Medlemsaktiviteter

Se også Seilingsplanen ------ Les om de siste turene her og les medlemsbladet Risør II Nytt.

Planlagte dugnader og datoer opplyses på denne siden, se også Seilingsplanen & Dugnadsiden.

  1. Høst 2018 seil tas ned, vann tømmes, ventiler stenges!
  2. Ny flaggline må lages i stormasten.
  3. Det må lages nye årer, husk å ta med en mal. John A. A. er på saken
  4. Instrumentering inn på kartplotter planlegges (Nytt kart satt inn)
  5. Oppgradere batterikabler og hovedbrytere. (?)

Se også Seilingsplanen

Påmelding alle turer: post@risor2.no

Se også hjemmesiden www.risor2.no

***************