Rằm tháng giêng Chùa Bà Bình Dương

Ngày rằm tháng giêng Bình Dương

Chùa Bà Lễ Hội dâng hương quá chừng

Người người khắp chốn tưng bừng

Về Thiên Hậu tự, nơi từng tiếng vang

Trung lưu, khó, khổ, giàu sang

Sân Chùa Chánh điện hương nhang khói nhiều

Và nơi phát lộc người đều

Đông ơi chật kín hoa kiều lẫn ta

Cầu may, hạnh phúc, an khang, khỏe này

Và còn phước lộc sum vầy

Tưng bừng trống múa đoàn lân tuyệt vời

Xem lân nhảy múa chào mời

Người đông kín mít không rời bước chân

Muôn màu sắc nét đoàn lân

Tung bay lượn gió làm thân mọi người

Xem lân biểu diễn vui cười

Quên đi nắng nóng người người vẫn mê.

                           Trương Thị Thanh Thủy.