IV CONCURS DE
C
ULTURA CLÀSSICA

ODISSEA 2015

 

L’Associació de Professors de Llengües Clàssiques (APLEC), convoca la quarta edició del Concurs Odissea a Catalunya, en el qual podran participar tots els alumnes que així ho desitgin, pertanyents a qualsevol dels centres oficials d'Ensenyament Secundari de Catalunya.

Tindrà lloc entre els dies 26 i 29 de gener (primera fase), i els dies 4 i 11 de febrer de 2015 (desempat local i fase final estatal respectivament), tal com es detalla en el calendari adjunt.

Aquest certamen, tot i que és obert a tot l’alumnat dels centres educatius de Catalunya, està adreçat principalment als de Cultura Clàssica, Llatí i Grec, sense més pretensions que treure la Cultura Clàssica de les aules, almenys durant uns dies.

Recordem que la idea original d’aquest concurs la devem a les professores Ángeles Burgos González i María F. Loira Santiago, dels departaments de Grec i Llatí de l’IES “David Buján” de Cambre (A Coruña). L’actual no és més que una versió "en línia" del seu concurs.      

A més de Catalunya, en aquesta edició participen les seccions de la SEEC de Cadis, Còrdova, Granada, Màlaga i Sevilla, d’Aragó, de Galícia, d’Extremadura, de la Rioja, de València-Castelló i Alacant, i de Valladolid.

La celebració del concurs coincidirà en les mateixes dates a tots els territoris.

Les preguntes se cenyiran al currículum  de Cultura Clàssica, Llatí i Grec que s’imparteix als centres i, tal com s’estableix a les bases, cada dia versaran sobre temes concrets.

En aquesta nova aventura de l’ODISSEA 2015 ens acostarem a un nou tema: “L’amor a Grècia i Roma”.

L’amor ens uneix i ens separa, ens alegra i entristeix, ens mou i ens paralitza. Des del principi dels temps, ha sigut el tema predilecte dels poetes que enaltien les virtuts de l’ésser estimat i ploraven la seua pèrdua. No falta qui ha intentat donar-nos lliçons de com aconseguir l’amor i sobreviure a la seua pèrdua, qui ha immortalitzat aventures amoroses de terrible final, qui, inclús, fugint de l’amor no desitjat, ha abandonat la seva forma humana per tal de transformar-se un arbre.

La història i la literatura de Grècia i Roma són plenes de parelles famoses que tots coneixem, com Pèricles i Aspàsia, Hèlena i Paris, Adrià i Antínous, Zeus i… En fi, parelles diverses que ens inspiren, commouen i entretenen. També la nau d’Odissea, enamorada de l’antiguitat clàssica, vol retre homenatge a aquesta força que tot ho venç, tan necessària en aquests temps convulsos. Per això, en aquesta edició, l’Amor serà el tema del nostre concurs. Seran els participants d’Odissea 2015 tan perserverants cercant respostes, com Catul demanant petons?

La nostra nau tornarà a recórrer innombrables aventures en la navegació pel tempestuós mar dels centres de tot Catalunya i, un cop més, en aquesta segona singladura, anhelem arribar a la nostra illa sans i estalvis, però també més savis. Deixem que els nostres alumnes s’enfrontin com herois moderns a les preguntes i gaudeixin de la satisfacció de les respostes trobades amb el seu esforç, que arribin sans a Ítaca i acompleixin la seva travessia sense consultar l’oracle més del que és estrictament necessari.


BASES

I. El concurs consistirà a respondre les preguntes que cada dia es publicaran a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).

II. Podran participar-hi alumnes matriculats en els centres oficials d’ensenyament secundari de Catalunya durant el curs 2014/2015, formant equips de tres membres com a màxim. Aquests equips hauran de tenir un professor responsable. Un mateix professor podrà ser responsable de diversos equips.

El professor responsable en presentar algun equip es compromet a actuar com a vigilant en centres diferents del seu, si escau que s'ha de produir un desempat.

III. La inscripció dels equips es realitzarà entre els dies 1 de desembre i 23 de gener de 2015, ambdós inclosos, emplenant el formulari d’inscripció directament al web del concurs. Una vegada enviat, cada equip rebrà al correu electrònic del professor responsable una clau per a concursar. Un cop començat el concurs no es podrà substituir cap dels components dels equips.

IV. Els tres primers dies (26, 27 i 28 de gener) sortiran publicades tres preguntes que versaran sobre un tema relacionat amb la Cultura Clàssica.

V. El quart dia (dijous 29 de gener), sortiran publicades unes altres preguntes-pista i una superpregunta de major dificultat que les preguntes ordinàries: la resposta de la superpregunta vindrà donada per les inicials de les respostes correctes d’aquestes preguntes-pista, seguint el seu ordre de publicació. Totes aquestes preguntes tindran com a eix temàtic l’amor en la literatura grecollatina.

VI. Els equips participants hauran de respondre les preguntes completant directament el formulari publicat a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).

