Grovplanering NO 4Mb Lå 17/18

Sollentuna Musikklasser

Ansvarig lärare: Isabell de Gysser

e-post: snm218@edu.sollentuna.se

VECKA 19-23 TEKNIK (Kunskapsrum i Infomentor)

Vecka

Lektion 1 måndag

40 min

Lektion 2 tisdagar

50 min

Lektion 3 torsdag

50 min halvklass

Centrala begrepp/

hänvisning till läromedelssidor

23

NO = Sv

Elevprofilenkäten + insamling Koll på NO

SMK-dag Norrvikens IP

24

Mentorsdag åk 4-6

Skolavslutning

Äldre veckors planering

34

Uppstartsvecka - ej ordinarie lektioner

Uppstartsvecka - ej ordinarie lektioner

Uppstartsvecka - ej ordinarie lektioner

35

Utdelning böcker. NO-ämnets fyra ämnen.

Pyssla i bok.

Livet vid sjön

Film

samt arbete före och efter filmen

Inför besöket på Naturskolan

Titta på bilder på arter.

Begreppet näringskedja:

Rita en sjö i din anteckningsbok.

Följande arter ska finnas med. Sätt ut namn:

Plankton, mygglarv, trollsländelarv, småfisk (t ex mört), abborre, gädda, fiskgjuse.

Rita pilar för vem som äter vem. Vad har du visat nu i din bild?

Inför besöket på Naturskolan

Begrepp:

Livsmiljö, ekosystem, slättsjö, skogssjö, näringskedja, plankton, miljöhot: övergödning, försurning

Läromedlet:

Försurning/övergödning, sid sid 90-91

Småkryp i vattnet och groddjur, sid 84-87

36

Vikarie (Isabell utbildning)

Livscykel trollslända och groda. Färglägg och klistra in i bok.

Livscykler

Repetera livscykel och näringskedja.

Begreppet anpassning.

T ex: Varför är det så bra för hägern att den har så långa ben?

Visa grupper till Naturskolan, 5 i varje.

Jobba klart med ofärdiga uppgifter

Lämna in sjöteckning med näringskedja för lärarkommentar.

Naturskolan - Liv i vatten

Heldagsutflykt

Begrepp:

Livscykel, Livsmiljö, ekosystem, slättsjö, skogssjö, näringskedja, plankton, miljöhot: övergödning, försurning

Läromedlet:

Försurning/övergödning, sid sid 90-91

Småkryp i vattnet och groddjur, sid 84-87

37

Efterarbete Naturskolan - arbete med teckning som skapades ute i skogen

Få klasskod till NO-rummet på Showbie

1) Mini-enkät: Söka på internet

Mini-enkät söka

2) Uppgift: Liv i vatten (finns i Showbie)

3) Lämna in för feedback

Lektion utgår - Fadderdag Torparängen

Forts. Uppgift: Liv i vatten

Arbeta klart med:

 • Frågor från filmen med hjälp av läromedlet s. 90-91
 • Sjöteckning näringskedja (lämna in)
 • Leta fakta om insekt från Naturskoledagen
 • Allra första pussel-uppgiften
 • Exit ticket i Showbie
 • Klar? Läs från s 78-85 i Koll på NO

Begrepp:

Anpassning, fortplantning

Läromedlet:

Småkryp i vattnet och groddjur, sid 84-87

38

Film fiskar och grodor

9 min

Läsa tillsammans i Koll på NO sid 86-87

Göra uppgift på Showbie “Groddjur i vattnet”

Få tillbaka feedback på faktasök-uppgift.

Fotosyntes

Se en kort

film    

 (starta 10:25 min in i filmen till 14:00)

Repetera på tavlan, rita skriv i anteckningsbok.

Fördjupningsfrågor:

 1. En växt kan tillverka sin egen näring. Vad behöver den för att kunna göra det?
 2. Vad kallas det du skrivit i uppgift nr 1 med ett ord?
 3. Hur får djur och människor näring och energi så att de kan växa?

Klassens biosfär. Vad behöver en växt för att växa? Hur ser sambandet ut mellan djur och växter?

Funderarfrågor

 att resonera kring i grupp.

Fotosyntes, kretslopp

39

Repetera fotosyntesen och förbränning.

Fortsätta med Funderarfrågor till klassens biosfär.

Informera om förhör och uppmärksamma det som ligger på Showbie.

Begreppspromenad.

Få stencil med hittills berörda begrepp och vad de betyder. klistra in bak i bok.

På vilka olika sätt har vi människor nytta av träd?

Påminna om förhör + study guide.

