Sasniegumi mācību olimpiādēs un konkursos 2014./2015.m.g.

Latviešu valoda

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

1.

12.a

Sofija Ulla Prikule

Rīgas pilsēta

2. vieta

Ieva Gaņģe

2.

9.c

Liene Strujeviča

RP

Atzinība

Kristīne Paškova

Plašā Apvāršņa konkurss, veltīts Aspazijai un Rainim

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

3.

5.c

Agate Zariņa

Rīgas reģions

Izvirzīta uz 3. kārtu

Silva Čakle,

Inga Kļaviņa

Skatuves runas konkurss

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

4.

9.a

Roberts Bajaruns

Valsts

3. pakāpe

Inga Priede

Angļu valoda

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

5.

8.b

Katrīna Vanaga

RP

3. vieta

Sandra Čiapas

6.

8.b

Elza Eglīte

RP

3.vieta

Sandra Čiapas

Vēsture

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

7.

9.b

Asnate Bērziņa

RP

2. vieta

Aira Broka

8.

9.c

Reinis Pauļuks

RP

2. vieta

Aira Broka

9.

12.b

Marta Berga

RP

3.vieta

Aira Broka

Mājturība

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

9.b

Asnate Bērziņa

RP

1. pakāpe

Līga Barbara

10.

5.c

Adrija Dubkeviča

RP

3.pakāpe

Eva Melngaile

11.

12.b

Paula Baiba Rumpe

RP

3.pakāpe

Līga Barbara

Ģeogrāfija

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

12.b

Marta Berga

RP

3. vieta

Ina Kesmina

12.

10.b

Justs Pauliņš

RP

atzinība

Ina Kesmina

13.

10.b

Una Šlanka

RP

atzinība

Ina Kesmina

14.

10.a

Artūrs Liepiņš

RP

atzinība

Ina Kesmina

15.

11.a

Ansis Pauliņš

RP

atzinība

Ina Kesmina

Matemātika

N.p.k.

Klase

Skolēns

Rajons/ valsts

Vieta

Skolotājs

11.a

Ansis Pauliņš

RP

Atzinība

Ina Svilāne

16.

5.d

Annija Locāne

RP

Atzinība

Jete Gudeta

17.

5.a

Ernests Pētersons

RP

2. vieta

Jete Gudeta

9.b

Asnate Bērziņa

RP

2. vieta

Gita Reiniņa

18.

7.b

Kārlis Šusters

RP

2. vieta

Gita Reiniņa

19.

10.a

Artūrs Mazarevičs

RP

3. vieta

Ina Svilāne

20.

10.b

Dana Koniševska

RP

2. vieta

Ina Svilāne

Ekonomika

N.p.k.

Klase

Skolēns

Rajons/ valsts

Vieta

Skolotājs

21.

12.b

Mārtiņš Gipters

RP

2. vieta

Egija Lukjanska

22.

12.b

Emīls Gatis Liepiņš

RP

2. vieta

Egija Lukjanska

12.b

Marta Berga

RP

Atzinība

Egija Lukjanska

Ķīmija

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

10.a

Artūrs Mazarevičs

RP/ Valsts

2. vieta + atzinība valstī

Silvija Kreile

10.b

Dana Koniševska

RP

Atzinība

Silvija Kreile

Bioloģija

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

23.

Andris Suharevskis

RP

1. vieta

Aija Siliņa

11.a

Ansis Pauliņš

RP

2. vieta

Aija Siliņa

9.c

Reinis Pauļuks

RP

3. vieta

Aija Siliņa

10.b

Dana Koniševska

RP

3. vieta

Aija Siliņa

24.

12.b

Laura Sedleniece

RP

3. vieta

Aija Siliņa

25.

Līga Reniņa

RP

Atzinība

Aija Siliņa

26.

9.b

Annete Salmane

RP

Atzinība

Aija Siliņa

Fizika

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

Andris Suharevskis

RP

3. vieta

Mārīte Grīne

9.b

Asnate Bērziņa

RP

3. vieta

Mārīte Grīne

9.c

Reinis Pauļuks

RP

3. vieta

Mārīte Grīne

10.b

Dana Koniševska

RP

3. vieta

Mārīte Grīne

10.a

Artūrs Mazarevičs

RP

3. vieta

Mārīte Grīne

10.b

Una Šlanka

RP

3. vieta

Mārīte Grīne

11.a

Ansis Pauliņš

RP

3. vieta

Mārīte Grīne

27.

Mārtiņš Znotiņš

RP

2. vieta

Mārīte Grīne

12.b

Mārtiņš Gipters

RP

2. vieta

Mārīte Grīne

 LU Eksakto zinātņu dienas sacensības

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

10.a

Artūrs Mazarevičs

RP

2. vieta

Mārīte Grīne

10.b

Dana Koniševska

RP

2. vieta

Mārīte Grīne

10.b

Una Šlanka

RP

2. vieta

Mārīte Grīne

10.b

Justs Pauliņš

RP

2. vieta

Mārīte Grīne

28.

10.b

Mārcis Praulītis

RP

2. vieta

Mārīte Grīne