Aktuální informace:

Skautský kroj Chcete-li pořídit skautský kroji, kontaktujte vedoucího (Oldu). Cena košile vychází do 550 Kč.

Skautská trička a barety Jsou povinnou součástí ke kroji. K dispozici u vedoucího (Oldy). Cena za kus 100Kč.

Fotky Pokud máte zájem o fotky z táborů a výletů, řekněte si o ně Oldovi. Dodejte mu flešku o dostatečné kapacitě.

.