МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПЕРШОТРАВЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3

НАКАЗ

14 березня  2017 року                     м.Першотравенськ                        № 37

Про організоване закінчення

ІІІ чверті 2016-2017 навчального року

     На виконання статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», листа Міністерства  освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016-2017 навчального року», наказу міського відділу освіти від 30.08.2016р. № 217 «Про структуру 2016 – 2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І – ІІІ ступенів» та з метою організованого закінчення ІІІ чверті 2016 – 2017  навчального року та необхідністю забезпечення життєдіяльності школи, організації дитячого дозвілля в канікулярний період, збереження життя та  здоров’я учнів

НАКАЗУЮ:

1. Визначити останнім днем навчальних занять ІІІ чверті  24 березня 2017 року.

Термін весняних канікул з 25 березня 2017 року по   02 квітня 2017 року.

Перший день навчальних занять ІV четверті 03 квітня 2017 року.

2. Заступникам директора з  навчально - виховної роботи  Непокритій С.А.,                       Назаровій І.Г., Найдьону М.С.:

2.1. Здійснити відповідні заходи з  питань організованого закінчення ІІІ  четверті 2016 – 2017 навчального року.

2.2. Встановити контроль за  дотриманням нормативних документів Міністерства освіти і  науки України, Департаменту науки і  освіти, міського відділу освіти  з питань організованого закінчення ІІІ четверті.

2.3. Здійснювати контроль за  роботою педагогічних працівників школи з  питань повного та  якісного виконання Державного стандарту базової і  повної загальної середньої освіти.

                                                                                                               До  20.03.2017 року.

3. Класним керівникам 1-11 класів:

3.1. Провести до 20 березня 2017 року класні учнівські та батьківські збори з тем «Підсумки навчальних   досягнень учнів та аналіз відвідування    школи за ІІІ четверть, завдання на        ІV четверть», «Організація охорони школи».

3.2. Довести до відома батьків результати навчальних досягнень учнів.

3.3. Довести до відома учнів план проведення весняних канікул, складений заступником директора з навчально - виховної роботи Найдьоном М.С.

3.4. Провести генеральне прибирання кабінетів, територій закріплених за класами                          23 – 24 березня 2017 року.  

3.5. Здати прибрані кабінети:

І поверх -  заступнику директора з навчально - виховної роботи Назаровій І.Г.;

ІІ поверх -  заступнику директора з навчально - виховної роботи Непокритій С.А.;

ІІІ поверх - заступнику директора з навчально - виховної роботи Найдьону М.С.

3.6. Здати 23.03.2017р. прибрані території закріплені за класами завідувачу господарством Тайхерт Н.Г.

3.7. Провести бесіди з тем:

3.8. Провести класоводам 1-4 класів диктант по застереженню від нещасних випадків під час весняних канікул.

3.9. Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів під час весняних канікул, здати журнали реєстрації  інструктажів заступнику директора з  навчально – виховної роботи Непокритій С.А. (23.03.2017 року).

3.10. Здати 23 березня 2017 року заступнику директора з  навчально – виховної роботи Непокритій С.А. звіт про рух учнів за ІІІ четверть  (з письмовим поясненням причини вибуття учня з класу).  

3.11. Заповнити класні журнали згідно з  нормативними вимогами.

3.12. Здати 27.03.2017 року класні журнали:

- 5 – 11 класів заступнику директора з  навчально – виховної роботи Непокритій С.А.;

- 1 – 4 класи  заступнику директора з навчально – виховної роботи Назаровій І.Г.  

3.11. Здати 27.03.2017 року звіт про відвідування учнями школи навчальних занять за                   ІІІ четверть з підтверджуючими документами щодо пропусків заступнику директора з  навчально - виховної роботи Найдьону М.С.          

4. Вчителям - предметникам та керівникам МК:

4.1. Здійснювати роботу з  питань повного та  якісного виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і  повної загальної середньої освіти.

4.2. Здати  заступнику директора з  навчально – виховної роботи Непокритій С.А.                   22.03.2017 року  звіт про виконання навчальних програм за ІІІ четверть.

4.3. Організувати вчителям - предметникам додаткові заняття під час весняних канікул для учнів, які мають низький рівень знань з предмету.

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Непокритій С.А.:

5.1. Перевірити ведення класних журналів та узагальнити матеріали  до  30 березня 2017 р.

5.2. Узагальнити звіти про виконання варіативної та інваріантної складової навчального плану за ІІІ четверть, підготувати проект наказу до   31 березня 2017 року.

6. Заступникові директора з навчально - виховної роботи Найдьону М.С.:  

6.1. Скласти до  20.03.2017 року план загальношкільних заходів на канікулярні дні.                                                                                                            

6.2. Затвердити плани заходів класних керівників на канікулярні дні до  20.03.2017 року.

7. Скласти до 20 березня 2017  року заступнику директора з навчально-виховної роботи Назаровій І.Г. план методичної роботи з педагогічним колективом.

8. Завідувачу господарством  школи Тайхерт Н.Г.:

8.1. Провести генеральне прибирання шкільних приміщень до 30 березня 2017 року.

8.2. Здійснювати прибирання шкільного подвір’я (постійно).

9. Розмістити даний наказ на web-сайті школи.

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор загальноосвітньої  школи                                                Л.М.Вовк                                                                                                                      

                                                                                                                               Додаток №1

                                                                                                                              до наказу № 37

                                                                                                                              від 14.03.2017                                                                                                                                                                              

План заходів

з методичної роботи на час весняних канікул на період

з 27.03.2017 по 31.03.2017 року

     №

    з/п

Заходи

Термін

Відповідальні

   

    

   1.

1. Педагогічний тренінг «Творча  майстерність

учителя».

27.03.2017

8.30.

Дресь Т.С.,

Назарова І.Г.,

Ступакова-

Порядіна Т.О.

2. Засідання МК класних керівників «Форми, методи

і види роботи  з формування громадянських

компетентностей».

10.00

Найдьон М.С.

3. Засідання атестаційної комісії №5.

11.00

Вовк Л.М., члени атестаційної комісії, вчителі, що атестуються

   

   

    2.

 1. Педагогічна рада «Творчість вчителя – управління

 самим собою»

28.03.2017

8.30

Вовк Л.М.,

Назарова І.Г.,

члени ТГ.

 2. Перевірка класних журналів 1-11-х класів.

з 13.00

Непокрита С.А.,

Назарова І.Г.

   

    3.

 1. Тренінг «КОМПЕТЕНТНОСТІ  СУЧАСНОГО

  ВЧИТЕЛЯ» - «Комунікаційна компетентність. 

  Навики ефективної комунікації».

29.03.2017

ЗШ №2

Зареєстровані

члени педколективу

 2.Засідання предметних методичних комісій:

 - Засідання МК вчителів суспільно гуманітарних  

 дисциплін «Формування громадянської

 компетентності на уроках правознавства»

8.30

Керівники МК

Коротких О.Ф.

 3. Діагностика рівня готовності вчителів до дослідно-

 експериментальної роботи та інноваційної діяльності  

 (вхідне діагностування).

10.00

Непокрита С.А.

 4. Теоретичний семінар «STEM-освіта: шляхи запровадження, актуальні питання та перспективи».

10.00

Непокрита С.А.

   

 

 

   

   

    4.

 1.Заняття №4 постійно діючого семінару

 «Моніторинг якості освіти» - Методичні рекомендації

 за виявленою під час моніторингу проблемою:  

 низький рівень успішності»

30.03.2017

8.30.

Назарова І.Г.

 2. Нарада при директорові:

 •  стан ведення шкільної документації;
 • стан харчування дітей;
 • стан медичного обслуговування учнів, ведення їх диспансерного обліку;
 • виконання навчальних планів і програм за ІІІ чверть;
 • звіт про проведення місячника родинного виховання;
 • аналіз відвідування занять учнями за результатами

ІІІ чверті.

09.30

Вовк Л.М.

Члени педколективу

 3. Самоосвітня робота вчителів.

Протягом дня

Члени педколективу

 4. Робота в кабінетах.

5. Рейди в сім’ї  дітей, що потребують особливої

уваги (складання актів відвідування).

Класні керівники

1-11-х класів

 6. Перевірка документації методичних підрозділів.

з 13.00

Члени адміністрації

    5.

 1.Самоосвітня робота вчителів.

31.03.2017

Протягом дня

Вчителі- предметними, кл. кер-ки 1-11-х кл.

 2.Корекція  календарно-тематичних планів та

  планів виховної роботи  на  ІV чверть.

 3. Індивідуальна робота з учнями (консультації,

 додаткові заняття)

                                                                                                                 

                                                                                                             Додаток № 2

                                                                                                                                     до наказу № 37

      від 14.03.2017р.

План

виховної роботи

Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3

на період весняних канікул з 27.03.2017р. по 31.03.2017р.

З/п

Зміст заходів

Термін та місце проведення

Відповідальні

виконавці

27.03.2017

1.

Турнір з міні-футболу (5-6 кл.).

