iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1954 / január / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1954. január

Összeállitotta: Adorján Barbara (2017)

1954 januárja jelentős változásokat hozott, leginkább politikai téren. Megírták a Dulles-doktrinát, és döntés született Péter Gábor ügyében. Nem mellékes azonban az Egyesült Államok fejlődése sem, hiszen ebben a hónapban vízre bocsátották első atommeghajtású tengeralattjárójukat.

Nem volt eseménymentes a hónap első fele sem. Január 4.-én az ET Haraszti Sándor büntetését kegyelemből életfogytiglani börtönre változtatta halálbűntetés helyett. Az Ocnele Mare-i fegyházban éhen halt Szász Pál. A Világbank felfüggesztette az egyetlen kelet-európai tagország, Csehszlovákia tagságát. Január 5.-én Veres Péter a Művelt Nép januári számában a „paraszti mulatás művészetéről” írt. Január 7.-én az IBM központjában volt gépi fordítás első bemutatása New Yorkban. Január 9.-én  megjelent rendelet szerint bevezetik a személyi igazolványt. l.Budapesten meghalt Vízvári Mariska színésznő. Január 10.-én lezuhant a BOAC Flight 781 repülőjárat.

Január 14.-én kivégezték a bajai összeesküvési ügyben halálra ítélt Harczos Lászlót.

A hidegháború időszakában, az 1953-as elnükválasztást követően a hatalom a Dulles-fivérek kezébe került. Irányításuk alatt az Amerikai Egyesült Államoknak egyetlen prioritása volt: visszaszorítani a kommunizmust. Január 12. –én  John Foster Dulles amerikai külügyminiszter bejelentette a tömeges megtorlás doktrínáját, amelyben kifejtette, hogy bármely szovjet agresszióra atomcsapás lesz a válasz.

Január 15. – én zárt fellebbezési tárgyalás volt esedékes. Itt  a Katonai Felsőbíróság mint másodfokú bíróság megerősítette az első fokon meghozott ítéletet, melyet Péter Gábor és társai bűnügyében hoztak. Péter Gábor  magyar kommunista politikus volt, 1945 és 1952 között pedig az ÁVO, és az ÁVH vezetőjeként tevékenykedett. Részt vett 1945-ös változásokat követő koncepciós perek előkészítésében és lebonyolításában, majd őt is börtönbüntetésre ítélték egy koncepciós perben.

Először leváltották tisztségeiből és kizárták a pártból , utána Rákosi Mátyás villájában letartóztatták.  Feleségét ugyancsak őrizetbe vették. Péter Gábor letartóztatásának valódi oka Rajk László vizsgálati fogságának ideje alatt törtrént: levelet írt  a szovjet állambiztonsági minisztérium vezetőjének, amelyben arra  figyelmeztette, hogy  Rákosi provokációra készül. Később Rákosi a  törvénytelenségek felelősségét kizárólag Péter Gáborra, és még néhány vezető állambiztonsági tisztre hárította. Ennek következtében Péter Gábort  1954-ben a Katonai Felsőbíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, amiz azonban a  Legfelsőbb Bíróság Katonai Tanácsa három év múlva 4 évre szállított le a büntetést, 1959 januárjában pedig Péter Gábor szabadult.  Többé nem tért vissza a politikai életbe, helyette nyugdíjazásáig könyvtárosként dolgozott.

Január 17.- én Milovan Đilast, a jugoszláv szövetségi kormány elnökhelyettesét felmentették párt- és állami tisztségeiből. Január 18.-án a Szovjetunioban Oroszország és Ukrajna egyesülésének 300. Évfordulóját ünnepelték. Január 20.- án a Budapesti Megyei Bíróság kémkedés és államellenes szervezkedés vádjával életfogytiglani börtönre ítélte Kéthly Annát. Már fogható volt a televízió kísérleti adása.

Január 21. – én Az Egyesült Államokban vízre bocsátották az első atommeghajtású tengeralattjárót, amely a  „Nautilus” nevet kapta. A tengeralattjárót az akkori First Lady, Mamie Eisenhower avatta fel. A használt csavarokkal állítólag többször is gond volt, emiatt a gyártáson is számtatanszor kellett módosítani. A Nautilus híréről értesülve több ország is saját tngeralattjárót akart, napjainkban a britek és az oroszok is foglalkoznak hasonló fejlesztésekkel.

