Công ty Cổ Phần Giải Pháp Tinh Hoa

Nhà cung cấp các giải pháp trọn gói chuyên nghiệp

Giải pháp chấm công - tính lương tự động

Giải pháp kiểm soát ra vào cho văn phòng - nhà xưởng

 

Qui định chấm công

  1. Qui định giờ công:
  1. Qui định chấm công bằng vân tay

Chấm công vào

Chấm công ra

Sớm nhất: 6.00 sáng

Trễ nhất: 12.00 trưa

Sớm nhất: 10.00 sáng

Trễ nhất: 23.00

  1. Qui định làm thêm giờ

  1. Qui định đăng ký nghỉ phép và công tác:

Phòng ban

Quản lý duyệt

Hành chánh nhân sự

Chăm sóc KH (CS)

Kế toán

Kinh doanh

Kỹ thuật - Phần cứng

Kỹ thuật - Phần mềm

Kỹ thuật - Lập trình

Phát triển SME

c.         Qui định chốt ngày công và thông báo ngày công:

  1. Xử lý khiếu nại do thiếu ngày công

Lưu ý: Vào ngày thứ 3 hàng tuần, các trưởng bộ phận sẽ duyệt các thông tin bổ sung này. Quá thời gian trên xem như nhân viên không chấm công.

  1. Qui định xử phạt: