Velædle og Velbyrdig

Velædle og Velvise

øytærede Hr. Magistrat!

 

 

 

I Relation til mit af Dags dato, bliver dette at forandre, at i Stæden for Inqvarterings Billetter til 100 Mand af de Nationale at forfærdige, maatte det skee for 2de Compagnier med vedhørende Ober og under Offisers, hvoraf for det eene Compagnie maatte være færdig til Afte??, og for det andet Compagnie til paa forstkommende Tisdag, til hvilken tid de forventes. –

Jeg forbliver med megen Consideration

                                                                                            Den Respective Magistrats

                                                                                            Hans … ??

                                                                                            Cicignon

 

Bergen

Den 21 Aapril 1765

 

Kjelde: Bergen Byarkiv, Magistraten