Бути здоровим – бути сучасним

/до Всесвітнього дня здоров'я/

Здоров’я є найвищим багатством людини.

Гіппократ 

7 квітня міжнародне співтовариство відзначає Всесвітній день здоров'я. Це свято було засновано на честь створення Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Людина зобов’язана берегти своє здоров’я, адже саме здорова людина формує сильну націю.

Згідно з даними вчених, здоров’я залежить від багатьох чинників: більше ніж на 50% воно обумовлено способом життя людини, близько 40% – соціальними і природними умовами життя, 10% становить спадковість.

Ми маємо гарний настрій, доброзичливо відносимось до інших та задоволені самі собою коли відчуваємо себе в гармонії з власним тілом і навколишнім світом. Шкідливі звички, постійні стреси і неправильне харчування руйнують здоров’я людини.

Державна бібліотека України для юнацтва пропонує найкращі друковані видання  з фондів нашої бібліотеки про спорт, довкілля та здоровий спосіб життя.

94.8

А94

    Афоризми, прислів‘я і приказки про здоров‘я і здоровий спосіб життя [Текст]/ Авт.-упоряд. П. Плахтій., О. Рарицький. - Вид. 2-е, допов. і переробл. - Кам‘янець-Подільський : ПП "Медобори 2006", 2008. - 144с.

92.0

В27

    Велика жіноча енциклопедія: Краса і здоров‘я [Текст]/ [уклад. І.С. Алексєєв]. - Донецьк : Глорія Трейд, 2011. - 384с.

51.1(4Укр)я73

Г87

    Громадське здоров’я [Текст] : підручник/ [В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузєва та ін.]; за ред. В.Ф. Москаленка. - Вид. 3-є. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 560 с.

614.88(075.8)

Е45

    Екстрена та невідкладна медична допомога [Текст] : навч. посіб./ [О.Ю. Бодулев, О.М. Дикий, А.І. Могильник та ін.] ; за заг. ред. Д.А. Шкурупія. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 240 с.

52.54я73

І-55

    Імунологія [Текст] : Підручник/ Ред. Є.У. Пастер. - К. : Вища школа, 2005. - 599с.

616-053.2(075.8)

К49

    Клінічне обстеження дитини [Текст] : [навч. посіб.]/ О.В. Катілов, Д.В. Дмитрієв, К.Ю. Дмитрієва, С.Ю. Макаров. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 520 с.

53.65я73

К56

    Ковальський, О.В.

    Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика [Текст] : підручник/ О.В.Ковальський, Д.С.Мечев, В.П.Данилевич. - Вид. 2-е. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 512 с.

616.33

Л64

    Лифляндский, В.Г.

    Здоровый желудок: Пищеварительная система [Текст] : [спец. вып. журн. "Лиза". Вып. 3/ В.Г.Лифляндский ; В.Г. Лифляндский]. - С.Пб. : Амфора, 2013. - 64 с.

613.84

М29

    Мархелюк, Н.

    Не вбивай мене, мамо! [Текст]/ Н.Мархелюк. - [Б.м.] : SOS Publishing Limited Liability Company, 2015. - 34 с.

51.1(4Укр)

П16

    Панорама охорони здоров‘я населення України [Текст]/ Ред. А.В. Підаєв. - К. : Здоров‘я, 2003. - 396с.

618

П26

    Первушина, Е.В.

    Здоровье женщины: Репродуктивная система [Текст] : [спец. вып. журн. "Лиза". Вып. 2/ Е.В.Первушина ; Е.В. Первушина]. - С.Пб. : Амфора, 2013. - 64 с.

616.7

П37

    Платонов, И.Н.

    Мышцы и суставы: Опорно-двигательный аппарат [Текст] : [спец. вып. журн. "Лиза". Вып. 4/ И.Н.Платонов, М.Н.Касьянова, О.М.Соловьева ; И.Н. Платонов, М.Н. Касьянова, О.М. Соловьева]. - С.Пб. : Амфора, 2013. - 64 с.

