Published using Google Docs
Kommunikation över Internet - kursupplägg
Updated automatically every 5 minutes

 Kommunikation över internet - kursupplägg

Version 1.1, 2012-11-15.

Litteratur

Huvuddelen av kursen kommer att tas ur Java Network Programming, 3rd edition av Elliotte Rusty Harold (0-596-00721-3), utgiven av O’Reilly. Boken innehåller bra kodexempel, men dessvärre inga övningar.

Tisdag, v1

Förbered

Lektionsinnehåll

Torsdag, v1

Förbered

Lektionsinnehåll

Tisdag, v2

Förbered

Java Network Programming, Chapter 1. Why Networked Java?

Läs 1.1 extensivt efter eget behov: för den som vuxit upp med Internet är detta nog självklart. Strunta i 1.2.

Java Network Programming, Chapter 2. Basic Network Concepts

Mycket viktigt kapitel. Förståelse för principerna beskrivna i detta kapitel är en förutsättning för att förstå resten av innehållet i kursen. Läs intensivt, undantaget avsnitt 2.2.2 är viktigt, men kan läsas extensivt. Avsnitt 2.4.4 är mindre viktigt.

Chapter 3. Basic Web Concepts

Viktigt översiktskapitel. Särskilt grundläggande förståelse för HTTP-protokollet är nödvändigt för kommande övningar och projekt.

Manifestet World of Ends

Ett tänkvärt manifest för vad Internet är: http://www.worldofends.com/

Lektionsinnehåll

Torsdag, v2 (halvdag)

Förbered

Chapter 7. URLs and URIs

URL:ar är centrala för kursen, men kapitlet är onödigt detaljerat. Läs det extensivt. När du studerar 7.2.1, bör du också läsa följande post på Stack Overflow. Avsnitt 7.4 är mindre viktigt. Även 7.6 är mindre viktigt, men roligt.

JSON

JSON är på väg att bli det vanligaste formatet med vilket datorer pratar med varandra. Vår bok innehåller ingen introduktion till JSON, så vi får förlita oss på Internet. Först, läs igenom specifikationen en gång:

Lite massivt, kanske? Låt oss titta på en enkel tutorial:

Dessa ger en liten inblick i hur man kan använda JSON.

Lektionsinnehåll

Fredag, v2 (halvdag)

Förbered

Chapter 15. URLConnections

Studera avsnitt 15.1, 15.2 och 15.3.1. Avsnitt 15.3.2 är mest en uppräkning av metoder och inte så intressant. Kodexemplen 15-1 och 15-2 är direkt relaterade till övning I5 från i tisdags.

Lektionsinnehåll

Tisdag, v3

Förbered

Chapter 19. The JavaMail API

Kapitlet handlar om både att skicka och att hämta mejl, men vi får begränsa oss till att skicka mejl. Läs kapitel 19.1, 19.2.

Lektionsinnehåll

Torsdag, v3

Lektionsinnehåll

Fredag, v3

Ingen ordinarie undervisning. IT-Resurs presenterar sig.

Tisdag, v4

Projektarbete.

Torsdag, v4

Redovisning.

Versionshistorik

Version 1.1: Torsdag, v2 delad till två förmiddagar.

Version 1.0: Fortsatta veckors innehåll fastslaget.

Version 0.9: Vecka 1 fastslagen.