gblue256x256.jpg
Jaarverslag Gulden 2016

Opgesteld door: Aat de Kwaasteniet
Gecontroleerd door: Guldentest

versie 0.1

Samenvatting in cijfers

Alle genoemde cijfers zijn terug te vinden op diverse webpagina’s, in openbare lijstjes of anders zijn de data door belanghebbenden vrijgegeven.


Omschrijving

1 januari

31 december

Groei/Verschil

Guldenkoers

€0,00125

€0,02436

1848%

Aantal Guldens in omloop

G 288.100.735

G 337.708.345

17,2%

Market cap

€360.789

€8.516.263

2260%

Verkochte Shares

0

531BTC

-

Uitbetaalde shares

in Gulden incl rente

-

 G 6.968.600

Uitgegeven ontwikkelkosten in Gulden

G 34.920.729

G 55.329.445

G 20.408.716

Uitgegeven ontwikkelkosten in Euro[1]

€32.140,53

€79,760.07

€47,619.54

Omvang  Premine

G 135.079.271

G 103.520.155

G 31.559.116[2]

Aantal Gulden gebruikers [3]

+/-3000

+/-20.000

566%

Aantal Slack gebruikers

+/-300

1993

564%

Roze gekleurde vakken zijn nog niet de eindbedragen omdat de maanden november en december boekhoudkundig nog niet zijn afgesloten.


Inleiding

2016 was een jaar dat gekenmerkt werd door groei. Na de introductie in april 2014 is er altijd wel sprake geweest van enige groei maar in 2016 hebben we de eerste grote groeispurt van Gulden gezien. Niet alleen het aantal Guldens nam toe maar ook de prijs ging omhoog, het aantal gebruikers groeide, de marketcap steeg, enz.
Deze spectaculaire groei is ontstaan uit enkele berichtjes in de media zoals in de
Cointelegraph mei 2016 en in OMT van 29 juni 2016 waarin de iOS Guldenapp besproken werd. Daarnaast kwam via mond tot mond reclame steeds meer aanwas van mensen die kennis maakte met Gulden.
Doordat veel nieuwe mensen ook wat Guldens aanschaften ging de prijs omhoog. De nieuwe mensen zagen dat en vertelden door aan hun vrienden dat je met Gulden dus geld kon verdienen. Dit resulteerde in een exponentiële groei die in oktober 2016 zijn top bereikte.

Naast de groei zagen vele activiteiten het levenslicht in 2016. Hieronder een aantal highlights:

Januari:         Start voor de funding van het project PRIME

April:                Gulden voor Android in Playstore

                Nocks lanceert beta versie Nocks Checkout

                Nocks voegt betaalopties Mistercash en Giropay toe

Mei:                Gulden roadmap 2016

                Introductie van de Gulden shares

Juni:                Gulden.bet gestart

                Betalen naar IBAN ingevoerd in de android app

                Guldenweb app uitgebracht

Augustus:        Promotie stickers gefabriceerd

September:        Gulden bereikt marktkapitalisatie van 1 miljoen euro

                Guldenrate uitgebracht

                Gulden Help/FAQ online

Oktober:        Gulden dashboard in eerste versie komt uit

                Gulden coupons gelanceerd

                Promotie sticker II uitgebracht

November:        Guldenstats op de markt

                Guldenalert actief

                Guldenkadobon ontwikkeld

                Guldenraffle gestart

                Guldentrader gelanceerd

December:        Serious request actie gestart

                1.6.0 versie uitgerold

                Koersvoorspeller gestart
                
Handleidingen gepubliceerd

De meeste hier genoemde activiteiten zijn vanuit de community opgestart en heeft het Dev team van Gulden geen hand in gehad. Hieruit kan afgeleid worden dat de community bruist van vitaliteit en dat voorspelt veel goeds voor de toekomst.

In de volgende hoofdstukjes willen we bij diverse aspecten van de groei even stil staan.