9.00- 11.00

спортивна зала школи

Дворецька О.Є.,

Удоденко О.В.,

хлопці 5-6 класів

2.

Турнір з піонерболу (7 кл.).

11.00 – 12.00 (спортивна зала)

Дворецька О.Є.,

Дівчата  7 класів

3.

Гурток «Комп’ютерний геній».

9.00-13.00

Фролов О.А.,

Федорченко Ю.М.,

5 – 11 кл.

4.

Гурток «Валялки» (виготовлення сувенірів до Пасхальних свят).

10.00

Гольнєва Н.С.,

 5-9 класи

28.03.2017

1.

Турнір з міні-футболу (8-9 кл.).

11.00- 12.00

спортивна зала школи

Дворецька О.Є.,

Удоденко О.В.,

хлопці 8-9 класів

2.

Майстер клас «Фотошоп».

11.00 – 12.00

Федорченко Ю.М.

3.

Турнір з піонерболу (8 кл.).

12.00 – 13.00 (спортивна зала)

Дворецька О.Є.,

дівчата  8 класів

4.

Індивідуальна робота з англійської мови.

12.00 – 13.00

вчитель англійської мови Бєдіна Т.Г.

5.

Заняття гуртка «Юний біолог».

12.00-13.00

вчитель біології

Щербина К.Ю.

6.

Готуємось до ДПА та ЗНО

11.00 – 12.00

Бокова Н.О., Калініченко А.Л., Богданова С.А., Непокрита С.А.,

Найдьон М.С.

29.03.2017

1.

Конкурсна  програма «Стежинами України».

10.00 1 – 3 класи

ЦДТ «Надія»

Самарський К.Ю.

2.

Вікторина «Найрозумніший».

10.00 1 – 4 класи

ЦДТ «Надія»

Москаленко В.В.,

 Шуть І.В.

3.

Весняна майстерня. Майстер-класи:

 • «Лялька - веснянка» (мотанка);
 • «Кофейна палітра» (валяння);
 • «Бісероплетіння»;
 • «Коник» (глина);
 • «Весняні квіти» (малювання).

3 – 6 класи

10.00

ЦДТ «Надія»

Черноостровська М.А., Вавронішина Л.С., Калініченко А.Л., Денисенко О.М.

4.

Турнір з волейболу.

9.00 - 10.00

Дворецька О.Є.,

дівчата  10-11 класів

5.

Турнір з баскетболу.

10.00 – 11.00

Удоденко О.В.,

 хлопці 10 – 11 класів

6.

Клуб вихідного дня «Веселі канікули».

11.00

Коротких О.Ф.,

учні 7-А класу

7.

Засідання «Клубу дівочого клубу»

10.00

Ільченко Т.В.,

учні 11-А класу

8.

Готуємось до ДПА та ЗНО

11.00 – 12.00

Бокова Н.О., Калініченко А.Л., Богданова С.А., Непокрита С.А.,

Найдьон М.С.

30.03.2017

1.

Робота з обдарованими дітьми

9.00 - 11.00

Кл.керівники 9 – 11 кл., вчителі-предметники

2.

Готуємось до ДПА та ЗНО

11.00 – 12.00

Бокова Н.О., Калініченко А.Л., Богданова С.А., Непокрита С.А.,

Найдьон М.С.

3.

Екологічна вікторина

9.00 – 10.00

Щербина К.Ю.,

учні 10-А класу

4.

Конкурс «Комп’ютерний геній»

9.00 – 10.00

Федорченко Ю.М.,

учні 10-х класів

5.

Турнір з піонерболу (8 кл.)

9.00 – 10.00

(спортивна зала)

Дворецька О.Є.,

дівчата  8 класів

6.

Турнір з піонерболу (9 кл.)

10.00 – 11.00

Дворецька О.Є.,

дівчата  9 класів

7.

Тренування «Козацькі забави»

11.00 – 12.00

Удоденко О.В.,

хлопці 10 – 11 класів

31.03.2017

1.

Готуємось до ДПА та ЗНО.

11.00 – 12.00

Бокова Н.О., Калініченко А.Л., Богданова С.А.,

Непокрита С.А., Найдьон М.С.

2.

Майстер клас «Фотошоп».

9.00 – 10.00

Фролов О.А.

3.

Майстер клас «Навчись малювати на комп'ютері».

9.00 - 10.00

Федорченко Ю.М.

4.

Майстер-клас «Пасхальний настрій».

9.00 – 10.00

Гольнєва Н.С.

5.

Заняття гуртка з народознавства.

9.00 – 10.00

Денисенко О.М.

Директор школи                                                                Вовк Л.М.