Logo-72ppi-03.jpg

Nyhedsbrev Januar 2017

___________________________________________________________

Fokus som menighed.

Mange i menigheden har udtrykt, at det kan være svært at kommunikere den tro vi har til andre. Vores fortolkning af evangeliet er ikke stereotyp, og derfor kræver den at vi får den formuleret for os selv, før vi kan gøre det for andre. Vi håber derfor, at alle i 8 uger vil være en del af en netværksgruppe, og sammen gennemarbejde et forløb, der vil sætte hver enkelt i stand til at sætte ord på deres egen forståelse af, hvad “de gode nyheder”, evangeliet, er for sig selv og til andre. Vi ved at det kommer til at kræve dedikation og mest af alt værdifuld tid, men vi ønsker at gøre det i fællesskab som en hel menighed. Derfor, så sæt allerede nu mental energi og tid af i kalenderen til at granske din forståelse af, hvad de gode nyheder er.

Hvis du endnu ikke er i en netværksgruppe, så kontakt Steffen på mail, så vil du høre fra ham eller de to netværksansvarlige, Anne og Joachim, eller tag fat i en bekendt i kirken og spørg om du må komme med i deres gruppe.

Vi inviterer samtidig til et infomøde for alle netværksgruppeledere, ansvarlige for teams, og andre interesserede, hvor vi vil introducere Gospel Primer materialet af Caesar Kalinowski, som vi skal arbejde igennem.

Vi starter kl. 18 med lidt mad og slutter aftenen kl. 21. Giv til kende her at du kommer.

Menighedsbidrag

Ønsker du at give menighedsbidrag, kan det ske på reg.nr. 1551 og konto nr. 333 408 1218. Hvis man endnu ikke endnu er fast bidrager og gerne vil, kan man kontakte Inge på ingewiller@hotmail.com.

Fordybelsesorlov

Thomas afholder orlov i januar måned med henblik på at kunne fordybe sig og rette fokus mod de ting, der ligger foran os. Vi håber at I i denne periode vil rette henvendelser vedr. menigheden til steffen@re-gen og charlotte@re-gen.dk.

December

December var en god og begivenhedsrig måned med julefest, pakning og udlevering af gaver til 200 familier og juleaften for de hjemløse. Det er dejligt at mærke at varmen og kærligheden i den tid flyder over og gør en forskel. Det er at elske København.

Kalenderinfo

8. jan. 15.30 Gudstjeneste med rugbrødgilde og øl.  Tale v. Steffen

14. jan. Arbejdslørdag. Vi rydder kælderen og  gør kirken klar til 2017. Tilmelding via facebook eller mail steffen@re-gen.dk

15. jan. Familiegudstjeneste kl. 10.30 om “ at være discipel” vi starter kl. 10 med kaffe og boller.

17. Jan. kl. 18  Intro møde til forløb om “de gode nyheder” Tilmelding via link eller til steffen@re-gen.dk

22. jan. 15.30 Gudstjeneste “ prisen at følge Jesus”

29. jan. 10.30 Salmegudstjeneste

  15.30 Gudstjeneste “ Den personlige vandring”

5. feb. 10.30 Familiegudstjeneste for hele familien, vi starter kl. 10 med kaffe og boller

12. feb. 15.30 gudstjeneste

19. feb. 15.30 gudstjeneste

26. feb. Fastelavnsgudstjeneste  for alle i Kirkesalen, inviter gerne en ven med og kom i den bedste udklædning

Til info bliver menighedslejren 2017 d. 24-26 nov. 2017, så sæt kryds i kalenderen. Det bliver som altid masser af fællesskab og tid med Gud,