Medlemsaktiviteter:

Se også Seilingsplanen ------ Les om de siste turene her og les medlemsbladet Risør II Nytt.

Planlagte dugnader og datoer opplyses på denne siden, se også Seilingsplanen & Dugnadsiden.

Seilingsplanen er under revisjon og “Trondheimstur” planlegges!

Søndag 22.4. landsetting på Skomakerskjær!

Da trenger vi hjelp, kom å bli med!

Vinterklargjøring av båten. (har vært på gang)

 1. Vintervedlikehold på Skomakerskjær!!!!!! Dette er nå på gang, lakking av blokker, leidere og rep av tauverk.
 2. Lanternekasser Karl Wilhelm
 3. Dekskasser Karl Wilhelm
 4. Det må lages nye årer, husk å ta med en mal. John A. A. er på saken
 5. Instrumentering inn på kartplotter planlegges (Nytt kart satt inn)
 6. Oppgradere batterikabler og hovedbrytere. (?)
 7. Dekkskassene tas ut og opp til Karl Wilhelm for vedlikehold i vinter.
 8. Seilene tas ned og legges inn på Skomakerskjær.
 9. Lanterne-kasser
 10. Blokker som ikke ble vedlikeholdt i fjor vinter tas inn.
 11. Leider, spristag og trapper tas inn på Skomakerskjær.
 12. Motor klargjøres for vinteren.
 13. Drivstoff fylles opp.
 14. Båtens fortøyninger sjekkes og varme settes på.
 15. Vinterpresenning monteres.
 16. Varmen settes på
 17. Vann tappes av tankene
 18. Bunnventiler stenges

Se også Seilingsplanen

Påmelding alle turer: post@risor2.no

Se også hjemmesiden www.risor2.no

***************