Ev. stencil

Ev.film

Repetition hittills berörda begrepp, ekosystemtjänster

40

Förhör sjöar & vattendrag, fotosyntesen samt ekosystemtjänster.

Se study guide på Showbie i mappen “NO vecka 39”

Läsa i läromedlet - Naturen på hösten sid 22-27

Film om hösten (9 min)

Skriva i anteckningsbok:

Rubrik

De fyra frågorna på sid 22

Få stencil med målen. Klistra in i bok.

Vi läser tillsammans.

NTA Från frö till frö

Uppdrag 1 - Kan någon hitta mitt frö?

avdunsta, förmultna, klorofyll, koldioxid, kompost, mylla, nedbrytare, ringmärkning, spillning, tjäle, vax, vinterståndare.

41

Formativ bedömning

Få tillbaka förhör med framåtsyftande kommentar att tänka på framöver.

Arbeta med förhörets frågor. Hur kan ett utvecklat svar se ut på olika frågor?

Grupparbete.

Redovisa.  

Naturen på hösten.

Film om hösten (9 min)

eller

Film om flyttfåglar ca 15 min

Läsa i läromedlet - Naturen på hösten sid 28-35.

Utvärderingsfråga (ligger i Showbie)

Studiedag

avdunsta, förmultna, klorofyll, koldioxid, kompost, mylla, nedbrytare, ringmärkning, spillning, tjäle, vax, vinterståndare.

42

Barbros svenskapass:

Vi dokumenterar de begrepp vi stött på under arbetsområdet med hösten.

Vanliga NO-lektionen:

Förbereda lördagens lektion.

Planera en systematisk undersökning.

Skriv frågor om sådant du vill veta om masken.

Instruktion och uppgift finns i Showbie.

NTA Från frö till frö Uppdrag 2 - Frukter och frön

X1

Sammanfatta och diskutera (avsluta meningar, se Showbie)

Vikarie (Isabell på utbildning)

Eleverna har svenska detta pass med Barbro

43

Kompensationsledigt fö Öppet Hus

Funderarfrågan undersökningen om masken. Hur gick det?

Jobba ikapp - vad har jag missat? Repetera begrepp. Redovisa undersökningar om masken.

NTA Från frö till frö Uppdrag 3 - Under skalet på ett frö

Repetition av tidigare begrepp kopplade till hösten samt

frövita, grodd och fröskal.

44

Höstlov

Höstlov

Höstlov

45

Utgår: Barbro tar klassen och pratar om teaterbesöket.

Arbeta med läromedlets frågor på sidan 35.

Frågorna finns i Showbie och du ska själv besvara dem genom att leta reda på fakta i kapitlet om Naturen på hösten s. 22-35. Besvara frågorna så noggrant och med så många olika begrepp du kan. Lämna in i Showbie.

Isabell GA

Helklass (Np eng)

+ 50 min extra

NTA Från frö till frö Uppdrag 4 - Dags att så

Film om flyttfåglar ca 15 min

Alla höstens begrepp som vi arbetat med tidigare

46

Kolla till din odling.

Fortsätta med att besvara frågorna om hösten samt göra en presentation om hösten.

Diagnosfråga hösten, “min utvärdering” samt självskattning

Utvärdering biologi

UPPSTART FYSIK

Fysikintroduktion

(Film fysik)

Värmestrålning - fysik i praktiken

Helklass (Np eng)

+ 50 min extra

NTA Från frö till frö Uppdrag 5 - Gallring och konkurrens

Hur mycket växer plantan?

Book creator projekt

Höstens begrepp vi arbetat med tidigare samt

gallring, konkurrens

47

Få tillbaka feedback på diagnosfråga.

UPPSTART FYSIK

Mål - stencil i bok

Förkunskaper:

Rita och skriv om värme, kyla och väder

Helklassummering

Väderdokumentation uppstart i book creator  

NTA Från frö till frö Uppdrag 6 - Plantan växer

Book creator -

skapa två nya sidor

väder, oväder, gasklot, energi, växelvarma djur, lagrad solenergi

Koll på NO sid 36-39

48

Vikarie Mattias pga NP ma år 6

Väderdokumentation

 

Energikällor film

Vikarie Per pga NP ma år 6

Lyssna: Vem vet vad? Om solen.

Väderdokumentation i din book creator.

Repetitionsdag med musiker i aulan. Lektioner har förändrade start/sluttider. NO-lektion utgår.

Koll på NO sid 38-39

Begrepp:

väder, oväder, gasklot, energi, växelvarma djur, lagrad solenergi

49

NTA Från frö till frö Uppdrag 8 + 9: Nu blommar det + pollinering

En blommas delar. Teori.

Pollinering.