616.8

П88

    Пурисов, И.А.

    Мозг и разум: Центральная нервная система [Текст] : [спец. вып. журн. "Лиза". Вып. 5/ И.А.Пурисов ; И.А. Пурисов]. - С.Пб. : Амфора, 2013. - 64 с.

616.1

С60

    Соловьева, О.М.

    Здоровое сердце: Сердечно-сосудистая система [Текст] : [спец. вып. журн. "Лиза". Вып. 1/ О.М.Соловьева, В.Г.Лифляндский, Е.А.Полякова ; О.М. Соловьева, В.Г. Лифляндский, Е.А. Полякова]. - С.Пб. : Амфора, 2013. - 64 с.

53.68

Я45

    Якименко, І.Л.

    Мобільний телефон і твоє здоров‘я [Текст] : [буклет/ І.Л.Якименко, Є.П.Сидорик, О.С.Цибулін. - К. : Діа, 2014. - 23 с.

Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація»: Указ Президента Укр. від 9 лют. 2016р. № 42 // Фізичне виховання в рідній школі. - 2016. - № 4. - С. 2.

Олефір Л.О. Здорова дитина — наша спільна мета / Л.О. Олефір // Нива знань. - 2017. - № 2. - С. 31-34.

Омельченко Т.Г. Сучасні підходи до формування здорового способу життя молоді в Україні та світі / Т.Г. Омельченко // Науковий часопис нац. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова. - 2017. - Вип.5к - С. 227-231. - Сер.15.

У майбутнє – здоровими!

51.2

Б41

    Бейба, Л.Ф.

    Здорова дитина - щаслива родина [Текст]/ Л.Ф.Бейба. - Дрогобич : Коло, 2013. - 76 с.

51.23я73

В80

    Вплив харчування на здоров‘я людини [Текст] : Підручник/ В.П. Пішак, М.М. Радько, А.В. Бабюк та ін. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2006. - 500с.

53.52я73

Г83

    Грига, І.В.

    Фітотерапія [Текст] : навч. посіб./ І.В.Грига, В.І.Грига. - Ужгород : Ліра, 2008. - 488с.

613(075.3)

Г98

    Гущина, Н.І.

    Основи здоров‘я. 9 кл. [Текст] : підручник/ Н.І.Гущина, С.В.Василенко, Л.П.Колотій. - Х. : Сиция, 2017. - 192 с.

51.23я73

Д46

    Димань, Т.М.

    Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів [Текст] : підручник/ Т.М.Димань, Т.Г.Мазур. - К. : Академія, 2011. - 520с.

51.204.0я722

Є41

    Єжова, О.О.

    Здоровий спосіб життя [Текст] : навч. посіб./ О.О.Єжова. - Суми : Університетська книга, 2010. - 127с.

51.24я73

К90

    Культура здоров‘я особистості [Текст] : курс лекцій/ [І.О. Олендер, В.С. Грушко, Т.І. Бережна та ін.]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. - 196с.

351.77(477):061.1ЄС

К90

    Кульгінський, Є.А.

    Розвиток державного управління системою охорони суспільного здоров‘я України в контексті Європейської інтеграції [Текст] : монографія/ Є.А.Кульгінський. - К. : СТ-Друк, 2016. - 396 с.

51.204.0

М14

    Майхрич, Я.І.

    Сучасні їжа, побутова хімія, ліки, реклама: Шлях до здоров‘я [Текст]/ Я.І.Майхрич. - Львів : СПД Майхрич Я.І., 2014. - 304 с.

51.230я73

М69

    Міхеєнко, О.І.

    Основи раціонального та оздоровчого харчування [Текст] : навч. посіб./ О.І.Міхеєнко. - Суми : Університетська книга, 2013. - 184 с.

51.204.0

М75

    Молодь за здоровий спосіб життя [Текст] : матер. парлам. слухань про становище молоді в Україні у Верховній Раді України 3 листопада 2010 р. - К. : Парламентське вид-во, 2011. - 112с.

