VENEKATSASTUS                                 Korppoo 2.1.2015

Vuonna 2015 venekerhon katsastajat ovat:

        Arto Alho

        Stig Ehrman

        Teuvo Tikkanen

        Hans Willstedt ja

        Tage Österlund.

Katsastuspäivämäärät vuonna 2015:

Peruskatsastus

suoritetaan kaksiosaisena: rungon osalta veneen ollessa maissa telakoituna (ilman peitettä) sekä muulta osin purjehdusvalmiina satama-altaissa.

        8, 9, 16, 23 ja 30.5.2015        klo 14.00-                        

        05. ja 06.06.2015         klo 14.00-

Vuosikatsastukset

(satama-altaissa)        

        30.05.2015 Ravintola Buffalo/Verkan klo 14.00-

        05. ja 06.06.2015 Ravintola Buffalo/Verkan ja Korpoströmin ja Norrskatan vierasvenesatamat  klo 14.00-

        13.06.2015 Ravintola Buffalo/Verkan  klo 11.00-

        27.06.2015 Ravintola Buffalo/Verkan klo 11.00-

Veneet on katsastettava 30.06.2015 mennessä. Mikäli veneenkatsastusta pyydetään em. päivämäärän jälkeen, tulee siihen olla erittäin painava syy.

Katsastusaika varataan edellä mainituiksi päiviksi:

Katsastuspäällikkö Arto Alho, puh: 045-137 5254 tai alhoarto1@gmail.com

Veneen omistajan on otettava katsastukseen mukaan oma keltainen kopio veneen katsastuspöytäkirjasta edelliseltä vuodelta sekä venetodistus.

Katsastukseen on syytä varata aikaa 0,5-1 h (materiaali helposti esillä).

Katsastuksen hinta on 25 € joka maksetaan venekerholle käteisellä katsastuksen yhteydessä. Mikäli katsastus suoritetaan muualla kuin Korppoossa on katsastajalla oikeus periä 43 c/km.

Venekerho ilmoittaa katsastetuiksi rekisteröidyt veneet Suomen Purjehdus ja Veneilyliittoon,

josta vakuutusyhtiöt tarkastavat alennuksiin oikeutetut veneenomistajat.

Arto Alho

katsastuspäällikkö