Published using Google Docs
Innkalling til årsmøte 2014
Updated automatically every 5 minutes

                        

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014

Nattergalen restaurant - nede ________________________________________________________

Tid :         Mandag 24. februar klokka 18.30

Sted :         Nattergalen Bar&Kjøkken nede – Olav Tryggvasons gt. 33

Alle styremedlemmer, faste instruktører samt alle som har betalt medlemskontigent til SalsaNor Trondheim i 2013 skal inviteres og har stemmerett på årsmøtet.

For å sikre at det er plass til alle som ønsker å delta på årsmøtet kreves skriftlig påmelding til e-post kontakt@salsanortrondheim innen mandag 17. februar. 

Ved stor påmelding vil møtet kunne bli flyttet til et mere egnet lokale. I så fall vil dette bli annonsert via e-post til de påmeldte  innen fredag 21. februar.

Ønsker du å bidra/påvirke SalsaNors aktiviteter, så er årsmøtet et utmerket startpunkt.

Eventuelle saker bes meldt inn til styrets leder vie e-post: torbjorn.overgard@salsanortrondheim.no

innen fredag 21. februar.

Vel møtt.

Saksliste

  1. Valg av ordstyrer
  2. Gjennomgang av innkalling og agenda
  3. Gjennomgang av styrets beretning for 2013 (leder)
  4. Gjennomgang av resultatregnskap og balanse (kasserer)
  5. Anvendelse av overskudd eventuelt inndekning av underskudd
  6. Valg av nye styremedlemmer. Følgende styreposisjoner er på valg:
  1. Eventuelt

1 vedlegg – kandidater til styreposisjoner 2014

Vedlegg 1

Kandidater til styrerverv i SalsaNor Trondheim

Styremedlemmer og vara i SalsaNor Trondheim velges normalt for 2 år av gangen.

Det er viktig med kontinuitet, og det er derfor gledelig at de fleste av styremedlemmene som er på valg, har sagt ja til å stille til valg på nytt.

Følgende kandidater er identifisert til faste styreverv:

Følgende kandidater er identifisert til varaverv:

Følgende posisjoner er har vi per dato ingen kandidater til:

Kandidater som ønsker å stille til valg (styreverv/vara) for SalsaNor Trondheim på generalforsamlingen bes ta kontakt med styrets leder eller nestleder for å melde sitt kandidatur innen klokka 12:00 fredag 21. februar 2014.

Kontaktinfo:

Leder:

Torbjørn Øvergård.

Tlf. 48 12 55 47.

E-post: torbjorn.overgard@salsanortrondheim.no

Nestleder:

Anna Mauset

Tlf. 995 95 654

E-post: anna.mauset@salsanortrondheim.no