dodeka.png

τὰ δώδεκα ἄθλα τοῦ Ἡρακλέος

ὁ Ἡρακλῆς τέκνον τοῦ Διὸς καὶ τῆς ᾽Αλκμήνης ἦν· ἡ Ἥρα τὸν Ἡρακλέα οὐκ ἐφίλει. ἡ Ἥρα εἰς τὴν Ἡρακλέα μανίαν ἔφερε καὶ αὐτὸς ἀπέκτεινε τὰ τέκνα· διὰ τοῦτο τὸ μαντεῖον ἔλεγε· «χρὴ τὸν Ἡρακλέα δέκα ἆθλα τῷ Εὐρυσθεῖ ποιεῖν»

ἐν τῷ πρώτῳ ἄθλῳ ὁ Ἡρακλῆς ἀπέκτεινε τὸν βασιλέα τῆς ὕλης καὶ ἐνέδυε τὸ αὐτοῦ δέρμα. ὁ λέων τῆς Νεμείας μάλα ἄγριος ἦν καὶ οἱ ἄνθρωποι φόβον εἶχον· ὁ Ἡρακλῆς ταῖς χερσὶ τὸν λέοντα ἔπνιγε καὶ ἀπέκτεινε· τὸ τοῦ λέοντος δέρμα ἀπέφερε καὶ ἐνέδυε.

μετὰ ταῦτα ὁ Ἡρακλῆς ἀπέκτεινε τὸν δράκοντα· ἐπεὶ ἔτεμνε μίαν κεφαλὴν τοῦ δράκοντος, δύο κεφαλαί πάλιν αὐτῷ ἦν. ἡ Λερναῖα Ὕδρα δράκων φαρμακὶς ἦν· ὁ Ἰόλαος τὸν Ἡρακλέα ἐβοήθει. ἐπεὶ ὁ Ἡρακλῆς τὴν κεφαλὴν ἔτεμνε, ὁ Ἰόλαος πυρὶ ἔκαιε.

ἐν τῷ τρίτῳ ἄθλῳ ἔλαβε τὸ ἱερὸν ζῷον τῆς Ἀρτέμιδος. ἔλαβε τὴν Κερυνῖτιν ἔλαφον· ἡ ἔλαφος ταχέως ἔτρεχε· ἀσέβειον αὐτὴν ἀποκτεινεῖν ἦν ὅτι τὸ αἵμα ἱερόν ἦν. ὁ Ἡρακλῆς τάχιστος ἔτρεχε· ἐπεὶ ἡ ἔλαφος ὕδωρ ἔπινε, ὁ ἥρως αὐτὴν ἔλαβε.

ἐν τῷ τετάρτῳ ἄθλῳ ἔλαβε ἄγριον ζῷον καὶ εἰς τὸν Εὐρυσθέα ἤγε. ἔλαβε τὸν κάπρον τοῦ Ἐρυμάνθου· ὁ κάπρος ἀνθρώπους ἤσθιε καὶ τὴν γῆν διέφθειρε· ὁ Ἡρακλῆς αὐτὸν ἔφερε ἐπὶ τῶν ὤμων πρὸς τὸν Εὐρυσθέα· ὁ Εὐρυσθεὺς φόβον εἶχε καὶ ἐν τῷ χαλκείῳ ἑαυτὸν ἔκρυπτε.

ἐν τῷ πέμπτῳ ἄθλῳ ἔστρεφε δύο ποταμοὺς καὶ σταθμοὺς ἐκάθηρε. ἐκάθηρε τοὺς σταθμοὺς τοῦ βασιλέως τοῦ Αὐγείου. ὁ βασιλεὺς πολλὰ πρόβατα εἶχε καὶ οὐδεὶς τοὺς σταθμοὺς ἐκάθηρε· ὁ Ἡρακλῆς δύο ποταμοὺς, τὸν Ἀλφαεὸν καὶ τὸν Πηνειὸν, ἔστρεφε καὶ οἱ ποταμοὶ ἐν μέσῳ τῶν σταθμῶν ἔβαινον.