Fysik

Ämnens egenskaper

Stationsarbete

Book creator fröprojektet

Koll på NO sid 40-43

Begrepp: pollinering, fortplantning,

ståndare, pistill, foderblad, kronblad, märke, fröämne, egenskaper, lösningsförmåga, ledningsförmåga, termometer

50

Väderdokumentation

Vindar

Förklara hur vindar bildas.

Vindar

Termometer - vi ritar och sätter ut vissa grader som är bra att känna till.

Erfara att värme sprider sig (hett vatten i en kopp)

Erfara att varm luft utvidgar sig (plastflaska i varmt vatten)

Utvärderingsfråga fysik

Book creator fröprojektet - färdigställt

Lägga över Book creator i Showbie, både väder och frö.

Vi plockar ihop NTA-projektet.

Kunskapsutvärdering fysik: Göra enkla/utvecklade/välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.  

Lägga över Book creator i Showbie, både väder och frö.

Få feedback på hur du arbetat dig igenom frö till fröprojektet.

Skriva IUP

Kunskapsutvärdering NTA:

Genomföra undersökningar från givna planeringar, använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt, kan jämföra resultat, resonemang om likheter, skillnader och orsak. Förbättringsförslag till undersökningar. Dokumentationer.  

51

Skriva IUP

Arbetsblad om väder, kyla, temperatur i Showbie

Film om värme och kyla:

http://urskola.se/Produkter/162277-Doktor-NO-Kokhett-och-svinkallt

Arbeta klart med utestående arbete

Mentorsförmiddag

Repetition av alla väderbegrepp vi arbetat med.

Koll på NO, sid 36-51

2

Studiedag

Väder

Åska och blixt

 1. Arbeta med begrepp i grupp
 2. Film: Åska och blixtar (sli.se)

Helklass mellan 11:20-12:30 pga IUP-samtal

Formativ bedömning på kunskapschecken fysik och biologi samt på dokumentationen i BC.

Dokumentera åska och blixt i BC.

Gör klart väderbok.

statisk elektricitet, elektrisk spänning, urladdning, gnista, muller, ledare för elektricitet, åskledare

Koll på NO sid 47 (alla begrepp förklaras ej där).

3

Lektion utgår pga IUP-samtal

Vikarie pga Isabell på utbildning

Skriv och berätta!

Väder

Reflekterande frågor

Vattnets kretslopp

Rita, skriv och förklara

flytande, fast, gas, avdunstning, kondensering

Koll på NO, sid 68-69

4

Introduktion till

grupparbete om vattnets väg i samhället

Grupperna lär sig mer om: vattenverk, vattenledningar, hemma, avloppsledningar, avloppsreningsverk.

Uppgiften omfattar:

 • Läsa faktatext om både sitt och andras område
 • Sortera ut viktigt att veta om sitt område
 • Skapa och förbered presentation
 • Presentera
 • Bikupa för att få mer kunskap om andras områdensa faktatext om både sitt och andras område
 • Sortera ut viktigt att veta om sitt område
 • Skapa och förbered presentation
 • Presentera
 • Bikupa för att få mer kunskap om andras områden

Arbete med gruppuppgiften om vattnets väg (kretslopp).

Vikarie pga Isabell på utbildning

Arbete med gruppuppgiften om vattnets väg (kretslopp).

5

Arbete med gruppuppgiften om vattnets väg (kretslopp).

Arbete med gruppuppgiften om vattnets väg (kretslopp).

Halvklasser

Arbete med gruppuppgiften om vattnets väg (kretslopp)

6

Vikarie pga Isabell frånvarande

Arbete med gruppuppgiften om vattnets väg (kretslopp)

Redovisningar

Helklass

Redovisningar

7

Få tillbaka kamratrespons på muntliga redovisningen från en kamrat.

Film: Solvatten

Solvatten

Hur fungerar Solvatten och vem är uppfinnaren?

Om tid kvar:

Genomgång inför förhöret. Instuderingsfrågor med svar samt study guide på Showbie. Genomgång av dessa.

Förhör varandra.

Planera och genomföra en systematisk undersökning.

Vattenrening.

Helklass tillsammans.

Planera och genomföra systematisk undersökning enskilt/par.

Experiment:

Papper i avloppet eller vad händer vid ett oljeutsläpp?

Förbered dig inför förhöret genom att titta på study guiden och instuderingsfrågorna i Showbie!

