IMGP3017cropTxt1400p65.jpg

Medlemsaktiviteter:

Se også Seilingsplanen ------ Les om de siste turene her og les medlemsbladet Risør II Nytt.

Planlagte dugnader og datoer opplyses på denne siden, se også Seilingsplanen & Dugnadsiden.

Onsdagstreff i høst:  Oppstart sept-okt, etter at vi har klargjort båten for vinteren.

Vi har fremdeles en del som kan vedlikeholdes ute på Skomakerskjær

2 innvendige stiger

Spristag.

lanternekasser.

Lage nye årer og resten av blokkene som ble glemt i år.

Se også Seilingsplanen

Påmelding alle turer: post@risor2.no

Se også hjemmesiden www.risor2.no

***************