nuwm.png

ВІДОМОСТІ

про надання навчальним виданням грифів вченої

ради НУВГП

Реєстраційний

номер

Вид та назва навчального видання

Автори

Назва грифа

Рецензенти

Експерти науково-методичної ради

Номер протоколу науково-методичної ради / вченої ради

1

Підручник «Будівельне матеріалознавство»

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор НУВГП,

Лаповська С.Д., д.т.н., професор

Затверджено вченою радою НУВГП

Саницький М.А., д.т.н., професор НУ «Львівська політехніка»;

Шпирько М.В., д.т.н., професор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури;

 Бабич Є.М., д.т.н., професор  НУВГП

№ 3 від 23.03.2016/

№ 3 від 25.03.2016

2

Підручник «Опір матеріалів (спеціальний курс), теорія пружності та пластичності»

Трач В.М., д.т.н., професор НУВГП

Подворний А.В., к.т.н., доцент  НУВГП

Затверджено вченою радою НУВГП

Іванченко Г.М., д.т.н., професор КНУБА

Шваб’юк В.Г., д.т.н., професор Луцького НТУ

Ткачук О.А., д.т.н., професор НУВГП

№ 4 від 20.04.2016/

№ 4 від 29.04.2016

3

Навчальний посібник «Економічна інформатика»

Грицюк П.М., д.е.н, професор НУВГП,

Бредюк В.І., к.т.н., доцент НУВГП,

Василів В.Б., к.т.н., доцент НУВГП,

Бабич Т.Ю., ст. викладач,

Волошин В.С., к.е.н., доцент НУВГП,

Джоші О.І., к.т.н., доцент НУВГП

Кардаш О.Л., к.е.н.,  доцент НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Вітлінський В.В., д.е.н., професор КНЕУ

ім. В. Гетьмана

Сазонець О.М., д.е.н., професор НУВГП

Древецький В.В., д.т.н., професор НУВГП

№ 4 від 20.04.2016

№ 4 від 29.04.2016

4

Навчальний посібник «Виробнича експлуатація і ремонт машин та обладнання»  

Романюк В.І.

Гавриш В.С.,

к.т.н., доцент НУВГП

Хітров І.О., к.т.н., доцент НУВГП

Кононогов Ю.А.

Голотюк М.В.,

к.т.н., доцент НУВГП

Тхорук Є.І., к.т.н., доцент НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Налобіна О.О., д.т.н., доцент НУВГП

Мусійко В.Д., к.е.н., професор  Національного транспортного університету

Кристопчук М.Є., к.т.н., доцент НУВГП,

Кирикович В.Д., к.т.н., доцент НУВГП,

Васьковець Л.І., заступник директора  з методичної роботи Технічного коледжу НУВГП 

№ 5 від 18.05.2016/

№ 5 від 31.05.2016

5

Навчальний посібник «Вступ до спеціальності» 

Карпюк А.А., к.т.н, доцент НУВГП,

Підгайний Ю.Б.,

Карпюк Л.А.  

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Пуховий І.І., д.т.н., професор НТУУ »КПІ»

 Герасімов Є.Г., к.т.н., доцент НУВГП

Василів В.Б., к.т.н., доцент

№ 5 від 18.05.2016/

№ 5 від 31.05.2016

6

Навчальний посібник «Фізична та колоїдна хімія»

Яцков М.В., к.т.н., доцент НУВГП

Буденкова Н.М., к.х.н., доцент НУВГП

Мисіна О.І.,

ст. викладач НУВГП

Рекомендовано вченою радою  НУВГП

Колупаєв Б.С., д.хім.н.,професор РДГУ

Клименко М.О., д.с.-г.н., професор НУВГП

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор НУВГП

Клименко М.О., д.с.-г.н., професор НУВГП

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор НУВГП

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

7

Навчальний посібник «Транспортна статистика» 

Познаховський В.А., к.т.н., доцент, НУВГП

Кірічок О.Г., к.т.н., доцент НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Якимчук А.Ю., д.е.н., доцент НУВГП

Мурований І.С., к.т.н., доцент ЛНТУ

Зубілевич С.Я.,

к.е.н., професор

Грицюк П.М., д.е.н., професор

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

8

Навчальний посібник «Розрахунок систем інженерного обладнання будівель»

(3-є видання)

Кравченко В.С., к.т.н., доцент НУВГП

Проценко С.Б., к.т.н.,  доцент НУВГП

Кравченко Н.В., к.т.н., доцент НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Гіроль М.М., д.габілітуваний, професор наук техн.,

Люблінська політехніка

Пугачов Є.В., д.т.н., професор НУВГП

Ричков П.А., д.т.н., професор НУВГП

Ткачук О.А., д.т.н.,

професор НУВГП

Бабич Є.М., д.т.н., професор НУВГП

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

9

Навчальний посібник «Механіка гірських порід. Лабораторний практикум» 

Маланчук З.Р., д.т.н., професор НУВГП

Козяр В.О., к.т.н., доцент НУВГП

Поліщук А.М., асистент НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Калініченко В.О., д.т.н., професор Криворізького національного університету

Кузло М.Т., д.т.н., професор НУВГП

Громаченко С.Ю., к.т.н., доцент НУВГП

Марчук М.М., к.т.н., професор НУВГП

Кристопчук М.Є,

к.т.н., доцент НУВГП

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

10

Навчальний посібник «Бетонознавство»

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор НУВГП

Бордюженко О.М., к.т.н., доцент НУВГП

Житковський В.В., к.т.н., доцент НУВГП

Марчук В.В.,  к.т.н., ст. викладач НУВГП

Чудновський С.М., к.т.н., директер ТОВ НВП «Містин»

