iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1953 / október / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1953. október

Napra pontos eseménysor

október 1. Felállítják a közvetlenül a Minisztertanács alá rendelt állam- (és szak)igazgatási hivatalként működő Országos Vízügyi Főigazgatóságot. Ugyanekkor az ország 12 városában megalakulnak a területi vízügyi igazgatóságok.

október 3. A nagyenyedi börtönben meghal az 1949 áprilisában letartóztatott Bogdánffy Szilárd püspök, a szatmári  római katolikus egyházmegye titkos ordináriusa.

október 4. Tiszalökön, a Szovjetunióból hazaengedett volt hadifoglyok táborában összegyűjtött és fogva tartott külföldi állampolgárságú internáltak gyűlésen követelik szabadon bocsátásukat. Az internáltak késő este kitörést kísérelnek meg; az ÁVH-s őrség gépfegyverrel közéjük lő, a sortűznek 5 halott és 17 sebesült áldozata van.

Megkezdődik az ünnepi könyvhét, központi helyszín nélkül, utcai árusítással.

október 5. Dwight D. Eisenhower, az Amerikai Egyesült Államok elnöke Earl Warren-t nevezi ki az Egyesült Államok legmagasabb szintű szövetségi bíróságának, a Legfelsőbb Bíróságnak a főbírójává. Szintén Amerikában megtartják az Anonymous Narcotics első találkozóját.

október 6. Az ENSZ Közgyűlése egy újabb határozattal az UNICEF-et az ENSZ állandó segédszervévé tették ki.

október 7. Lezárul a negyedik békekölcsön jegyzése; az eredmény 1 008 227 ezer Ft.

október 8. Angol-amerikai bejelentés a csapatok visszavonulásáról és a trieszti A zóna (a város) átengedéséről Olaszországnak.

október 9. Nyugat-német szövetségi választások, Konrad Adenauer újraválasztása német kancellárnak.

A brit Guyana alkotmány felfüggesztésre kerül.

október 10. Egyesült Államok és a Koreai Köztársaság közötti kölcsönös védelmi szerződés Washingtonban.

október 12. A Szovjetunió képviselője javasolja, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa újból vizsgálja meg néhány jelentkező, köztük Magyarország felvételi kérelmét.

Görög-amerikai támaszpontszerződés.

október 15. Az ÁVH letartóztatja Finn Ferencet és Huber Ferencet, akiket a tiszalöki kitörés szervezőinek és hangadóinak tartanak.

A Budapesti Megyei Bíróság izgatás vádjával 9 és fél évi börtönre ítéli a kistarcsai internálótáborban fogva tartott Mócsy Imre jezsuita atyát.

október 16. Az Minisztertanács határozatot hoz a személyi igazolvány bevezetéséről; határidőként 1955. június 30-át jelölik meg. .

Madridban meghal Nyírő József, erdélyi székely-magyar író.

október 17. A Budapesti Hadbíróság izgatás, fogolyszökésre való felbujtás és hatósági közeg elleni erőszak vádjával Finn Ferencet 6 évi, Huber Ferencet 5 évi börtönre ítéli.

október 18. A Budapesti Megyei Bíróság Mécs László premontrei szerzetest, pap-költőt 10 évi szabadságvesztésre ítéli sehol sem publikált, csak barátai között terjesztett demokrácia- és szovjetellenesnek minősített verseiért.

október 19.

Az 1945 óta bebörtönzött Demény Pált a Fővárosi Bíróság „szervezkedés vezetésének” bűntette miatt újabb 10 évi, Weisshaus Aladár volt kommunista vezetőt 8 évi börtönre ítéli.

október 21. Meghal Szép Ernő író.

október 22. Laosz függetlenné válik Franciaországtól.

október 23. A tiszalöki lázadás eredményeként elhagyhatja az országot 97 nyugatnémet és 46 osztrák fogoly.

Az Írószövetség vitát rendez a falujáró írók tapasztalatairól. Örkény István szenvedélyes hangú felszólalásában hitet tesz az új kormánypolitika mellett. — A kommunista írók először szembesülnek a vidék nyomorával, a diktatúra romboló hatásával.

október 24. Kivégzik a bajai összeesküvési ügyben halálra ítélt Kosztolányi Józsefet.

Az Irodalmi Ujságban megjelenik Kónya Lajos „Költői önvizsgálat” c. írása. Kónya ezt írja: „Hittem a pártban, tollamat ez a hit vezette. Nagyon szerettem népünket, jobb sorsáért dolgoztam. Tudtam, hogy a párt nem önmagáért van, hanem a népért, s ha a pártra hallgatok, és a pártot segítem, … akkor népemet szolgálom.”

október 27. Nagy Imre miniszterelnök Czapik Gyula egri érsekkel, Hamvas Endre csanádi és Papp Kálmán győri püspökkel tárgyal.

október 30. Párizsban meghal Kálmán Imre operettszerző.