Január 22.- Az Országgyűlés képviselői három törvényt fogadnak el. Január 24.-én  Darvas József népművelési miniszter a „kapitalista kultúrszemét” elleni kampány országos megszervezését sürgette. Kihirdették az Országgyűlés által elfogadott törvényeket. Megalakutl a Fővárosi Bíróság. Január 25.-én Nyugat-Berlinben négy és fél évi szünet után először találkoztak a négy nagyhatalom külügyminiszterei.Bár a német-osztrák kérdést nem tisztázták, eldöntötték, hogy nemzeti értekezletet hívnak össze a koreai háború ügyében. Január 30.-án megállapodás született a határjeleknek a magyar–jugoszláv határon történő visszaállításáról.

Havilapszemle

Csillag

1954. január VIII. évfolyam

Adorján Barbara gyűjtése (2017)

Kónya Lajos versei

Csanádi Imre versei

Veres Péter: Rossz asszony (kisregény, folytatás)

Somlyó György versei

Győri György: Udvari emberek (novella)

Pál József: Lenne még közülünk? (vers)

Nagy László versei

Takáts Gyula: 1867 a pusztán (vers)

Örkény István: Bónis-család (regényrészlet)

Bihari Sándor: Ha te tudnád… (vers)

Kuczka Péter versei

Csoóri Sándor: Ősszel a Kisalföldön (vers)

Asztalos István: Jóska (elbeszélés)

Sipos Gyula versei

Irodalom és művészet

Kende István: Szatirairodalmunk időszerű kérdései

Munka közben

Veres Péter: A tipusalkotásról

Széljegyzet

Aczél Tamás: Néhány szó a vitákról

Németh Géza: >>Elvszerűség<< és >>liberalizmus<< a művelésben

Major Máté: Budapest városrendezési terveiről

Szemle

Benedek Marcel: Laczkó Géza

Nagy Péter: Urbán Ernő irásairól

Kardos László: Majakovszkij elbeszélő költeményei

Keresztury Dezső: Arany összes költeményei

Örkény István: Rideg Sándor: Daruszegi vasárnapok

Hegedüs Géza: Kritika helyett levél a >>Sztálinvárosi gyerekek<< -ről

Hermann István: Gyárfás Miklós: Hűség

Oelmacher Anna: Pór Bertalan művészete

Napi események

január 4.- Az ET az 1951 decemberében halálra ítélt Haraszti Sándor büntetését kegyelemből életfogytiglani börtönre változtatja. Az Ocnele Mare-i fegyházban éhen hal a Márton Áron és társai perében elítélt Szász Pál, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület v. vezetője. A Világbank felfüggeszti az egyetlen kelet-európai tagország, Csehszlovákia tagságát.

január 5.- Veres Péter a Művelt Nép januári számában a „paraszti mulatás művészetéről” ír. — A szellemi életben újjáéledőben van a népi–urbánus vita

január 7. – A gépi fordítás első bemutatása New Yorkban, az IBM központjában.

január 9.- Megjelenik az 1/1954. sz. Mt-rendelet a személyi igazolvány bevezetéséről.Budapesten meghal Vízvári Mariska színésznő, a sok kiadást megért A család szakácskönyve szerzője.

január 10. – A BOAC Flight 781 repülőjárat szerencsétlensége: a Földközi tengerbe zuhan Elba közelében, harminöt utasa meghal

január 12. – John Foster Dulles amerikai külügyminiszter bejelenti a tömeges megtorlás doktrínáját (bármely szovjet agresszióra atomcsapás a válasz).

január 14.- Kivégzik a bajai összeesküvési ügyben halálra ítélt Harczos Lászlót.

január 15. – A Katonai Felsőbíróság, mint másodfokú bíróság Péter Gábor és társai bűnügyében – zárt fellebbezési tárgyaláson – az első fokon meghozott ítéletet megerősíti.

