“Kolleegilt kolleegile” algatuse memo nr 1

Kes käisid

Airi ja Marek

Kus käisid

Pärnu Kutsehariduskeskus

Millal

16.11.2016

Eesmärk

Tutvuda haridustehnoloogilise arendusetööga - Airi

Tutvuda IT-süsteemide lahendustega - Marek

Airi:

Tähelepanekud, emotsioonid

Ideed, mõtted

Vaatasin ÕIS süsteemi ja nägin, et see on palju suurem ja mahukam, kui ma seni olin näinud. Kodulehele on võimalik lisada päris palju vorme Siseveebi.ee/hkhk/veebivormid, millest mõned on väga toredad, n infokiosk.

Kiidunurk, vist uus asi, mille kaudu saab kolleegi tunnustada, väga vahva!

ÕIS on seal koolis infokanal nr 1 kogu kollektiivi jaoks. Kõik teated, dokumentatsioon, kalender jne on seal.

Veebi võiks mõned asjad panna (tean, et Marek juba paar ettepanekut tegi, aga vist on mingid tehnilised probleemid, miks seda ikkagi teha ei saa).

Arengukava süsteem ÕISis on suurepärane, mul on seda raske kirjeldada, aga nägin selles süsteemi. Arengukava näevad kõik töötajad ning saavad selle täitmises osaleda. Iga tegevus on seal kirjeldatud, vastutaja määratud, kui töö on tehtud, kinnitab vastutaja selle ja eesmärk saab juurde märke “tehtud”.

Ma nägin seal väga tugevat struktuuri, mis mulle tundus arusaadav ja konkreetne.

Kogu nende arengukava ja tegevused juhinduvad Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärkidest ja nad peavad neid pidevalt silmas. Mulle jättis see väga sügava mulje.

Arengukava ülesehitusega ÕISis võiks lähemalt tutvuda või analoogse asja Drivesse üles ehitada.

Kavatsen oma töös samuti neid üldeesmärke põhjalikumalt jälgida, kuna need on minu tööga ka väga tihedalt seotud.

Ka õpetaja eneseanalüüsi vorm on seal, avatud pidevaks täitmiseks aastaringselt ning see on aluseks arenguvestlusele, mida osakonnajuhatajad peavad kord aastas iga töötajaga.  Kolme aasta eneseanalüüsi saavad õpetajad lisada oma arengumappi, mida nad omakorda esitavad oma kvalifikatsiooni tõendamiseks nii arenguvestlusel kui kvalifikatsioonieksamil.

Miks on seda vaja teha, on töötajatele selge, (süsteemi on arendatud ka juba 10 aastat)

Oli lihtne ja ülevaatlik eneseanalüüs, mulle meeldis, eriti see, et suvalisel ajal sai pooleli jätta ja jätkata igal ajal.

Arengumapp. Need on kasutusele võtnud õpetajad, kes oma kutset tõendavad. Näide.

Koolis on välja töötatud kutseõpetaja mapi põhi Livebindersis, mis on väga hea, sest ei pea jalgratast leiutama. Ilmselt on see olemas ka aineõpetaja jaoks. Arengumappide põhjad

Kui alusbaas ideoloogia näol on olemas ja inimesed saavad asja eesmärgist aru, võiks kutsuda Varje mapikoolitust läbi viima.

Personali koolitus. Kaks korda aastas peetakse suuremaid koolitusi, mis hõlmavad mitmesuguseid tegevusi ja on kõik dokumenteeritud.

Kevadel peetakse kevadkonverentsi (al 2009)

Sügisel metoodikapäevi

Küsisin, kuidas nende õpetajad küll koolitustele jõuavad, nad on ju väga hõivatud. Needsamad kaks päeva on olulised, lisaks on mingi aeg neil vabaks jäetud, aga põhisõnum oli, et kogu osakonna arengu võtmeisikuks on osakonnajuhatajad, kui nemad eest veavad ja organiseerivad, siis jõuab kõike.

Ka meil peaks olema oma digitaalne ajalugu selliste asjade jaoks. Kavatsen selle vähemalt iseenda jaoks kohe sisse viia :)

Ka meil võiks tekkida traditsioon ühiseid koolitusi, kus iga inimene leiab enda jaoks midagi ja vb on ka veidi seltskondlikku sisu, läbi viia, see ühendaks kollektiivi ja arendaks töötajaid neile eneselegi märkamatult.

Mina ise (panen siinkohal küll kokku nii Pärnus käigu kui Rakveres toimunud koolituse mõtted): tahaksin leida võimaluse õpetajaid majast välja viia teistesse koolidesse. Idee: kui ma suudan leida koole ja kutseõpetaja(id), kes oleks nõus lubama külalisi oma tundi (ideaalis sihtsuunitlusega digivahendite kasutamine), siis sama valdkonna õpetajad ehk oleksid huvitatud seda külastama ja saaksid ehk indu ja ideid, kuidas oma valdkonnas efektiivsemalt toimetada. Mulle tundub see nn märkamatu õppimise meetodina, kus keegi ei tunne ennast kohustatuna, samas toimib kindlasti mingi areng.

Ehk siis algatus “Kolleegilt kolleegile”, mille esimese katse tegime meie ja esimene väljund on käesolev memo.

Õpilaste initsiatiivi tõstmine. Õpilasomavalitsus peab niisugust lehte http://www2.hariduskeskus.ee/kuulsused/

See meeldib nii tegijatele kui nendele, kes teevad, lisaks annab ilusa arhiivi kooli õpilaste kohta. Mulle meeldis!

Kokkuvõtteks.

Isegi kui nendest mõtetest otsest kasu ei ole, sain palju näha ning kuulda, mulle tundus, et Marek niisamuti :) Minu silmaring avanes tunduvalt ja oleme Marekiga otsustanud, et külastame veel mõnda kooli (isegi siis, kui me taas seda jälle kahekesi teeme). Hetkel mõtlesime Kuressaare ja Hiiumaa peale. Aga proovin Pärnuga koostööd teha ka selles suunas, et meie õpetajaid kogemusi jagama panna.