8

Vikarie pga utbildning

Film:

Doktor NO: På hal is

Förhör fysik

No/sv ämnesövergripande - skriva faktatext

Reflektion mot kursmålen fysik

Reflektion förhöret

Door decorations kemi

Se study guide och instuderingsfrågor på Showbie

9

Sportlov

Sportlov

Sportlov

Sportlov

10

Återlämning förhöret

Reflektion förhöret

KEMI - introduktion

Film intro kemi

NTA kemiförsök uppdrag 1 - Kemin omkring oss

NTA kemiförsök uppdrag 2 - Mitt kemilabb

Säkerhetsregler

Door decorations

Egenskap, observera, grundämne, atom, molekyl, kemisk reaktion, bägare

11

Läxa ut (läxa till mån 19/3 se kalendern för spec)

Atomer, molekyler, grundämne

Eleverna möter nu detta (eventuellt) för första gången. Vi kommer beröra detta fler gånger framöver.

10 min film:

Material och deras egenskaper 5 min

Hur material kan förändras 4 min

NTA kemiförsök uppdrag 3 - Vi undersöker fem okända ämnen

NTA kemiförsök uppdrag 4 - vattentest

Atom, molekyl, grundämne

(sid. 65-66 i Koll på NO)

Egenskapsord som vi möter i filmerna och i läxan.

12

Läxa in. Vi summerar några sätt att sortera ämnen utifrån egenskaper. Begrepp upp på vägg.

Repetition under dagen i aulan

Människan i rymden och användningen av satelliter

Film

Film ca 15 min Människan i rymden

Film årstider ca 30 min

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra.

Vad har vi lärt oss ifrån veckans filmer?

NTA kemiförsök uppdrag 5

slamning och lösning, blandning, separera och filtrera.

13

NTA kemiförsök uppdrag 6

NTA kemiförsök uppdrag 7

Barbro har sv helklass - uppföljning besöket VH

SMK-talang åk 4-6 12:30-14:15

Laborationsinstruktioner på Showbie

14

Påsklov

Påsklov

Påsklov

15

Hållbar utveckling. Planering finns i Showbie

Isabell upptagen med NP åk 6 vikarie Gisela.

Hållbar utveckling. Planering finns i Showbie

Isabell upptagen med NP åk 6 - klassen har Barbro helklass dubbelpass

Dockteater (sv)

16

NTA kemiförsök uppdrag 8

NTA kemiförsök uppdrag 9

NTA kemiförsök uppdrag 11

17

Atomer, molekyler, grundämnen och materia

Film: Allt består av atomer (ca 4 min)

Vad är allting gjort av egentligen? Vad är materia?

Film: Materia (ca 5 min)

Skriv anteckningar tillsammans.

Lektion utgår då klassen repeterar inför musikal.

NTA kemiförsök uppdrag 13 - slutuppdraget!

Info om förhör vecka 18

Atomer, molekyler, grundämnen och materia

Se filmlänkar

18

LOV

Röd dag

Förhör kemi

Du ska känna till:

1) Olika sätt som du kan påverka hur snabbt ett ämne kan lösa sig i vatten (tänk på alla experiment du gjort)

2) Veta förklaringen till varför en slamning kan åka igenom en sil men separeras genom att filtreras i ett kaffefilter

3) Vad ett grundämne är

4) Dina tankar och kunskap om mikroplast i naturen och hur det kan påverka naturen

Se hur du förbereder dig till förhöret i Showbie!

19

Feedback kunskapscheck samt summering kemi

Vad är enzymer?

Amylas-kalas film ca 6 min

Vad är bakterier?

Om bakterier film 10 min

Uppstart teknik

Planering

Stationsarbete

LOV

enzym, bakterie, artefakt

20

Skiss, ritningar och modeller

Lektionsunderlag och elevuppgifter

forts skiss, ritningar och modeller

Lektionsunderlag och elevuppgifter

Enkla maskiner

Lektionsunderlag och elevuppgift

skiss, ritning, modell, skala, 3D, hävstång, lutande plan, skruv, kil, hjul, axel, block, talja

21

Patent, uppfinnare och designer

Lektionsunderlag och elevuppgift

Repetitionsfrågor

Repetitionsfrågor

patent, uppfinnare, designer, kriterie, konkurrent

22

IUP skrivande Fy, Ke

underlag

IUP skrivande Fy, Ke, Tk

underlag

Repetitionsfrågor

Skolväskeproblemet

IUP rest

Insamling Koll på NO samt anteckningsboken

Repetition av alla teknikbegrepp (vecka 19-23)

Begrepp vi ej djupdykt i än så länge:

Kretslopp (Bi)

Länk till gällande styrdokument:

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/biologi

Följande förmågor ges eleverna möjlighet att utveckla i arbetsområdet:

Arbetsområdet behandlar följande centrala innehåll:

Natur och samhälle

Biologin och världsbilden

Kunskapskrav i slutet av åk 6