základní informace

registrační číslo:

CZ.1.05/3.2.00/09.0168

doba realizace:

12/2011 – 11/2014

výše dotace:

137 627 490,84  Kč

příjemce dotace:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

poskytovatel:

OP Výzkum a vývoj pro inovace

cíle projektu:

Účelem projektu bylo vytvořit návštěvnické centrum komunikace a popularizace vědy. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit návštěvnické centrum komunikace a popularizace vědy, kde budou prezentovány zejména přírodovědecké poznatky atraktivní formou a způsobem srozumitelným jak žákům a studentům, tak také široké veřejnosti.

specifické cíle projektu:

  • Rekonstrukce objektu a vybudování nových kapacit (kolaudace stavby 29.9.2014)
  • Modernizovat stávající projekční a prezentační technologie
  • Umožnit podrobnější poznávání přírodních zákonů prostřednictvím vybudování galerie interaktivních pokusů
  • Zajistit možnost vzdáleného robotizovaného přístupu k ovládání kopulí a dalekohledů a inovovat pozorovací techniku na hvězdárně
  • Realizovat kvalitní marketingově komunikační kampaň