Oblężenie warowni

scenariusz do gry wojenne “Dzikie Pola” >>

Rzeczpospolita vs Sicz Zaporoska

... w sukurs Ordzie i Kozak idzie ... grabić i mordować ... czerń mścić na Lachach będzie ...

Trawy za Dnieprem podpalone... czerwona łuna zbliża się do rzeki ...

Ludy opuszczają chutory... Pany uciekają ze swych dworów...

Kolasy pełne zabranego dobra poganiane przez woźniców torują błotniste drogi ...

Scenariusz 1. Grabież wioski

Scenariusz 2. Wyprawa karna

Kozaki zebrali się na majdanie obok cerkwi. Prym więdła grupa pod przewodnictwem setnika Jeremiego Czarnoty. Wszedł on na beczkę i wymachiwał do tłumu swymi dłońmi, głośno mówił i wskazywał co rusz na zachód. Wzburzeni Mołojce słuchali go z wielką uwagą a kiedy rozerwał koszule pokazując swą pierś zoraną bruzdami ran wyrzucili do góry czapy i szlapy, rozległy się wiwaty i strzały z samopałów. Zbrojny tłum zaczął kierować się do bramy. Za którą zbierali się w kupach z bratami, z którymi wybierali się na łupieżcze wyprawy. I teraz szli po łup ale inny od tych dotychczasowych. Po łup, który chcieli zabrać swoim ciemięrzscą, swoim Panom, znienawidzonym Lachom.

W pobliżu kozackiej osady wojskowej, na rozkaz króla przed latami została wzniesiona warownia, która została obsadzona zaciężnym wojskiem w większości piechotą niemiecką. Władca celowo dał tam nie mówiących mową słowiańską po to aby żołnierze nie mogli porozumieć się z miejscowymi i wejść z nimi w układy. Mieli czuć się obco a przez to silniej wypełniać swój obowiązek pilnowania miejscowych. Niestety zaciężni byli zbyt pewni siebie i nierzadko przysparzali większych kłopotów niż korzyści. Zamiast pilnować spokoju na tych ziemiach, często byli zarzewiem konfliktów. Szczególnie kiedy komendant warowni, był pobłażliwy dla swych poddanych i nie trzymał dyscypliny. Wówczas za sprawą żołdaków źle działo się w okolicznych wsiach i miasteczkach. Kradli i grabili co chcieli a jak ktoś stawiał opór to bili go. Byli panami okolicznych ziem, mieli byś prawem Rzeczpospolitej a stanowili jej bezprawie.

Felfebel Hans Faderw wraz z innymi konfrantami z w trakcie rutynowego patrolu weszli do osady, wędrowali grupkami od chałupy do chałupy i grabili wieśniaków. Tych co po dobroci nie chcieli oddać kur, jajek lub mięsa bili i kopali. Hans był „porządnym” żołnierzem i zezwalał tylko na grabieże. Wiedział z doświadczenia, że biedny lud ugnie kark i grabież zniesie i buntu nie podniesie. Ale gwałtu lub mordu nie zdzierży, a mścicieli nie potrzeba mu było.

Nagle od strony lasu, który przywierał do chałup, na grabieżców wypadły zbrojne kupy.

Scenariusz 1. Grabież wioski

mapa mała

na środku zabudowa, która z prawej graniczy z lasem

czas: 5 tur

rzeczpospolita -

w zabudowie

1 oddział piechoty niemieckiej,

wygrywa jak pozostanie choć jeden pododział

kozacy -

prawa, pola lasu przylegające do zabudowań

3 oddziałów mołojców

wygrywa jak nie pozostanie żaden pododdział przeciwnika

Czujka kozaków pod wodzą setnika Jeremiego Czarnoty wybiła Niemca prawie co do nogi. Jedynie grupce, która była oddalona najdalej od lasu udało się uciec. Tych, których kozacy zaskoczyli w chałupach ubijali na miejscu bez pardonu. Tych co byli na zewnątrz i się poddali bez walki, wzięto do niewoli, oddano ich potem wieśniakom „do zabawy”. Wieczorem ich głowy i kończyny przyozdobiły jako gliniane garnce drewniane sztachety płotów we wsi.

Niemcy, którzy uciekli z pogromu zaalarmowali warownie. Nie wiedzieli, że to tylko czujka większych siłę, nie wiedzieli co się podziało w kozackich grodziskach. Myśleli, że to leśni bandyci wyczuli łatwy łup w niewielkim oddziale i dlatego zaatakowali kiedy ci byli rozproszeni. Komendant warowni Eryk von Luder rozkazał dowódcy patrolu, któremu też udało się uciec, zorganizować wyprawę karną na buntowniczą osadę. Ten na dziedzińcu zebrał oddziały dragonów i piechoty. Ruszyli o świcie z zemstą w oczach. Tym razem Hans nie miał nic przeciw gwałtom i mordom, kiedy zapytali go o to konfraci.

Scenariusz 2. Wyprawa karna

mapa mała

na środku zabudowa, która z prawej graniczy z lasem

czas: 5 tur

rzeczpospolita -

z lewej na krańcu

2 oddziały piechoty niemieckiej,

2 oddziały dragonów

wygrywa ten którego pozostanie więcej pododdziałów

kozacy -

środek, w zabudowaniach mołojcy w lesie z prawej strzelcy siczowi.

3 oddziałów mołojców

3 oddziały strzelców siczowych

wygrywa ten którego pozostanie więcej pododdziałów

Ciąg dalszy nastąpi jak będzie zainteresowanie :-(