Medlemsaktiviteter

Se også Seilingsplanen ------ Les om de siste turene her og les medlemsbladet Risør II Nytt.

Planlagte dugnader og datoer opplyses på denne siden, se også Seilingsplanen & Dugnadsiden.

 1. Høst 2019 seil tas ned, vann tømmes, ventiler stenges!
 2. Ny flaggline må lages i stormasten.
 3. Det må lages nye årer, husk å ta med en mal. John A. A. er på saken
 4. Instrumentering inn på kartplotter planlegges (Nytt kart satt inn)
 5. Oppgradere batterikabler og hovedbrytere. (?)
  Esinger trenger lakking, samt luker! JTR
 6. Seil demonteres og legges på lager på skomakerskjær
 7. Dekskasser leveres KWN
 8. Alle bunnventiler stenges og Ferskvann tappes ut! Bunnventiler kan nå åpnes og vann fylles!
 9. Nye fortøyninger må lages ( vurdere om en kan bruke kjetting og sjakkel m overgang til kause og nylontau) ! JTR
 10. Aktre Dieseltank lekkasje (frakoblet), må tas ut og vurdere hva som må gjøres! JTR
 11. Stormast må tas inn for oppussing bytting av kabler og antenner! JTR
 12. Det må kjøpes inn en elektrisk keramisk kokeplate for landstrøm! JTR
 13. Nytt trekk til toppseil.
 14. Nytt trekk til Kartplotter.
 15. Kloa må smøres med talg flere ganger i sesongen, ref Vedlikeholds-veiledningen. Hvor er talgen? - JJN
 16. Elektrisk lensepumpe starter ikke i auto?. Nivåbryter renses og muligens heves. - JJN
 17. Rorbeslaget i vannlinjen er det litt bevegelse i/litt løst.? Det må tas høyde for rep ved neste slippsetting. Muligens også lage stopper for rorkulten så roret ikke bender i beslagene når man bakker og roret slår ut.-JJN


Se også Seilingsplanen

Påmelding alle turer: post@risor2.no

Se også hjemmesiden www.risor2.no

***************