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Шинкевич М.В., д.т.н., професор ОДАБіА

Бабич Є.М., д.т.н., професор НУВГП

Науменко Ю.В., д.т.н., професор НУВГП

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

11

Навчальний посібник «Грунтозахисна контурно-меліора

тивна система землеробства»

Фурман В.М., к.с.-г.н., доцент НУВГП

Люсак А.В., к.т.н., доцент НУВГП

Олійник О.О., к.с.-г.н., доцент

НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Вознюк С.Т., д.с.-г.н. професор НУВГП

Клименко М.О., д.с.-г.н., професор НУВГП

Клименко  М.О.,

д.с.-г.н., професор НУВГП

Корнілов Л.В., к.т.н., доцент

№ 6 від 22.06.2016/

№ 6 від 22.06.2016

12

Навчальний посібник «Судова психіатрія та судово-психіатрична експертиза»

Григус І.М., д.мед.н., професор, зав.кафедри здоровья людини і фізичної реабілітації НУВГП

Самороков В.О., доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін НУВГП

Цимбалюк В.І., к.ю.н., професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін НУВГП

Цимбалюк  О.В., асистент кафедри медичної диагностики і терапії ФИДО м.Рівне Львіського національного медичного унівенрситету ім. Д.Галицького

Сахнюк В.В., асистент, кафедри спеціальних юридичних дисциплін НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Білобрівка Р.І., д.мед.н., професор Львіського медичного університету

Юр’єва І.М., к. мед.н.?

Кафарський В.І., д.юр.н., професор НУВГП,

Штогун С.Г., к.юр.н., професор НУВГП

Міщук І.В., к.ю.н.,

в.о.завідувача кафедри конституційного права та галузевих дисциплін НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.06.2016

13

Навчальний посібник «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством»

Бондар М.І., д.е.н., професор,  в.о. декана обліково-економічного факультету  КНЕУ;

Левицька С.О., д.е.н., професор кафедри обліку і  аудиту   НУВГП;

Остап’юк Н.А.,

Осадча О.О., к.е.н., доцент кафедри обліку і  аудиту      НУВГП

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Швець  В.Г., д.е.н., професор Київського національного університету ім.Т.Шевченка;

 Олійник О.В., д.е.н., професор Житомирського державного технологічного університету;

 Ліпич Л.І., д.е.н., професор  Східноєвропейського національного  університету;

Білецька Л.О., головний бухгалтер ТОВ «Газотрон-Влатава»

-

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.06.2016

14

Навчальний посібник «Екологія рослин. Лабораторний практикум»

Клименко М.О., д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології НУВГП

Борщевська І.М., к.с.-.г.н., доцент кафедри екології НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Лико Д.В., д. с-г. н., професор РДГУ;  

Статник І.І., к.с.-г.н.. доцент кафедри екології НУВГП

Володимирець В.О.,  к.б.н., доцент кафедри агрохімі, грунтознавства та землеробства НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.09.2016

15

Навчальний посібник «Фізичний лабораторний практикум»

Вадець Д.І., колишній доцент кафедри хімії та фізики НУВГП,

Гаращенко В.І.,  к.т.н., доцент, завідувач кафедри хімії та фізики НУВГП

Гаращенко О.В., к.т.н., ст. викладач кафедри хімії та фізики НУВГП

Романів О.Я., к.геогр.н., доцент РДГУ

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Джунь Й.В.,  д.ф-м. н., професор Міжнародного економіко-гуманітарного університету

ім. С. Дем’янчука;

Древецький В.В., д.т.н. , професор НУВГП

Турбал Ю.В., д.т.н.,  професор  кафедри прикладної математики, директор інституту заочно-дистанційного навчання

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.06.2016

16

Навчальний посібник «Управління потенціалом підприємства»                                                

Кузнєцова Т.В.,

к.е.н., професор кафедри економіки підприємства НУВГП

Красовська Ю.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства НУВГП Подлевська О.М., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Лазаришина І.Д., д.е. н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування НУВГП;  

Савіна Н.Б., д.е.н., професор проректор НУВГП;

Кушнір Н.Б., к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки піжприємства НУВГП.

Скрипчук П.М., д.е.н., професор кафедри менеджменту НУВГП

Самолюк Н.М.,

к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів  НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.09.2016

17

Навчальний посібник «Сільськогосподарська фітопатологія»

Коваль С.І., к.с.г.н., доцент кафедри агрохімії, грунтознавства та землеробства

Рекомендовано   вченою радою НУВГП

Проневич В.А., д.с-г. н., завідувач  лабораторії екології водно-болотних угідь і торфовищ Інституту агроекології і природокористування НААН;

Вознюк С.Т., д.с-г.н, професор НУВГП.  

Турчина К.П., к.с.-г.н.,  доцент кафедри екології

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.06.2016

18

Навчальний посібник «Фінансовий облік. Частина 1»

Позяковська Н.М.,  к.е.н.,  доцент кафедри  обліку і аудиту НУВГП

Довгалець Ю.В., ст. викладач кафедри обліку і аудиту НУВГП

Рекомендовано вченою радою НУВГП

Кіндрацька Л.М., д.е.н. , професор КНЕУ ім. Гетьмана;  

Лазаришина І.Д., д.е.н., професор НУВГП

Зубілевич С.Я., к.е.н.,  професор кафедри обліку і аудиту НУВГП

№ 7 від 21.09.2016/

№ 9 від 23.09.2016