.2016/

№ 11 від 13.12.2016

23

Навчальний посібник «Економічний аналіз»

Міщук  Г.Ю.,  д.е.н.,

 професор кафедри трудових  ресурсів і підприємництва;

Джигар Т.М., к.е.н., асистент кафедри  трудових  ресурсів і підприємництва НУВГП;

Шишкіна О.О., к.е.н., ст. викладач кафедри  трудових  ресурсів і підприємництва НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Цимбалюк С.О., д.е.н/, доцент Київського національного економічного університету                     ім. В.Гетьмана;

Лук’янова В.В., д.е.н., професор Хмельницького національного університету;

Юрчик Г.М., к.е.н., доцент  кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП.

Лазаришина І.Д.,  д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту НУВГП

№ 8 від 23.11.2016/

№ 11від 13.12.2016

24

Навчальний посібник «Cоціальна відповідальність »

Олійник О.О.,

к.е.н., ст. викладач кафедри трудових ресурсів та підприємництва

НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Грішнова О.А., д.е.н., професор  Київського національного університету

ім. Т. Шевченка;

Міщук Г.Ю., д.е.н., професор кафедри трудових ресурсів  і підприємництва НУВГП

Василів В.Б., к.т.н., доцент кафедри економічної кібернетики НУВГП

№  1 від 25.01.2017/

№ 1 від 03.02.2017

25

Навчальний посібник «Зображення земляних споруд за допомогою методу проекцій з числовими позначками»

Крівцов В.В., к.т.н.,  

доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної  графіки та машинознавства НУВГП;

Козяр М.М., д.п.н., професор, зав. кафедри теоретичної механіки, інженерної  графіки та машинознавства НУВГП;

Коптюк Р.М., к.т.н. , доцент, кафедри природооблаштування та гідромеліорацій НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Горбатюк Р.М., д.п.н.,, професор зав. кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету  ім. В. Гнатюка;

Фещук Ю.В., к.п.н.,  доцент кафедри професійної та                 технологічної освіти РДГУ;

Рокочинський А.М.,  д.т.н., професор зав. кафедри природооблаштування та гідромеліорацій НУВГП 

Остапчук С.М.,  к.т.н., доцент кафедри  геодезії та картографії НУВГП

№ 1 від 25.01.2017/

№ 1 від 03.02.2017

26

Навчальний посібник «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання»

Малащенко В.О., д.т.н., професор зав. кафедри  деталей машин НУ”Львівська політехніка”;

Стрілець В.М.,  к.т.н., доцент, професор кафедри  теоретичної механіки, інженерної  графіки та машинознавства НУВГП;

Новицький Я.М., к.т.н., доцент кафедри деталей машин НУ “Львівська політехніка”;

Стрілець О.Р., к.т,н., доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної  графіки та машинознавства НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Гуліда Е.М., д.т.н., професор  Львіського державного університету безпеки життєдіяльності;

Кіндрацький Б.І., д.т.н., професор , зав. кафедри  ЕРАТ НУ “Львівська політехніка”;

Марчук М.М., к.т.н., професор, директор ННМІ НУВГП

Нікітін, В.Г. , к.т.н., доцент кафедри БДМСМіО

НУВГП

№  1 від 25.01.2017/

№ 1 від 03.02.2017

27

Навчальний посібник  «Спеціальні технології видобутку корисних копалин»

Маланчук  З.Р., д.т.н., професор кафедри розробки родовищ  та видобування корисних копалин НУВГП;

Маланчук Є.З., д.т.н., професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрова-них систем НУВГП;

Корнієнко В.Я., к.т.н., доцент кафедри розробки родовищ  та видобування корисних копалин НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Калініченко В.О., д.т.н., професор , зав. кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин ДНВЗ “Криворізький національний університет”;

Хоменко О.Є., д.т.н., доцент кафедри підземної розробки родовищ ДВНЗ “Національний гірничий університет”;

Кузло М.Т., д.т.н., професор, зав.кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів НУВГП

Кирикович В.Д..

к.т.н., доцент кафедри БДМСМіО

№ 1 від 25.01.2017/

№ 1 від 03.02.2017

28

Навчальний посібник «Засоби фізичної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами»

Нагорна О.Б., к. н.фіз.вих. та спорту, доцент кафедри здоров’я людини  і фізичної реабілітації

НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Примачок Л.Л., к.п.н., зав. відділення “Лікувальна справа”  Рівненського державного медичного коледжу;

Григус І.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації  НУВГП;

Ногас А.О.,  к. н. фіз. вих. та спорту, доцент  кафедри здоров’я людини  і фізичної реабілітації

НУВГП

Зубрицький Б.Д.,  завідувач кафедри фізичного виховання, доцент НУВГП

№  1 від 25.01.2017/

№ 1 від 03.02.2017