51.23я73

П12

    Павлоцька, Л.Ф.

    Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів [Текст] : Навчальний посібник/ Л.Ф.Павлоцька, Н.В.Дуденко, Л.Р.Димитрієвич. - Суми : Університетська книга, 2007. - 441с.

51.204.0я73

П37

    Плахтій, П.Д.

    Основи шкільної гігієни і валеології [Текст] : Теорія. Практикум.Тести : навч. посіб./ П.Д.Плахтій, В.К.Підгорний, Л.С.Соколенко. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. - 332с.

53.54я73

Р83

    Руденко, Р.

    Масаж [Текст] : навч. посіб./ Р.Руденко. - Львів : ЛДУФК, 2013. - 304 с.

51.1(4Укр)

С40

    Система збереження та зміцнення здоров‘я нації [Текст]/ В.В. Волков, В.П. Корнійчук, Л.П. Корнійчук, К.Д. Хом‘як. - К. : Леся, 2007. - 120с.

54.1я2

С91

    Сучасна енциклопедія здоров‘я та довголіття [Текст] : 5000 лікарських порад/ Авт.-упор. Є.П. Комрат. - Донецьк : БАО, 2005. - 368с.

159.9:613(075.8)

Т35

    Терлецька, Л.Г.

    Психологія здоров‘я: арт-терапевтичні технології [Текст] : навч. посіб./ Л.Г.Терлецька. - К. : Київський ун-т, 2015. - 119 с.

36.996я43

Х22

    Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини [Текст] : матер.VII Міжнар. наук.-практ. інтернет - конф.; м. Кривий Ріг; 30-31 травня 2016 р./ [відп. за вип. Р.П. Никифоров]. - Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2016. - 188 с.

74.200.69я43

Ш66

    Шкільна філософія здоров‘язбереження [Текст] : [зб. ст./ наук. керівник С.В. Кириленко]. - Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2016. - 224 с.

12 звичок здорових людей // Жінка. - 2017. - № 12. - С. 40-41.

Королюк Т.В. Основні складові здорового способу життя / Т.В. Королюк // Збірник матеріалів наук. досліджень студентів і магістрантів Кам'ян.-Поділ. нац. ун-ту ім. І.Огієнка. - 2016. - Вип.8. - С.105-108.

Парфіненко Т.О. Особистісно-орієнтований підхід до формування здорового стилю життя студентської молоді / Т.Ю. Парфіненко // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. - 2017. - Вип. 22. - С. 70-75.

Сливінська І. Кидайте курити вже сьогодні / Інна Сливінська // Безпека життєдіяльності. - 2017. - № 8. - С. 5.

Титаренко В.М. Основи здорового способу життя студентів як фактор всебічного розвитку особистості / В.М. Титаренко // Імідж сучасного педагога. - 2016. - № 10. - С. 69-72.

Усик С. Як зберегти здоров'я у разі роботи за компьютером / Світлана Усик // Безпека життєдіяльності. - 2017. - № 1. - С. 5.

Збережемо наше довкілля

20.18(4Укр)я73

Б61

    Біляєв, М.М.

    Моделювання і прогнозування стану довкілля [Текст] : підручник/ М.М.Біляєв, В.В.Біляєва, П.С.Кіріченко. - Кривий Ріг : Вид. Р. Козлов, 2016. - 207 с.

20.18я73

Б77

    Бойчук, Ю.Д.

    Екологія і охорона навколишнього середовища [Текст] : Навчальний посібник/ Ю.Д.Бойчук, Е.М.Солошенко, О.В.Бугай. - 4-е вид., випр. і доп. - Суми : Університетська книга, 2007. - 316с.

504.6:502.174(477)

Б81

    Бондаренко, І.В.

    Територія без відходів: інноваційний погляд [Текст] : монографія/ І.В.Бондаренко. - К. : Інтерсервіс, 2016. - 204 с.

