Hvaler MDG  -  Oversikt over møter og aktiviteter for 2016:

Kalender møter 2016

Aktivitet

KS=kommunestyre-

møte

Tema og deltagere

Januar

Mandag 18

Adm møte om kommuneplanens arealdel

AMS + HT deltar

Februar

Onsdag 3

Adm møte om planstrategi 2016-19

AMS deltar

Torsdag 4

 Styremøte

Forberede saker til kommunestyremøtet 11.2, samt forberede årsmøtet

Mandag 8

Årsmøte Fr.stad MDG

AMS ordstyrer

Onsdag 10

Årsmøte Østfold MDG

Artikkel inn i F-b om vindmøller

AMS+HT+PB

AMS uttaler seg

Torsdag 11.2

Folkevalgtopplæring

Møteskikk AMS+ HT

KS

Pukkverksak, kulturstøtte

Tirsdag 16.2

Planverksted Næring

10 næringsaktører pres sine prosjekt – AMS deltar

Mars

Torsdag 3

Kontrollutvalget

Anne Marit Skovly deltar ikke grunnet lårhalsbrudd, sender inn innspill på e-post

Torsdag 3

Årsmøte

med grønt tema

3D printing – info av HT

Klima og energiplan – klimavettregler - AMS

Vitek leder arb videre

Torsdag 10

Styremøte

Nytt styre, oppsummering av årsmøte

kommunestyresaker til 31.3

Torsdag 31.3

KS

Saker:

April

Torsdag 7

Medlemsmøte

Naturmangfold og naturtypekartlegging, Pål inviterer Fylkesmanns miljøavdeling

Status Klimavettregler

Torsdag 28

Styremøte

Forberede kommunestyremøte 12 mai

Hva må vi huske før sommeren?

Mai

Lørdag 7

Strandryddedagen

Alle medlemmer inviteres

Torsdag 12

KS

Juni

Torsdag 9

Styremøte

Forberede kommunestyremøte 22 juni

Juni

 Torsdag 23

Medlemsmøte

Grønn St. Hans

Hvaler Gjestehage

Anne Marit Skovly

Juli    Ferie

7 juli alle seilbåtene til Tordenskiold stevnet til Skjærhalden

8 juli Tordenskiolds dagen til Makø

August

Torsdag 25

Styremøte

Forberede kommunestyremøte 8.9

Forberede Medlemsmøte 1.8

September

Torsdag 1

Medlemsmøte

Kommunedelplan for havneutvikling 2011-2023

Tema?

Redegjøre for KS saker

Torsdag 8

KS

Oktober

Torsdag 13

Styremøte

Forberede KS møte 20.10

Torsdag 20

KS

November

Torsdag 3.11

Styremøte

Forberede KS møtet 17.11

Torsdag 17

KS

Torsdag 1

Styremøte

Forberede KS møtet 15.12

Forberede Julebordet 18.12

Desember

Torsdag 15

KS

Fredag 16

Medlemsmøte med julebord

Makø cafe julebord. Avslutning av året.

Alle Styremøter/medlemsmøter er kl 1800 på rådhus hvis annet ikke er spesifisert.

Evnt er digitale møte mulig