Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

  Prenatal yoga

11:15-12:15

(Marina)

Gentle yoga flow

10:30-11:45

(Angeliki)

 Prenatal yoga

11:00-12:00

(Marina)

 

Gentle yoga flow

10:30-11:45

(Angeliki)

Dynamic Vinyasa

yoga

11:30-12:45

(Akis)

Kindermusik

(Μουσικοκινητική)

18:00-19:00

(Dimitra)

Yoga kids

18:00-19:00

(Marina)

Breathe & flow yoga

18:00-19:15

(Eva)

      Workshops

/Σεμινάρια*

Therapy Yoga  Flow

19:00-20:30

(Mariasana)

Pilates mat

          19:00-20:00

(Eleni)

Inspiring Vinyasa

Yoga

19:30-20:45

 (Vicky Woods)

Pilates mat

19:00-20:00

(Despina)

Dynamic Vinyasa

yoga

19:30-20:45

(Christina)

Lindy hop/Swing

Beginners

21:00-22:15

 

Lindy hop/Swing

Improvers

20:30-22:00

  Afro-brazilian

Dance

21:00-22:30

(Neli)

                                         

 Lindy hop/Swing

Beginners plus

21:00-22:30