Το πρόγραμμα της νέας σεζόν 2018-2019

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

 

Ballet workout

9:00-10:00

Pre office yoga

8:15-9:15

Ballet workout

9:00-10:00

Pre office yoga

8:15-9:15

Garuda method

10:30-11:45

 

Pilates mat

 11:00-12:00

Iyengar

morning yoga

NEW

10:30-11:45

Therapy yoga for seniors

NEW

10:00-11:00

Iyengar

morning yoga

NEW

10:30-11:45

Breathe & flow yoga

Level 1

18:30-19:45

Ballet workout

18:00-19:00

Αιθ2

 

Yoga kids

4-6 ετών

18:00-19:00

Breathe & flow   yoga

Level 1

18:30-19:45

Musical dance

17:00-19:00 και

African dance

17:00-19:00

(Εναλλάξ)

Swing jazz dance for kids NEW

18:00-19:00

Αιθ1

Lindy hop/swing

NEW

Beginners

19:45-21:00

Pilates mat

19:15-20:15

Αιθ1

Garuda method

19:15-20:15

Αιθ1

Pilates mat

19:15-20:15

Αιθ1

Inspiring vinyasa

yoga

Level 2

19:00-20:15

Αιθ2

Yoga kids

7-12 ετών

NEW

19:15-20:15

Αιθ2

Vinyasa flow

yoga

Level 2

19:00-20:15

Αιθ2

Lindy hop/swing

Beginners +

21:15-22:30

Lindy hop/swing

Improvers +

20:30-21:45

Authentic jazz

 Dance

NEW Beginners

20:30-21:45

Απο Νοέμβριο

Authentic jazz

 Dance

Beginners +

20:30-21:45