51.204.0

Б93

    Бути європейцем - молодим і здоровим [Текст]/ [голов. ред. О. Погорелов]. - К. : Версо-04, [2011]. - 17с.

74.200.585.02

В31

    Вербицький, В.В.

    Юннатівський рух в Україні [Текст]/ В.В.Вербицький. - К. : Деміур, 2001. - 304 с.

574(075.8)

В68

    Волошина, Н.О.

    Загальна екологія та неоекологія [Текст] : [навч. посіб.]/ Н.О.Волошина. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. - 341 с.

74.200.51

Е45

    Екологічні стежки України. Живи, Земле! [Текст] : Методичні матеріали/ Ред. В.В. Вербицький. - К. : Аверс, 2003. - 196с.

20.1(4Укр)я6

З-14

    Загреба, М.

    Пропусти Чорнобиль крізь серце [Текст] : Фотокнига/ М.Загреба. - К. : Спалах, 2002. - 119 с.

74.200.51

З-41

    Збірка положень з організації еколого-натуралістичних заходів у закладах освіти [Текст]/ [упоряд. В.В. Галюткіна]. - Одеса : Астропринт, 2009. - 180с.

20.1

К82

    Крижановська, О.

    Екоказки та Екопроекти [Текст]/ О.Крижановська. - Львів : Міські інформаційні системи, 2016. - 48 с.

20.18(4Укр)я73

Л63

    Лисиця, В.Є.

    Екологічні проблеми радіоактивно забруднених територій [Текст] : навч. посіб./ В.Є.Лисиця, Є.Ф.Шкурський. - Алчевськ : ДонДТУ, 2014. - 137 с.

74.200.51

М12

    Магрламова, К.Г.

    Виховання в учнів ціннісного ставлення до природи [Текст] : навч.-метод. посіб./ К.Г.Магрламова. - Д. : Наука і освіта, 2008. - 134с.

74.202.78я73

О-75

    Основи спостережень за станом довкілля [Текст] : навч.-метод. посіб./ за заг. ред. С.М. Панченка, Л.В. Тихенко. - Суми : Університетська книга, 2013. - 352 с.

20.1я73

О-75

    Основи екології [Текст] : підручник/ [В.Г. Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька та ін.]; за ред. В.Г. Бардова, В.І. Федоренко. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 424 с.

20.1(4Укр)я2

С43

    Скляренко, В.М.

    Природа рідного краю [Текст]/ В.М.Скляренко, М.О.Панкова. - Х. : Бібколектор, 2015. - 319 с.

20.18

С91

    Сучасні способи підвищення екологічної безпеки експлуатації енергетичних установок [Текст] : [монографія]/ С.О. Вамболь, О.П. Строков, В.В. Вамболь, О.М. Кондратенко. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2015. - 212 с.

504.5(477.41)

С91

    Сущенко, М.М.

    Екскурс у Чорнобиль [Текст] = Insight into Chernobyl/ М.М.Сущенко. - К. : Агенство по розповсюдженню друку, 2016. - 272 с.

20.1(4Укр)

Т41

    Тимочко, Т.В.

    Екологічна варта [Текст] : зб. інформ. матер./ Т.В.Тимочко, О.В.Пащенко, О.Р.Швець ; [Т.В. Тимочко, О.В. Пащенко, О.Р. Швець]. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. - 32 с.

74.200.528я7

Ф26

    Фасоля, О.І.

    Екологічна освіта старшокласників: умови підвищення якості [Текст] : навч.-метод. посіб./ О.І.Фасоля. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 117 с.

Геревич О. Проблеми екологічної освіти та виховання молоді в контексті сталого (збалансованого) розвитку / Олександр Геревич // Екологічний вісник. - 2015. - № 4. - С. 4-6.

День довкілля в Україні // Екологічний вісник. - 2017. - № 2. - С.8.

Екологічні наслідки воєнних дій на Сході України — загроза нинішньому та майбутнім поколінням // Екологічний вісник. - 2017. - № 2. - С. 2-5.