Hidegháború: az Egyesült Államok elnöke, Dwight D. Eisenhower hivatalosan jóváhagyja az Egyesült Nemzetek Nemzeti Biztonsági Tanácsa NSC 162/2 titkos dokumentumát, amely kimondja, hogy az Egyesült Államok atomfegyvereinek arzenálját fenn kell tartani és kibővíteni a kommunista fenyegetés ellen.

október 31. 1953 júniusát követően első alkalommal ülésezik a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőség. A kibővített ülésen a júniusi határozatok következetes végrehajtása mellett foglalnak állást, és 1954 áprilisára összehívják a III. pártkongresszust. Rákosi Mátyás a „baloldali szektaszellem” elleni fellépést sürgeti; mint mondja, „meg kell növelni az egyéni parasztság biztonságérzetét, minden eszközzel segíteni kell termelési kedvét, minden módon a kezére kell járni, hogy megkönnyítsük neki a többtermelést”. Apró Antalt a Politikai Bizottság tagjává választják.

Befejeződik az internálótáborok felszámolása. A szabadultak nem kapják vissza emberi jogaikat, a végrehajtási utasítás fenntartja a társadalomból való kirekesztettségüket.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére


23 |vissza a lap tetejére

Kronológia

Ezen a napon született Arielle Boulin-Prat, francia műsorvezető és Alex Gibney, amerikai filmrendező. A Tiszalöki lázadás eredményeként elhagyhatja az országot 97 nyugatnémet és 46 osztrák fogoly. A slágerlista élén Guy Mitchell-től a Look at that girl. A legnézettebb mozi pedig David Butler által rendezett Calamity Jane.

Sajtószemle (Forrás: Népszava )

Külföld

Bécsben került megrendezésre a III. szakszervezeti világkongresszus. Ahol a kongresszus  elfogadta az iráni helyzetről szóló határozati javaslatot és azt a határozatot, amely elítéli az Egyesült Államok és Franco között megkötött katonai egyezményt. Ülést tartott a Szakszervezeti Világszövetség főtanácsa, ahol Louis Saillant-t választották a Szakszervezeti Világszövetség főtitkárának, és Giuseppe Di Vittoriót pedig elnöknek.  Az ENSZ politikai bizottságának ülésén elfogadták a boliviai határozati nyilatkozatot, továbbá India módosító javaslatát, mely a marokkói nép teljes önrendelkezési jogának elismerését követeli. Moszkvában megkezdődött a Szovjet Írók Szövetségének 14. Plenáris ülése.

Belpolitika

A Kőbányai Textillipar III-as szövödéjében a műhelybizottság leváltása fellendítette a munkálatokat és a tervek teljesítését. A híres Csillaghegyi Téglagyár hanyatlásnak indult, mely a vezetőség hibája. Felszólítják a MÁVAG dolgozóit a jobb minőségű gyártásra. A lakosság jobb áruellátása érdekében országszerte bővítik az üzlethálózatot. Férfi kézilabda-válogatottunk győzött az NDK csapata ellen.

Kultúra

Csütörtök délután búcsúztatták a magyar színházi élet kiemelkedő alakját, Lehotay Árpádot a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanárát. A Nemzeti Színház színpadán a Hamlet, a Madách Színházban a Rómeó és Júlia, a Magyar Néphadsereg Színházában pedig a Forr a Világ című darab kerül előadásra.

Érdekesség

121 tetöszellőző ventilátort szállít még ebben az évben a diósgyőri kohászoknak a budapesti Szellőzőművek. A lőrinci hengerészek esedékes tervüket 122.7 százalékra teljesítették. Október 24-én adják át a 135 kw-os nagyadót Balatonszabadiban. Az ipar és kereskedelem szakemberei számára selejtkiállítást nyitottak meg csütörtökön a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézetben.

Programok

Mozi műsor: Leszámolás (Uránia, 15:00, 18:00), A flotta hőse (Szikra, 10:00, 12:00), Szökik a menyasszony (Puskin). Rádió műsorok: Kossuth-Rádió, 4:40-8:30-ig: 13:00 Csehszlovák népzene, 23:00 Hazánk zenei életéből, Petőfi-Rádió: 8:30 Handel és Haydn műveiből, 10:50 Az Okos Macika, 16:20 Szív küldi szívnek szívesen, 18:05 Miért jobb termelőszövetkezeti tagnak lenni, mint egyénileg gazdálkodni.

Összeállította: Tóth Fanni, 2018.


24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források