Prijs van de Gulden

De prijs van Gulden heeft het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen. Begin 2016 dobberde de prijs rond de €0,001 - €0,002 per Gulden, totdat in juli-augustus 2016 er een langzame groei op gang kwam die uitmondde in de hoogste notering op 18 oktober 2016 van €0,08 per Gulden. De groei ging echter veel te snel en werd veroorzaakt door hebzucht van de nieuwe gebruikers die allemaal dollartekens in hun ogen hadden. De val daarna was hard voor veel late instappers. De val werd enigszins gecompenseerd doordat de Bitcoinprijs in deze periode behoorlijk omhoog is gegaan waardoor de daling in Euro uitgedrukt minder was dan in Bitcoin (satoshi).
Het ziet er naar uit dat er nu stabilisatie optreedt op een niveau van €0,02 - €0,03 per Gulden en dat er in 2017 vanaf dit punt weer gebouwd kan worden.
Hieronder de grafiek van de prijsontwikkeling in 2016.

Market capitalization

(Market capitalization is de waarde van de Gulden maal het aantal in omloop zijnde Guldens.)

Op 1 januari 2016 waren er 288.100.735 Gulden in omloop. Op 31 december 2016 bedroeg dat aantal 337.708.345. Door mining zijn er 14.761.899 Guldens bijgekomen. Dat is aanzienlijk minder dan de geplande 21.024.000 die volgens de kenmerken van Gulden gemined hadden moet worden. De gemiddelde bloktijd van 150 seconden is niet gehaald door de problemen met de jump-pools die enorme schommelingen in de bloktijden teweegbrachten. Het invoeren van het verbeterde Delta algoritme in december 2016 moet daar verandering in brengen.
De rest, 34.845.711 Guldens, is door uitgaven vanuit de premine in roulatie gebracht.

Niet alleen de prijs schoot in 2016 omhoog ook de daaraan gekoppelde market cap. Begin 2016 stond Gulden met een market cap van €360.789 op plaats 75 in de lijst van “all currencies” op Coinmarketcap. Maar op 31 december 2016 was Gulden gestegen naar plaats 27 met een totale market cap van €8.516.263. Op het hoogtepunt, op 18 oktober, stond Gulden op plaats 8 met een market cap van €27.413.413.

Shares

In 2016 is Gulden gestart met het uitgeven van Shares, oftewel aandelen. Iedereen kan shares kopen. Deze vorm van financiering wordt gebruikt voor de algemene ontwikkeling van de Gulden. Er is een lange lijst van nieuwe features, innovatie en veiligheid, gepresenteerd in de Roadmap die met behulp van deze financiering uitgevoerd kan gaan worden.
1 aandeel is gelijk aan 20.000 Gulden. Je kunt ervoor kiezen om de Guldens direct te ontvangen of om ze te laten “staan”. Iedere maand verdien je 1% rente over ieder aandeel dat je laat “staan”, en dat gedurende een periode van maximaal 12 maanden. Na 12 maanden is je aandeel dus 22.400 Gulden waard. Shares moeten worden gekocht met Bitcoin. De prijs van een share is variabel en varieert met de marktprijs mee en is gemiddeld 5-10% duurder dan de marktwaarde van 20.000 Gulden, met een minimum van 0,75 Bitcoin.
De formule sloeg aan. Er is tot aan 31 december voor 531 BTC aan shares gekocht. Niet iedereen laat ze echter staan. Er is al voor bijna 7 miljoen Gulden aan shares uitgecashed.

Premine

Uit de premine wordt alles wat het Guldenproject kost betaald, zoals het uitbetalen van shares en de ontwikkelkosten, de grootste post, maar ook kleine uitgaven zoals serverkosten, portokosten, Google ads enz.  
De initiële hoeveelheid premine bij de start in 2014 van Gulden bedroeg G 170.000.000.
In totaal is er tot 1 januari 2016 al G 34.920.729 Gulden aan de premine onttrokken met een Euro tegenwaarde van €32.140.
In 2016 gingen de uitgaven wat sneller omdat Malcolm McLeod, onze developer, praktisch full-time aan Gulden werkt. In 2016 bedroegen de ontwikkelingskosten en kleine uitgaven G 20.408.716 met een Euro tegenwaarde van €46.225.
In totaal is er echter G 31.559.116 onttrokken aan de premine omdat er ook voor G 6.968.600 aan shares is uitbetaald en nog G 4.000.000 als lening aan Nocks is geleverd die in BTC terugbetaald is/zal worden. Totaal bedraagt het restant premine nu nog G 103.520.155. Dat lijkt veel maar hier moet nog 30 jaar Gulden ontwikkeling mee betaald worden. Ook de reserveringen voor de shares zit hier nog in.
Alles wat nu bereikt is met Gulden heeft dus €32.140 + €46.225 =
€78.365 gekost.

