IMGP3017cropTxt1400p65.jpg

Medlemsaktiviteter:

Se også Seilingsplanen ------ Les om de siste turene her og les medlemsbladet Risør II Nytt.

Planlagte dugnader og datoer opplyses på denne siden, se også Seilingsplanen.
For arbeidsoppgaver se
Dugnadsiden.

*****************’’’’’’’’’

Høst/Vinter/Vår-program:

1 og 3 onsdagen i hver måned Kl 1700, treffes vi på Skomakerskjær. Gjelder inntil videre.

(1 og 3 onsdagen i hver måned er det treff på Kastellet  Kl 1800)

2 og 4 onsdagen i hver måned Kl 1700, treffes vi på Skomakerskjær.

Her skal det læres å vedlikeholde, stor bommen, pigg, blokker og tauverk.
Styremøter etter behov

*****************’’’’’’’’’

Dugnad: Pågår , seilene, klyverbom,taljer og blokker tas av/ned for vinterlagring og vedlikehold ute på Skomakerskjær


**************’’

Se også Seilingsplanen

************’’’’’’’

Påmelding alle turer: post@risor2.no

Se også hjemmesiden www.risor2.no

***************