Published using Google Docs
Medlems-aktiviteter
Updated automatically every 5 minutes

Medlemsaktiviteter

Se også Seilingsplanen ------ Les om de siste turene her og les medlemsbladet Risør II Nytt.

Planlagte dugnader og datoer opplyses på denne siden, se også Seilingsplanen & Dugnadsiden.

 1. Høst 2022 seil tas ned, vann tømmes, ventiler stenges!
  Presenning må på! Varme settes på!
 2. Det må lages nye årer, husk å ta med en mal. Karl Wilhelm er på saken
 3. Oppgradere batterikabler og hovedbrytere. (?)
 4. Seil demonteres og legges på lager på Stakebua
 5. Dekskasser leveres KWN
 6. Alle bunnventiler stenges og Ferskvann tappes ut! Bunnventiler kan nå åpnes og vann fylles!
 7. Aktre Dieseltank lekkasje (frakoblet), må tas ut og vurdere hva som må gjøres! JTR
 8. Det må kjøpes inn en elektrisk keramisk kokeplate for landstrøm! JTR
 9. Nytt trekk til Kartplotter.
 10. Kloa må smøres med talg (Yngve Mathisen er på saken med Eide slakteri) flere ganger i sesongen, ref Vedlikeholds-veiledningen. Hvor er talgen? - JJN
 11. Elektrisk lensepumpe starter ikke i auto?. Nivåbryter renses og muligens heves. - JJN
 12. Rorbeslaget i vannlinjen er det litt bevegelse i/litt løst.? Det må tas høyde for rep ved neste slippsetting. Muligens også lage stopper for rorkulten så roret ikke bender i beslagene når man bakker og roret slår ut.-JJN


Se også Seilingsplanen

Påmelding alle turer: post@risor2.no

Se også hjemmesiden www.risor2.no

***************