január 17.- Milovan Đilast, a jugoszláv szövetségi kormány elnökhelyettesét a rendszert bíráló írásai miatt felmentik párt- és állami tisztségeiből.

január 18.- A Szovjetunioban megünneplik Oroszország és Ukrajna egyesülésének 300. évfordulóját.

január 20.- A Budapesti Megyei Bíróság kémkedés és államellenes szervezkedés vádjával életfogytiglani börtönre ítéli a már évek óta raboskodó Kéthly Annát. Néhány kiválasztott intézménynél és magas rangú pártvezetőnél már fogható a televízió kísérleti adása.

január 21.- Összeül az Országgyűlés. A nagyváradi hadbíróságon megkezdődik az 1949-ben, illetőleg 1952-ben újra letartóztatott Csőgör Lajos, a marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet v. rektora, Jordáky Lajos v. egyetemi tanár, Demeter János v. egyetemi tanár, és Balogh Edgár, a Bolyai Tudományegyetem v. rektora elleni per. Meghal Gábor Andor író. Az Egyesült Államokban vízre bocsátják az első atommeghajtású tengeralattjárót, a „Nautilust”.

január 22.- Az Országgyűlés második ülésnapján a képviselők három törvényt fogadnak el. január 24. — Darvas József népművelési miniszter a „kapitalista kultúrszemét” elleni kampány országos megszervezését sürgeti. Kihirdetik az Ogy által elfogadott törvényeket. 1954: I. tc. a lakosság bejelentéseinek intézéséről. 1954: II. tc. a Magyar Népköztársaság bírói szervezetéről; megyei bírósági hatáskörben a Bp-i Megyei Bíróság helyett megalakul a Fővárosi Bíróság.

január 25.- Nyugat-Berlinben négy és fél évi szünet után először találkoznak a négy nagyhatalom külügyminiszterei. A német és az osztrák kérdésben nem születik megegyezés; megállapodnak, hogy nemzeti értekezletet hívnak össze a koreai háború ügyében.

január 30.- Megállapodás születik a határjeleknek a magyar–jugoszláv határon történő visszaállításáról.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére


21 |vissza a lap tetejére

Kronológia:

Az Egyesült Államokban vízrebocsátják az első atommeghajtású tengeralattjárót, a Nautilus-t.

Hírek:

Lenin halálának 30. évfordulója alkalmából emlékünnepséget rendeznek az Állami Operaházban.

A Budapesti Borforgalmi és Borpalackozó Vállalat a magyar bor minőségének megvédésére, a borbetegségek tanulmányozására mikrobiológiai laboratóriumot létesít.

Hunyadi Szabina gyűjtése (2010.)


22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére


27 |vissza a lap tetejére

Kivonat a napisajtó hireiből (Forrás: Szabad Nép)

A  Statisztikai  Hivatal  ma  közzétett  jelentése  immár    másodízben méri fel a megtett  utat a kormányprogramra  megjelenése  óta.  Amíg  a legutóbbi jelentés — tavaly októberben — azt mutatta, hogy a szocializmus  építésének  jelenlegi  új  szakaszában elértük az első eredményeket; addig ez a mostani jelentés már két- ségbevonhatatlanul  bizonyítja,  hogy helyes  úton járunk, jó irányban  haladunk. Szocialista  iparunk  az elmúlt  évben  101.3 százalékra teljesítette módosított tervét.A.  Központi  Statisztikai  Hivatal jelentése  a  nagy  eredmények  mellett,  hibáinkat,  gyengeségeinket  is feltárja.1954-es   tervfeladataink  a  terv- jelentés  tükrében,  s az  országgyűlés útmutatásai  alapján  nehezek,    de megvalósíthatók. Tervünk  teljesítése  azt    jelenti, hogy 4000 traktort, 5500 traktorekét, 1000 cséplőgépet és  sok egyéb gépet és felszerelést küldünk ebben az évben  falúra,  hogy  ezzel  is   segítsük növelni  a  mezőgazdasági  termelést. Nem  kevésbbé  fontos  kötelességünk, hogy a terv előírásainak megfelelően felszámoljuk az alapanyag- ipar  jelenlegi  elmaradottságát,   s biztosítsuk   gépgyáraink,   könnyűipari üzemeink, építkezéseink anyaggal,  energiával  való  ellátását. Különösen  nagy  feladat  vár   bányászainkra:   bányáinkban  növelni  kell  az egy főre eső termelés meny- nyiségét,  fokozni  kell  a  karbantartást és az   üzembiztonságot.  Nagy erőfeszítéseket   kell  termünk   az áramszolgáltatás  jelenlegi   zavarainak  leküzdéséhez  is, amelynek  szintén  főíeltétele,  hogy  elegendő    és jóminőségű  szénnel  lássuk  el  villa- ’ moserőműveinket. Nagy kötelességek teljesítése vár a könnyű- és élelmiszeripar dolgozóira is.  Azt  várja  tőlük  az ország,  hogy gyártsanak szép ruhákat, anyagokat, cipőket,  készítsenek jóizú  konzervet, szalámit  és  kenyere:.  Lássák  el  az üzleteket  gazdag,  bő  választékkal, hogy pénzéért mindenki azt vehesse, ami neki a legjobban tetszik.