Збереження біологічного й ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення  України // Екологічний вісник. - 2016. - № 4. - С. 2-4.

Тимочко Т.В. Зберігаючи довкілля, ми захищаємо Україну / Т.В. Тимочко // Екологічний вісник. - 2015. - № 2. - С. 2-4.

Цушко І. Краще не забруднювати , щоб потім очищувати / Інна Цушко // Надзвичайна ситуація. - 2014. - № 6. - С. 30-31.

Фізкульт – ура!

75.656.6я7

Б20

    Бала, Т.М.

    Чирлідинг у фізичному вихованні школярів [Текст] : метод. посіб./ Т.М.Бала, І.П.Масляк. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2014. - 144 с.

75.713г(4Укр)

Г71

    Горюнов, А.А.

    Золото нації [Текст] : Ілюстрована історія боксу в Україні/ А.А.Горюнов ; [А.А. Горюнов]. - К. : Техніка, 2015. - 112 с.

75.1я73

Г72

    Гостіщев, В.М.

    Оздоровчі види фізичної культури [Текст] : навч. посіб./ В.М.Гостіщев, А.В.Сватьєв, Н.В.Богдановська. - Запоріжжя : ЗНУ, 2010. - 180с.

796.412(075.8)

Д58

    Довгань, Н.Ю.

    Фізичне виховання. Фітнес [Текст] : навч. посіб./ Н.Ю.Довгань, К.О.М‘ясоєденков, М.Ю.Короп. - К. : КНТЕУ, 2016. - 416 с.

20.1(4Укр)я6

Е45

    Екологічний атлас України [Текст]/ [редкол.: Л.Г. Руденко (голов. ред.) та ін.]. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2009. - 104 с.

75.1я73

К89

    Кузнєцова, О.Т.

    Оздоровче тренування студентів [Текст] : навч. посіб./ О.Т.Кузнєцова. - К. : Європейський ун-т, 2010. - 310с.

796.5-053.67

М90

    Мулик, К.В.

    Спортивно-оздоровчий туризм в системі фізичного виховання школярів і студентів [Текст] : монографія/ К.В.Мулик. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2015. - 418 с.

75.715

П32

    Пилат, В.С.

    Бойовий Гопак і основи захисту Вітчизни [Текст]/ В.С.Пилат. - переробл. та допов. - К. : Україна, 2016. - 170 с.

75.6я73

Т35

    Терещенко, В.І.

    Атлетична гімнастика [Текст] : навч. посіб./ В.І.Терещенко, О.В.Терещенко, І.Й.Малинський. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. - 234 с.

75.711я73

Т35

    Терещенко, В.І.

    Фізична підготовка студентів засобами легкої атлетики [Текст] : навч. посіб./ В.І.Терещенко, О.В.Терещенко. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. - 316 с.

75.81я73

Т41

    Тимошенко, Л.О.

    Спортивний туризм. У 2 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч.1/ Л.О.Тимошенко, К.В.Лабарткава. - Львів : ЛДУФК, 2012. - 150 с.

75.1я73

Т50

    Товт, В.А.

    Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення та фізичної підготовки у збройних силах [Текст] : навч. посіб./ В.А.Товт, О.А.Дуло, І.І.Маріонда. - Ужгород : Графіка, 2010. - 76с.

75.1я73

Ф50

    Фізичне виховання і здоров‘я [Текст] : навч. посіб./ [О.Д. Дубогай, Н.Н. Завидівська, О.В. Ханікянц та ін.]. - К. : УБС НБУ, 2012. - 270 с.

75.1я73

Ф50

    Фізичне виховання студентів [Текст] : навч.-метод. посіб./ [авт.кол.: О.М. Школа, Д.В. Пятницька, А.В. Бойченко та ін.] ; за заг. ред. О.М. Школи. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2016. - 456 с.

Здоровий спосіб життя = спорт + оптимізм // Жінка. - 2017. - № 11. - С. 3-21.

