Аналіз регуляторного впливу

             рішення виконавчого комітету Бершадської міської ради

«Про встановлення тарифу на послуги з вивезення побутових відходів»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03  №1160-ІУ та "Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04. № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Бершадської міської ради «Про встановлення тарифу на послуги з вивезення побутових відходів»

1. Визначення проблеми та її причини.

Тарифи на послуги  з вивезення побутових відходів. КУП «БЕРШАДЬ-СЕРВІС» звернулося до виконавчого комітету міської ради з проханням затвердити тарифи на послуги з вивозу відходів споживачам відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни та ціноутворення».

2. Ціль регуляторного акту.

Метою запропонованого регуляторного акту є встановлення економічно обґрунтованої ціни у відповідності до вимог чинного законодавства, а також забезпечення рентабельної діяльності  підприємств.

3. Альтернативні способи досягнення мети, їх оцінка та аргументація переваг обраного способу.

Досягнути рентабельної діяльності підприємства із надання послуг з вивозу твердих побутових відходів  при застосуванні діючих тарифів  неможливо.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Шляхом застосування тарифів, які передбачені у запропонованому акті, підприємства отримують достатню суму надходжень для забезпечення придбання паливно-мастильних матеріалів, утримання обладнання, устаткування, основних засобів виробництва та виплати заробітної плати обслуговуючому персоналу, погашення заборгованості перед постачальниками енергоносіїв, придбання необхідних матеріалів та обладнання.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановленої цілі у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Норми запропонованого акту будуть застосовані до споживачів послуг з вивозу твердих побутових відходів, які надаються підприємством. Питання невиконання зобов’язань сторонами (споживачем та виконавцем послуг) розв’язуються шляхом укладення угод або у судовому порядку.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.

Після впровадження норм цього рішення буде забезпечена рентабельна діяльність  підприємства стосовно надання послуг з вивозу твердих побутових відходів споживачам, при цьому гарантується надання якісних послуг та в належному обсязі за умови повного розрахунку споживачів з підприємством - виконавцем послуг.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акту.

Термін дії запропонованого рішення триває до чергового перегляду рівня цін на послуги підприємств з надання послуг з вивозу твердих побутових відходів споживачам .

8. Показники результативності регуляторного акту.

Врахований тарифами рівень рентабельності -10%;

                                                           

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

        Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється  до дня набрання його чинності.

                Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності. Періодичні відстеження здійснюються раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

10. Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника проекту регуляторного акту:

поштова адреса: 24400, Вінницька обл.., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.

електрона адреса: bersh-miskrada@ukr.net

телефон: (04352) 2-19-64

Міський голова                                                 М.Кольченко