Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Арзан турак жай 2015-2020" программасы боюнча ипотекалык кредит берүүнүн шарттары

п/п

Ипотекалык кредиттин параметрлери

Эскертүү

1

Катышуучу (максаттык топ)

Тандоо критерийлерине туура келген жарандар

2

Ипотекалык кредиттин максаттык багыты

Турак жайды сатып алуу.

Этабы менен каржылоо механизмдерин пайдалануу менен жашаган жери боюнча калктуу конушта жер участогу бар болсо, турак жай куруу (жеке турак үй)

3

Ипотекалык кредит берүүнүн формасы

Накталай эмес формада, катышуучунун өнөктөш банктагы банктык эсебине акча каражатын чегерүү аркылуу

4

Ипотекалык кредит берүүнүн мөөнөтү

Өнөктөш банк катышуучуга ипотекалык кредит берүү жөнүндө чечимди кабыл алган күндөн тартып 15 күнгө чейинки мөөнөттө

5

Ипотекалык кредиттин валютасы

Кыргыз сому

6

Ипотекалык кредиттин суммасы

3000000 (үч миллион) сомго чейин

7

Ипотекалык кредиттин мөөнөтү

Кредиттин максималдуу мөөнөтү 15 жылга чейин

8

Ипотекалык кредиттин суммасын аныктоонун критерийлери

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына жана өнөктөш банктын ички ченемдик документтерине ылайык

9

Комиссиялардын түрлөрү жана өлчөмү

Ипотекалык кредиттерди жана башка кошумча жыйымдарды башкаруу үчүн бардык комиссиялар алынбайт

  10

Катышуучулардын чыгымдары

Ипотекалык кредит алуу үчүн келишимдерди тариздөөгө жана каттоого, ошондой эле камсыздандыруу боюнча кеткен чыгымдар

11

Турак жайды камсыздандыруу

Ипотекалык кредиттин предмети болгон турак жай "Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык "Мамлекеттик камсыздандыруу уюму" ААКта жыл сайын милдеттүү камсыздандырылууга тийиш

12

Ипотекалык кредитти төлөөнүн тартиби

Ипотекалык кредитти жана пайызын төлөө кол коюлган кредиттик келишимге ылайык ай сайын жүргүзүлөт

13

Ипотекалык кредитти толугу менен же жарым-жартылай мөөнөтүнөн эрте төлөө

Толугу менен же жарым-жартылай мөөнөтүнөн эрте төлөнгөн учурда комиссия кармалбайт

14

Ипотекалык кредитти реструктуризациялоонун шарттары

Өнөктөш банктын ички талаптарына ылайык жол-жоболор. Ипотекалык кредиттин предметин алмаштырууга уруксат берилбейт. Ипотекалык кредитти реструктуризациялоо үчүн комиссия алынбайт

15

Ипотекалык кредиттин баштапкы төгүмү (жеке салымы) жана пайыздык ставкалар

Ипотекалык кредит боюнча баштапкы төгүм жана пайыздык ставкалар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиешелүү ченемдик укуктук актылары менен белгиленет.

Катышуучунун жеке салымы жок болсо, өнөктөш-банктын ыктыяры боюнча кошумча күрөөнү коюуга, ошондой эле кепилдик фондунун каражаттарынан же бюджеттик уюмдар үчүн башка булактардан каралган кепилдик милдеттенмелерге жол берилет

16

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-августундагы № 466 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

17

Ипотекалык кредитти камсыз кылуу

Ипотекалык кредитке сатып алынуучу турак жай

Курулуш мезгилиндеги жер участогу жана курулуш аяктагандан кийин жеке турак үй

18

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-августундагы № 466 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

19

Ипотекалык кредиттин катышуучуларына мониторинг жүргүзүү

МИК ипотекалык кредиттин максаттуу пайдаланылышына, ошондой эле күрөөлүк камсыздоонун абалына жана өнөктөш банктардын Макулдашуу боюнча милдеттенмелерди аткаруусуна текшерүү жүргүзөт

20

Күрөө жөнүндө келишимди тариздөө үчүн өнөктөш банктарга берилүүчү документтердин тизмеги

Документтердин тизмеги:

- турак жайга укугун белгилөөчү документ;

- кыймылсыз мүлктүн техникалык паспорту (батир же жеке турак үй);

- жер участогуна жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт (зарылчылыкка жараша);

- кыймылсыз мүлк бирдигине оорлотуулардын (чектөөлөрдүн) бар экендиги же жоктугу жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен Кыймылсыз мүлккө укуктун бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмө;

- (6-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-августундагы № 466 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- турак жайдын учурдагы ээсинин (сатуучунун) паспортунун көчүрмөсү (салыштыруу үчүн түп нускасы);

- турак жайды күрөөгө коюуга жолдошунун же жубайынын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугу


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Арзан турак жай 2015-2020" программасы боюнча ипотекалык кредитке алынуучу турак жайга талаптар

Ипотекалык кредитке алынуучу турак жайга талаптар

Зарыл болуучу документтер

1

Эмгек ишин жүзөгө ашырган жери боюнча көп батирлүү үйдөгү батир же жеке турак үй ипотекалык кредиттин предмети болуп саналат

Укук белгилөөчү документтер, кыймылсыз мүлктүн (батирдин же жеке турак үйдүн) техникалык паспорту

2

Ипотекалык кредитке карата күрөө берүүчүнүн менчик укугу кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталууга тийиш (укук белгилөөчү документтер, менчик укугун мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк менен ырасталат). Ипотекалык кредит предмети мурунку ээсинин жеке менчигинде болушу керек (ишеним кат боюнча эмес, биринчи жактан)

Укук белгилөөчү документтер

3

Ипотекалык кредиттин предмети өнөктөш банктын кызматкерлери тарабынан өздөрүнүн шарттары боюнча бааланат, ал өнөктөш банктын турак жайга карата минималдуу талаптарына туура келиши керек

Өнөктөш банктын минималдуу талаптарына ылайык турак жайды баалоо акты

4

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ипотекалык кредиттин предмети күрөө кармоочунун пайдасына аны жоготуу же бузулуу кооптуулугунан улам ипотекалык кредит боюнча карыздын калдыгынын суммасына катышуучу тарабынан ипотекалык кредитти төгүүнүн бардык мөөнөтүнүн ичинде камсыздандырылууга тийиш

Ипотекалык кредиттин предметин милдеттүү түрдө камсыздандыруу

5

Көп батирлүү үйлөрдөгү батирдин жалпы аянты 80 кв. метрден көп болбоого тийиш.

Жеке турак үйдүн жалпы аянты 150 кв. метрден көп болбошу керек

Укук белгилөөчү документтер, кыймылсыз мүлктүн (батирдин же жеке турак үйдүн) техникалык паспорту