Качан О.А. «Спорт заради розвитку» - нова концепція фізичного виховання в Україні / О.А. Качан // Фізичне виховання в рідній школі.  - 2017. - № 6. - С. 25-28.

Костюшко Г.О. Українські фізично-оздоровчі традиції у формуванні здорового способу життя підлітків / Г.О. Костюшко, І.В. Бакал // Науковий часопис нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. - 2017. - Вип. 23. - С. 49-53. - Сер.11.

Кравченко А. Основи самомотивації, або як досягти успіху в спорті // Аліна Кравченко // Безпека життєдіяльності. - 2017. - № 6. - С. 27.

Постовий В.Г. Хортинг — продовження традицій фізичної культури та розвитку дітей в історії українського народу / В.Г. Постовий // Фізичне виховання в рідній школі. - 2017. - № 1. - С. 32-35.

Яценко Н. Мотивуємося на спорт / Наталя Яценко // Аудиторія. - 2015. - ч. 30. - С. 15.

Феєрія мандрів

26.89(4Укр)я2

Б28

    Батій, Я.О.

    Славетні міста України [Текст] : іл. енцикл. : культові споруди, перлини архітектури, замки, палаци та ін./ Я.О.Батій ; [Я.О. Батій]. - Х. : Торсінг плюс, 2011. - 256с.

26.89(4 Іта)

В27

    Великолепная Италия [Текст] : 354 ил. и 8 цветных табл./ [сост. и ред. С. Сторти и др.]. - Венеция : Storti Edizioni srl., 2007. - 184 с.

26.89(0)я2

К73

    Котлицкая, О.Я.

    Знаменитые места мира [Текст] : Ил. путевод. по городам и странам/ О.Я.Котлицкая. - 2-е изд. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 208с.

26.89(0)я2

К78

    Країни світу [Текст] : енцикл. довідник/ уклад. Н.О.Чумаслова. - Вид. 2-е, доопрац. - Х. : Школа, 2009. - 384с.

26.89(0)я2

М64

    Мирошнікова, В.В.

    Найцікавіше про країни і народи: у питаннях і відповідях [Текст] : [іл. енциклопед. вид.]/ В.В.Мирошнікова. - Х. : Торнадо, 2009. - 96с.

26.89(4Вел)

М74

    Мовчан, С.П.

    Велика Британія: географія, історія, культура [Текст] : [навч. посіб.]/ С.П.Мовчан, Г.М.Кипаренко. - Л. : ПАІС, 2012. - 496 с.

26.89(0)

С17

    Самые красивые места мира [Текст]/ [ред. группа: М. Аксенова и др.]. - К. : Букер и Букер, 2010. - 180с.

26.89(5Туе)

С33

    Серхат, Кунар

    Вся Турция [Текст] : туристический справочник и история/ К.Серхат. - Стамбул : Нет туристик яйынлар А.Ш., 2006. - 136 с.

ИЗО 85.163(4Укр)

У45

    Україна неповторна : [фотоальбом/ авт. вступ. стат. М. Попович]. - К. : Балтія-Друк, 2015. - 110 с.

Відкритий світ. З візою чи без // Кордон. - 2017. - № 2. - С. 32-37.

Душечкіна Н.Ю. Розвиток екотуризму на природоохоронних територіях / Н.Ю. Душечкіна // Екологічний вісник. - 2016. - № 3. - С. 8.

Мазуренко О. Софіївка — сад вічного кохання // Екологічний вісник. -  2016. - № 2. - С. 15-18.

Малко Р. Земля прихованих скарбів. Непізнаною Батьківщиною / Роман Малко // Український тиждень. - 2016. - № 29. - С. 14-17.

Мозгова А. Відвідати 13 країн майже без грошей: міф чи реальність? / Анастасія Мозгова // Аудиторія. - 2017. - ч.32. - С. 18.

Панова К. Країна чудес. Магічний світ українських Карпат / Катя Панова // National geographic. - 2013. - № 8. - С. 42-62.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115;     www.4uth.gov.ua