237427818.jpgРозв'язування задач

на ізобарний процес


Мета.

Освітня. Відпрацювати навички розв’язування задач на закон Гей-Люссака.

Розвиваюча. Розвивати логічне та алгоритмічне мислення.

Виховна. Виховувати культуру наукового мислення, культуру оформлення розв’язків задач.

Тип уроку. Формування знань, умінь, навичок.

here.gif

Дидактичні матеріали:

План

  1. Актуалізація опорних знань
  2. Вчимося розв’язувати задачі.
  3. Домашнє завдання.
  4. Перевір себе.
  5. Для допитливих.

Хід уроку


  1. Актуалізація опорних знань.

Перевірка розв’язків домашніх задач за зразком:

images (9).jpgЗадача 62.6. За тиску 750 мм.рт.ст. азот займає об’єм 6 л. Визначте тиск, який створює цей самий азот у посудині об’ємом 5 л, якщо його температура залишається незмінною. (900 мм.рт.ст.)

images (9).jpgЗадача 62.7. Внаслідок ізотермічного стиснення тиск ідеального газу зріс у 3 рази. Визначте різницю між початковим і кінцевим об’ємами, якщо початковий об’єм становить 9 л.(1,25 МПа)

images (9).jpgЗадача 62.8. Посудину, що містить 8 л повітря за нормального тиску, з’єднали з порожньою посудиною місткістю 2 л, яка не містить повітря. Який тиск установиться в посудинах? Зміною температури газу знехтувати. (80 кПа)


  1. Вчимося розв’язувати задачі.

Задача 63.1. Деяку масу ідеального газу нагрівають від 300 К до 45 0С за умови постійного тиску. Визначте початкковий об’єм газу, якщо після нагрівання його об’єм дорівнює 5,3 м3.

Задача 63.2. Деяку масу повітря, що займає об’єм 6 л за нормального тиску, ізобарично нагрівають від 27 0С до 400 К. Побудуйте графік цього процесу в координатах: а) pV; б) pT; в) VT.

Задача 63.3. Ідеальний газ нагрівають від 300 К до 750 К за постійного тиску, внаслідок чого його об’єм збільшується на 6 л.  Визначте початковий об’єм газу.

Задача 63.4. У скільки разів зросте об’єм ідеального газу в ізобарному процесі при підвищенні температури на 50%?

Задача 63.5. Газ нагріли від 27 0С до 57 0С. На скільки відсотків збільшився об’єм, що займає газ, якщо його тиск та маса залишались незмінними?

Задача 63.6. У лабораторії було отримано 500 см3 кисню при температурі 270С. Який об’єм буде займати цей газ при  температурі 00С, якщо перехід з одного стану в інший здійснено ізобарно?


  1. Домашнє завдання.

books.pngПідручник: § 30 - повторити.

images (9).jpgЗадача 63.7. У циліндрі під поршнем ізобарично охолоджують газ об’ємом 10 л від 323 К до 273 К. Який об’єм займатиме охолоджений газ?

images (9).jpgЗадача 63.8. Ідеальний газ, що займає об’єм 5 л, нагріли за постійного тиску на 50 К. Після нагрівання об’єм газу дорівнює 6 л. Побудуйте графік цього процесу в координатах V, T.

images (9).jpgЗадача 63.9. Визначте початкову температуру повітря, якщо в ході нагрівання на 3 К його об’єм збільшився на 1%. Тиск газу не змінюється.


  1. Перевір себе.

  1. Для допитливих.