ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

 1. Ποια προβλήματα δημιουργήθηκαν το 1913 στη χώρα μας;
 2. Ποιοι διεκδικούσαν ελληνικά εδάφη και ποια ήταν αυτά;
 3. Γιατί ξέσπασε ο Α΄παγκόσμιος πόλεμος; Από ποιους;
 4. Τι γνωρίζετε για τον Εθνικό Διχασμό;
 5. Μετά από ποια γεγονότα η χώρα μας μπήκε στον Α΄παγκόσμιο πόλεμο;
 6. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του Α΄παγκοσμίου πολέμου;

ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

Να αποδώσετε σύντομα τους παρακάτω ορισμούς:

 1.  Προβλήματα του 1913: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Εδαφικές διεκδικήσεις από Ελλάδα και άλλες χώρες : ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Κεντρικές Δυνάμεις  (και σύμμαχοι): ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Εγκάρδια Συνεννόηση (και σύμμαχοι): ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Εθνικός Διχασμός: ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Επιτροπή Εθνικής Άμυνας: ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Συνθήκη των Σεβρών: ………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………