μετὰ ταῦτα ἀπέκτεινε ὄρνιθας, ἀπέκτεινε τὰς τοῦ Στυμφαλίδος ὄρνιθας. αἱ ὄρνιθες εἶχον χάλκεια τὰ ῥύγχη, τοὺς ὄνυχας καὶ τὰ πτερά· τὸ κρεὰς ἤσθιον· αἱ κόπροι κακαὶ ἦσαν καὶ τοὺς ἀγροὺς ἔφθειρον· τὰς ὄρνιθας τοῖς βέλεσι ἐτόξευε ἀλλὰ πολλαὶ ἦσαν· τὰ κρόταλα ἐφώνει καὶ αἱ ὄρνιθες ἔφευγον.

 

ἐν τῷ ἄθλῳ ἑβδόμῳ ἔλαβε τὸν λευκὸν ταῦρον. ὁ ταῦρος τῆς Κρήτης πῦρ ἐκ τῶν ῥινῶν ἔβαλλε καὶ μάλα ἄγριος ἦν· ὁ Ποσειδῶν τὸν ταῦρον τῷ βασιλεῖ Μίνῳ πάρειχε· ὁ ταῦρος ἦν ὁ πατὴρ τοῦ Μινωταύρου. ὁ Ἡρακλῆς τὸν ταῦρον ἔφερε πρὸς τὸν Εὐρυσθέα.

ἐν τῷ ὀγδόῳ ἄθλῳ ἔλαβε τὰς ἵππους, ἔλαβε τὰς εἴκοσιν ἵππους τοῦ Διομήδους· αἱ ἵπποι ἦσαν ἄγριαι καὶ ἀνθρώπους ἤσθιον· ἐπεὶ τὸν Διομήδην ἤσθιον, αἱ ἵπποι ἡσύχαζον καὶ ἥμεραι ἦσαν.

μετὰ ταῦτα ἔλαβε τὴν ζώνην τῆς βασίλειας τῶν Ἀμαζόνων. ἔκλεπτε τὴν ζώνην τῆς Ἱππολυτῆς. ἡ Ἱππολύτη  βασίλεια τῶν Ἀμαζόνων ἦν καὶ εἶχε τὴν μαγικὴν ζώνην ἀπὸ τοῦ Ἄρεος, τοῦ πολέμου θεοῦ. ὁ Ἡρακλῆς αὐτὴν ἀπέκτεινε καὶ τὴν ζώνην ἔλαβε.

ἐν τῷ δεκάτῳ ἄθλῳ ἔκλεπτε τὰ πρόβατα τοῦ τρικεφάλου ἀνδρός, ἔκλεπτε τὰ πρόβατα τοῦ Γηρυόνου· ὁ Γηρυόνης ἦν ἄνθρωπος τῶν τριῶν κεφαλῶν καὶ εἶχε τὸν κύνα τῶν δυοῖν κεφαλῶν· ὁ Ἡρακλῆς τὸν Γηρυόνην καὶ τὸν κύνα ἀπέκτεινε καὶ τὰ πρόβατα εἰς τὸν Εὐρυσθέα ἔφερε.

ἔλαβε τὰ χρύσεα μῆλα ἅ πάρειχε τὴν ἀθανασίαν, ἔκλεπτε τὰ μῆλα τῶν Ἑσπερίδων· ἡ Ἥρα τὸν κῆπον τῶν χρυσεῶν μηλῶν εἶχε· ἐκεῖ ὁ δράκων τῶν ἑκατὸν κεφαλῶν ἐφύλασσε· ὁ Ἡρακλῆς τὸν δράκοντα ἀπέκτεινε καὶ τὰ μῆλα εἰς τὸν Εὐρυσθέα ἔφερε.

ἐν τῷ τελευταίῳ ἄθλῳ ἔλαβε τὸν φύλακα τοῦ Ἅιδου, ἔλαβε τὸν Κέρβερον. ὁ Κέρβερος ἦν ἄγριος κύων τῶν τριῶν κεφαλῶν καὶ τὸν Ἅιδην ἐφύλασσε· ὁ Ἡρακλῆς εἰς τὸν κάτω κόσμον ἔβαινε καὶ τὸν Κέρβερον τῷ Εὐρυσθεῖ ἤγε· ὁ Εὐρυσθεύς φόβον εἶχε καὶ ὁ Ἡρακλῆς τὸν κύνα εἰς Ἅιδου πάλιν ἔφερε.