«Узгоджено»                                                                                                «Затверджено»

Заступник директора з НВР                                                                         Директор  ЗОШ № 25

_______ Л.Ю. Бутрименко                                                                           __________ О. В. Кіор

             План роботи шкільної методичної комісії філолого-філософських дисциплін

                                               на 2016 – 2017 навчальний рік

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Примітка

1

Засідання №1.

Тема: «Особливості викладання предметів філолого-філософських дисциплін у новому навчальному році».

1. Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2016-2017 н.р.

2. Огляд діючих програм, методичних рекомендацій, підручників, за якими вчителі МК працюватимуть у 2016-2017 н.р.

3.Ознайомлення з інструктивно-методичними листами щодо вивчення суспільно-гуманітарних предметів, із вимогами до виконання письмових робіт учнів і перевірки зошитів у 5-11 класах, із методичними рекомендаціями щодо оформлення навчальних досягнень учнів у класному журналі.

4. Консультація щодо календарно-тематичного планування.

5. Підготовка до олімпіад із філолого-філософських дисциплін.

6. Ознайомлення вчителів, які будуть атестуватися, з положенням про атестацію.

7. Складання графіку проведення предметних тижнів із гуманітарних дисциплін.

Бездольна С.В.

Члени ШМК

Члени ШМК

Керівник ШМК Бездольна С.В.

Відповідальні за олімпіади

Бездольна С.В.

Члени ШМК

серпень

2

Засідання №2.

Тема: «Технології організації навчання, спрямованого на творчий розвиток учнів».

1. Технології організації навчання, спрямованого на творчий розвиток учнів.

2. Медіа-освіта та медіа-грамотність.

3. Підведення підсумків І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, мовно-літературного конкурсу ім.Т. Шевченка, конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика. Підготовка учнів до ІІ етапу (міського) .

4. Розробка та затвердження плану проведення Тижня української писемності.

5. Про підготовку до атестації вчителів філолого-філософських дисциплін.

Бездольна С.В.

Патрікєєва А.М.

Патрікєєва А.М., Шевченко І.В., Кирилова І.І.

Бездольна С.В., Шевченко І.В.,

 Бухало Л.М.

Бездольна С.В. та вчителі, які атестуються (Шевченко І.В., Кіор О.В.)

Жовтень- листопад

3

Засідання №3.

Тема: «Творчість – це рушійна сила, яка підтримує в нас життя» ( М. Венс).

1. Про підсумки роботи ШМК за І семестр.

2. Підсумки ІІ етапу олімпіад, результати конкурсів.

3. Якість знань учнів за І семестр.

4.Про адаптацію учнів 5 – х класів.

5. Портрет учителя, який атестується.

6. Інноваційні підходи щодо впровадження компетентнісно-орієнтованого навчання на уроках історії.

Керівник ШМК, члени ШМК

Координатори

Члени ШМК

Члени ШМК

Бездольна С.В., Шевченко І.В., Кіор О.В.

Мірошниченко Є.С.

грудень

4

Засідання №4.

Тема: «Міжпредметні зв’язки як засіб формування всебічно розвиненої особистості».

1. Творчий звіт учителя, який атестується.

2. Складання характеристики вчителів, які атестується.

3. Розробка та затвердження плану проведення Тижня російської мови та історії.

4. Ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо проведення ДПА, ЗНО. Підготовка атестаційних матеріалів для проведення ДПА.

5.Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня (міні-конференція)

Шевченко І.В.

Керівник ШМК, члени ШМК

Краснов Є.В., Мірошниченко Є.С.

Бездольна С.В., Кирилова І.І., Окінчиць Я.В.

Члени ШМК

Лютий-березень

5

Засідання №5.

Тема: «Аналіз роботи ШМК філолого-філософських дисциплін за 2016-2017 навчальний рік».

1. Аналіз роботи ШМК з предметів філолого-філософських дисциплін.

2. Результати ДПА в 9 – х, 11-х класах.

3. Моніторингове дослідження. Аналіз навчальних досягнень учнів.

4. Рекомендації щодо планування роботи ШМК на 2017-2018 навчальний рік.

Керівник ШМК

Вчителі-предметники

Бездольна С.В. Патрікєєва А.М.,  Кассай І.О., Краснов Є.В., члени ШМК

Члени ШМК

Червень