VII. Sols en cas excepcional d’avaria del sistema informàtic podran ser admeses les respostes per correu electrònic a l'adreça següent: correu.aplec@gmail.com, sempre i quan hi consti la clau, nom del grup i professor responsable.

VIII. Per cada pregunta correctament contestada s’obtindran 5 punts. Si s’encerta la superpregunta s’obtindran 10 punts i per cada resposta encertada de les preguntes-pista per arribar a la solució s’obtindran 2 punts més.

IX. No es poden deixar preguntes sense respondre (en blanc), tant a les tandes de preguntes dels tres primers dies com a la de la superpregunta, ja que en fer-ho s'anul·len totes les altres de la sèrie.

X. En les respostes no s’admetran abreviatures i s’haurà de respectar l’ortografia correcta de les paraules. Exemple: Sòcrates, no Socrates; cínic, no cinic. Tampoc es podrà afegir cap altre caràcter, com cometes “”, punts ., comes, parèntesis (), etc.

XI. Les preguntes, preguntes-pista i superpregunta han de ser sempre respostes amb UNA SOLA PARAULA, i queden automàticament invalidades les que consten de més d’una paraula en la resposta.

XII. Només s’admetrà la resposta en llatí quan es demani expressament en aquesta llengua. En aquest cas s’ha d’escriure el nominatiu singular de la paraula, tal com es troba en el diccionari, llevat que s'indiqui expressament d'una altra manera (com en el cas dels pluralia tantum).

XIII. Les transcripcions de les paraules gregues han d’atenir-se a les normes de transcripció al castellà, gallec o català. Qualsevol transcripció a altres llengües serà considerada com un error. També serà considerat un error la transliteració de la paraula grega. Per a la transcripció de les paraules gregues en general i dels noms propis grecs poden consultar-se els enllaços que s'ofereixen a la secció de FAQ (preguntes freqüents).

XIV. Al web hi ha una relació de preguntes i respostes relatives a la participació correcta en el concurs. No dubteu a consultar-les, perquè poden ser de molta utilitat i evitar errors innecessaris.

XV. Cada dia es publicaran al web les respostes correctes a les preguntes o superpregunta del dia anterior i l’ordre de classificació dels equips.

XVI. El resultat provisional es publicarà, si no es produeix un empat, el divendres 30 de gener de 2014. Aquest dia quedarà per a atendre les reclamacions si n'hi hagués.

XVII. El resultat final d’aquesta primera fase es publicarà el dilluns 2 de febrer. En cas d’empat a punts es procedirà segons allò establert en els punts següents.

XVIII. En cas d’empat a punts entre equips que puguin optar al segon o tercer premis, no hi haurà desempat, la classificació s’establirà atenent al temps emprat a respondre.

XIX. Es concedirà un màxim de dos premis por centre. En cas que dos o més equips del mateix centre quedin classificats per a obtenir més de dos premis, s’atorgaran només els dos premis majors als dos equips d’aquest centre que hagin obtingut millor puntuació o, en cas d’empat a punts, als que hagin esmerçat menys temps. Si més d’un equip del mateix centre queden classificats per al primer premi, s’aplicarà la regla següent.

XX. En cas d’empat a punts entre equips que optin als primer premi es celebrarà un desempat, que consistirà en una nova superpregunta que es publicarà al web la tarda del dimecres 4 de febrer. En aquesta nova superpregunta només es permetrà la participació d’un equip per centre. El professorat responsable dels equips empatats haurà de fer la selecció de l’equip que passa a la superpregunta de desempat, aplicant el mètode que consideri més idoni i just (menor temps emprat, nou desempat al centre, sorteig,...) i comunicar a l’organització quin és l’equip resultant, no més tard de dimarts 3 de febrer. Si el professor/a responsable no manifesta el contrari, s’entendrà que l’equip que passa a desempat serà aquell que el sistema informàtic ha deixat en primer lloc, és a dir, el que menys temps hi ha esmerçat.

XXI. Aquest desempat tindrà lloc a les dependències dels centres designats per l’organització, com a mínim un per Delegació Territorial, i serà vigilat per un/a professor/a d'un altre centre participant o per un representant de l'organització. Els participants s’identificaran amb el seu DNI i no es permetrà l’ús de telèfon mòbil, xats, xarxes socials o correu electrònic, ni la visita de persones alienes al concurs.

XXII. En el desempat les preguntes poden ser de qualsevol dels temes de les fases anteriors del concurs. S’aixecarà acta de tot el procés segons el model proporcionat per l’organització.

XXIII. En cas de nou empat a punts, l’equip que menys temps hagi emprat a respondre a aquesta superpregunta de desempat serà el guanyador i seleccionat per a la fase estatal, i amb el mateix criteri, si escau, s'adjudicaran els premis inferiors.

XXIV. El resultat provisional d’aquest desempat es publicarà el dijous 5 de febrer, quedant  aquest dia per a atendre les reclamacions, si n'hi hagués.