Pártunk  és  kormányunk  minden erővel biztosítja a terv teljesítésének feltételeit.  Dfcbert  az  évben  termelni kezd  több  nagy'  alkotásunk:  vasat, acélt  ad  a  Sztálin  Vasmű;  műtrágyát  ad  a  Sajómenti  Vegyiművek; húszezer  holdat   öntöz  a  tiszalöki vizilépcső, kenyér sül az új ózdi kenyérgyárban.  Lakások tízezreit  építjük  fel  szerte  az  országban,   nagy mezőgazdasági  építkezésekbe    kezdünk  a parasztok munkájának megkönnyítésére.  Jelentősen  többet  fordítunk  munka-   és   egészségvédelemre.

Mindezen törekvés és aikarat megvalósulása  rajtunk,  a   dolgozó  nép munkáján  múlik.  Óriási  segítséget  nyújt  nagy  tervfeladataink   végrehajtásához  a  szocialista  munkaverseny,  amely  most bontakozik  ki  teljes   nagyságában.

A  párt  és   kormány   határozatai nyomán  az  ipar  térmelési  tervét  a második  félévben  módosították:   a  termelési  eszközölt  rovására  növelték  a  fogyasztási   javak   termelési tervét.  Az  így  módosított  éves  tervet-  a  szocialista  ipar   101.3  százalékra  teljesítette.

1953-ban  a  párt-  és kormányhatározatok által nyújtott kedvezmények, valamint a  jóvtennéseredmények jelentős  mértékeién  javították  a mező- gazdasági  termelők   helyzetét.   Az egyénileg  gazdálkodó  parasztok  és a   termelőszövetkezetek   különböző juttatások,  valamint  hitelek  és  hátralékok  elengedése  révén  több  milliárd  forint  értékű  támogatást  kaptak.

 A  párt  és  kormány  határozatai alapján  a  lakosságnak  nyújtott  számos  kedvezmény:   a  beadási  kötelezettség  csökkentése,  a július  l-i és szeptember 6-i  árleszállítás,  a  békekölcsön  alacsonyabb  összegben  történt  kibocsátása, valamint a  régebbi államkölcsönök  egyre  nagyobb  ösz- szegű  törlesztése  stb.  jelentősen  növelte  a  lakosság  vásárlóerejét.  Ennekfolytán   a  kiskereskedelmi   eladási  forgalom  1953-ban  10.2  százalékkal  nagyobb volt az előző  évinél. A  fontosabb  élelmiszercikkek  eladása  1952-höz  képest  emelkedett.A forgalom  növekedése elsősorban a   párt-   és   kormányhatározatok végrehajtásának    eredménye. A  fogyasztók  szeptember 6-tól  az év végéig egyedül a  kiskereskedelmi vásárlásoknál  (a  szolgáltatásokat  és a piaci  vásárlásokat nem  számítva) mintegy  700  millió  forintot   takarítottak meg.

Összeállitotta: Adorján Barbara (2017)


28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források