Miasto

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Katowice

02

01

03

Kraków

03

02

04

Rzeszów

04

03

05

Lublin

05

06

06

Kielce

06

07

07

Łódź

09

08

10

Warszawa

10

09

11

Białystok

11

10

12

Olsztyn

12

13

13

Elbląg

13

14

14

Gdańsk

16

16

17

Koszalin

17

17

18

Szczecin

18

20

19

Gorzów Wlkp

19

21

20

Zielona Góra

20

22

21

Poznań

23

23

24

Bydgoszcz

24

24

25

Kalisz

25

27

26

Wrocław

26

28

27

Opole

27

29

28