Ka Riro a Rona i te Marama 

Rona                Paku tamariki                Tiki wai        Te Ara hikoi        Huna a Marama        

Riringa atu        Riringa mai        Te Kaha a Marama        Te Noho a Rona        Rona kia Marama

Rona - ha

I ngā rā o mua, tērā tētahi tupuna nō tātou, ko Rona tōna ingoa. E noho ana a Rona me tōna whānau ki tētahi papakāinga iti.

Paku tamariki - ha

He manga iti e pātata ana ki te papakāinga. He pakupaku ngā tamariki a Rona, nā reira nā Rona te wai i tiki mai i te manga ia rā, ia rā. I tētahi pō atarau e moe ana a Rona me āna tamariki. Kātahi ka oho te pēpi, ka whakaoho hoki i ōna tuākana.

Tiki wai - ha

Ka karanga atu rātou ki a Rona kia homai he inu wai. Ahakoa tōna hiamoe, maranga ana a Rona, haere atu ana ki te manga, he tahā kei tētahi ringa.

Te Ara hikoi - ha

He whāiti, he kōpikopiko te ara mai i te kāinga ki te manga, he rākau teitei kei ngā taha me ngā ātārangi pōuriuiri. Engari, i whitingia te ara e te marama, ā, he māmā te haere a Rona.

Huna a Marama - ha

Kātahi ka huna te marama ki muri i tētahi kapua. Kua pōuri katoa te ara whāiti, ā, ka tūtuki ngā waewae o Rona ki ngā pakiaka nunui o ngā rākau.

Riringa atu - ha

Pupū ana te riri o Rona ki te marama. Ka titiro ia ki runga ki te marama, ka hāmama tōna waha me ana kōrero hahani ki a ia, “Upokokōhua koe, Marama! Tō ngoikore hoki ki te tiaho mai. E mate inu wai ana aku tamariki, engari tē taea e au te ara te kite.”

Riringa mai - ha

Kātahi ka riri anō hoki te marama ki a Rona. Whakatopa iho ana, whātoro ana te ringa, ā, mau ana ki a Rona. Ka pāngia a Rona e te mataku. Ka toro tana ringa ki te rākau ngaio i tōna taha, mau pupuri ana, me te karanga atu ki tōna whānau kia haere mai ki te āwhina i a ia.

Te Kaha a Marama - ha

Kāore he aha ki te marama. Ka nui ake tōna riri, ka nui ake hoki tōna kaha. Ahakoa ngā inoi atu a Rona ki te marama me te pupuri ki te rākau ngaio, ka kumea ia, ka wāhia te rākau ngaio, ā, ka tangohia ake a Rona.

Te Nohonga a Rona - ha

Ka haria ake a Rona e te marama ki tōna kāinga i te rangi. Mai i taua wā kei runga a Rona i te marama e noho ana, e mātakitaki iho ana ki tōna kāinga o mua.

Rona kia Marama - ha

Nō reira, ki te titiro koe ki runga ki te marama i ngā pō atarau, ka kitea tonutia a Rona, tana tahā me te rākau ngaio hoki.