XXV. El resultat final del desempat i, per tant, de la fase local del concurs, es publicarà el divendres 6 de febrer.

XXVI. Per a participar en la fase estatal, les diferents seccions hauran de comunicar a SEEC-Galicia les dades dels equips guanyadors de les seves respectives seccions abans del dilluns 9 de febrer.

XXVII. Els equips guanyadors a les seves respectives seccions competiran entre ells en una segona fase estatal, amb una gran pregunta que serà publicada la tarda de dimecres 11 de febrer.

XXVIII. Aquest desempat tindrà lloc en les dependències del centre guanyador o, si no és possible, en un centre designat per l’organització i vigilat per un responsable d’aquesta. Els participants s’identificaran amb el seu DNI i no es permetrà l’ús de telèfon mòbil, xats, xarxes socials o correu electrònic, ni la visita de persones alienes al concurs.

XXIX. El resultat provisional es publicarà dijous 12 de febrer, dia que quedarà per a atendre les reclamacions, si n'hi hagués.

XXX. El resultat final d’aquesta fase estatal es farà públic divendres 13 de febrer.

XXXI. El jurat estarà format pels membres de l’organització designats per les diferents seccions de la SEEC i l’APLEC.

XXXII. S’estableixen els següents premis:

Els premis en metàl·lic són aportats per la Secció Catalana de la SEEC, la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, l’Institut Català d'Arqueologia Clàssica, la Societat Catalana de Teatre Grecollatí, Iberia Graeca (Museu d’Arqueologia de Catalunya). També hi haurà altres premis aportats per Fòrum Traiani i la revista Auriga.

XXXIII. S’estableix el premi següent en la fase estatal, aportat a parts iguals entre les seccions participants:

XXXIV. El lliurament de premis de la fase catalana tindrà lloc el al mes de maig de 2014, coincidint amb les passejades arquològiques organitzades en el marc del festival Tarraco Viva, en dia i hora encara per determinar, a la sala d’actes de l’ICAC, a Tarragona.

XXXV. Qualsevol reclamació o consulta ha de ser gestionada directament pel professor responsable del grup. No es tindran en compte les reclamacions realitzades directament pels alumnes o altres professors. Qualsevol reclamació ha d’anar contrastada per fonts fiables, no s’acceptaran reclamacions sense bibliografia de referència. En cas de reclamació, aquesta es dirigirà al correu electrònic següent: correu.aplec@gmail.com.

XXXVI. Les bases i el calendari del concurs podran ser modificades per part de l’organització per causes de força major (temporals, avaria informàtica, etc.).


CALENDARI

De dilluns 1 de desembre de 2014 a divendres 23 de gener de 2015. Inscripció dels equips a la pàgina del concurs <http://www.odiseaconcurso.org>.

Dilluns 26 de gener, dimarts 27 de gener i dimecres 28 de gener. Les “preguntes” es publicaran a la web del concurs i hauran de ser contestades pels equips inscrits en un termini màxim de 24 hores, és a dir, abans de les 9:00 h. de l’endemà.

Dijous 29 de gener. La “superpregunta” amb les seves “preguntes-pista” serà publicada a partir de les 9:00 h. i haurà de ser contestada pels equips inscrits en un termini màxim de 24 hores, és a dir, abans de les 9:00 h. de l’endemà.

Divendres 30 de gener. Publicació del resultat provisional de la primera fase local. Atenció de reclamacions.

Dilluns 2 de febrer. Publicació del resultat final d’aquesta primera fase local.

Dimarts 3 de febrer. Data límit per a què els centres comuniquin a l’organització l’equip que participa en el desempat de la fase catalana en cas que més d’un hagi quedat empatat a punts en la primera fase. La comunicació es farà a l’adreça correu.aplec@gmail.com.

Dimecres 4 de febrer. Desempat de la fase catalana entre equips empatats a punts amb una nova superpregunta que es publicarà a la pàgina del concurs a les 16:30 hores i haurà de ser contestada abans de les 19:30 hores.

Dijous 5 de febrer. publicació del resultat provisional d’aquest desempat. Atenció de reclamacions.

Divendres 6 de febrer. Publicació del resultat final del desempat, i, en conseqüència, de la fase local del concurs.

Dilluns 9 de febrer. Data límit per a la comunicació a SEECGalicia dels guanyadors de les diferents seccions.

Dimecres 11 de febrer. Competició entre els equips guanyadors de les diferents seccions mitjançant una superpregunta que es publicarà a la pàgina web del concurs a les 16:30 hores i haurà de ser contestada abans de les 19:30 hores.

Dijous 12 de febrer. publicació del resultat provisional de la fase estatal. Atenció de reclamacions.

Divendres 13 de febrer. Publicació del resultat final de la fase estatal de l’Odissea 2015.

Maig (dia i hora encara per determinar). Lliurament de premis als guanyadors del concurs a Catalunya, coincidint amb les passejades arquològiques organitzades en el marc del festival Tarraco Viva, a la sala d’actes de l’ICAC, a Tarragona.