Aantal gebruikers

Zoals eerder vermeld is het aantal Gulden gebruikers in 2016 sterk gestegen. Exacte aantallen zijn moeilijk te geven omdat er nu eenmaal geen centrale database wordt bijgehouden van het aantal gebruikers. Toch kan het enigszins afgeleid worden uit het aantal downloads van de apps en het aantal geregistreerde accounts op slack en bij Nocks.

We weten dat in december ongeveer 40.000 downloads van de apps en desktop software plaats hebben gevonden. Daar zullen ongetwijfeld een heleboel mensen tussen zitten die zowel de desktop als de android/iOS app hebben gedownload. Dus laten we aannemen dat het aantal enkelvoudige downloads 30% minder is en op 28.000 gesteld kan worden.
Daarnaast weten we dat er 4902 mensen een account aangemaakt hebben bij Nocks en zijn er ruim 36000 transacties via Nocks uitgevoerd.
We kunnen dus met een bepaalde zekerheid zeggen dat minimaal 5000 en maximaal 28.000 mensen een Gulden portemonnee bezitten of in bezit hadden want er zijn er ongetwijfeld velen uitgestapt na de koersval.
Als we gezien het bovenstaande een voorzichtige schatting moeten maken komen we uit op  +/- 20.000 actieve Gulden gebruikers. De groei is met dit geschatte aantal ook analoog aan de groei van het aantal Slack gebruikers.

Slack gebruik

Eind 2015 is gestart met het gebruik van Slack als community chatroom. Begin 2016 was het aantal gebruikers op slack langzaam gegroeid tot ongeveer 300. Tijdens de sterke groei in oktober nam het aantal Slackleden ook fors toe tot 1993 personen eind december 2016. Niet alle leden zijn even actief maar 1993 personen hebben zich tenminste een keer aangemeld.
Al deze leden zijn in meerdere channels actief. Een nieuw lid wordt automatisch lid van de channels #General, #Offtopic en #Algemeen. Daarnaast kunnen de leden zelf kiezen welke overige channels het beste bij hen passen. De volgende channels zijn het meest gewild:

#Traders met 567 leden, #Announcements met 325 leden, #Marketing 283 leden enz.

We kunnen uit het groot aantal leden van #Traders afleiden dat een behoorlijk deel van de community het handelen in Guldens het leukste aspect vinden aan Gulden. Wat natuurlijk tot gevolg heeft dat er veel gehandeld wordt op de Guldenbeurs Bittrex waardoor de koers nogal instabiel is.

Slack wordt zeer intensief gebruikt, sinds de start zijn er 897.000 berichten geplaatst.


Nocks

Ook Nocks heeft een stormachtige groei doorgemaakt. Begin dit jaar is Nocks gestart met 0 geregistreerde accounts. Op 31 december stond de teller op 4902 user accounts. Dit zijn allemaal gebruikers die voor meer dan 50 Euro in één week hebben geïnvesteerd in Gulden. Ook het aantal transacties liet dezelfde groei zien. De omzet in transacties was ruim 5 miljoen Euro.
Begin oktober ging de verkoop van Gulden zo hard dat Nocks niet aan de vraag kon voldoen. Nocks moet de ontvangen Euro’s omzetten in bitcoin en met de bitcoins weer Guldens kopen op de Bittrex beurs. Deze cyclus duurt doordeweeks minimaal 24 uur waardoor Nocks constant uitverkocht was. In het weekend was het nog veel erger omdat de banken de euro betalingen naar Nocks niet verwerken. Nocks heeft toen enige miljoenen Guldens geleend bij particulieren en 4 miljoen vanuit de premine. Deze lening uit de premine is al bijna in zijn geheel terugbetaald in Bitcoin aan Gulden. Er resten nog twee termijnen.

Ook het volume van de transacties kan in een grafiekje gezet worden.


[1] Omrekening van NLG naar Euro op basis van het 10-daagse voortschrijdend gemiddelde op de 15e van de maand van betalingen.

[2] Dit bedrag is inclusief een lening van 4 miljoen Gulden aan Nocks die in bitcoin terugbetaald is/wordt.

[3] Aantallen zijn beredeneerd, er zijn geen exacte verifieerbare getallen bekend