IMGP3017cropTxt1400p65.jpg

Medlemsaktiviteter:

Se også Seilingsplanen ------ Les om de siste turene her og les medlemsbladet Risør II Nytt.

Planlagte dugnader og datoer opplyses på denne siden, se også Seilingsplanen.
For arbeidsoppgaver se
Dugnadsiden.

*****************’’’’’’’’’

Høst/Vinter/Vår-program:

Utover våren blir det seilklargjøring, ta kontakt med Dag, Torfinn, Torstein for info.
Hvis du selv ønsker å gjøre noe utover dette har vi mye som trengs å ta tak i, vi setter pris på innspill og initiativ.

Her skal det læres å vedlikeholde, stor bommen, pigg, blokker og tauverk.
Styremøter etter behov

*****************’’’’’’’’’

Dugnad: Pågår , seilene, klyverbom,taljer og blokker tas av/ned for vinterlagring og vedlikehold ute på Skomakerskjær


**************’’

Se også Seilingsplanen

************’’’’’’’

Påmelding alle turer: post@risor2.no

Se også hjemmesiden www.risor2.no

***************