Styrelsen för NJS svensk avdelning

Per Olof Lingwall (Trafikverket), ordförande. +46 10 123 1256

Jens Möller (Trafikverket), vice ordförande

Tomas Ahlberg (Region Uppsala), sekreterare

Göran Vikar (senior), kassör

Erika Eklund (WSP), ledamot

Anders Lundberg (AL Railadvise), ledamot och koordinator för nordiska seminarier

Lars Moberg (Lars Moberg Railway Consulting), ledamot

Maria Parent (Alstom Transport), ledamot

Mikael Prenler (Prenler Consulting), ledamot och huvudredaktör för Nordisk Järnbanetidskrift. tel +46 705242461

Dick Rydås (Infranord), ledamot och ordförande i lokalavdelningen NJS Stockholm