Razpisane teme za diplomske naloge (1. stopnja UNI, VSŠ)

LGM - Laboratorij za računalniško grafiko in multimedije

V kolikor vas kaka izmed tem zanima, kontaktirajte predstojnika laboratorija izr. prof. dr. Matijo Marolta ali viš. pred. Alenko Kavčič. Posivene teme niso več na voljo (so že izbrane).

Multimediji - zvok in glasba

Prepoznavanje glasbe v videoposnetkih

Naloga obsega izdelavo aplikacije, ki bo analizirala zvok v videoposnetkih in identificirala glasbo, ki se v njih pojavlja (pesem, čas pojavitve, dolžina). Pri tem boste preučili področje izračunavanja zvočnih prstnih odtisov (audio fingerprint) in za izračunavanje odtisov in indeksiranje uporabili ustrezno knjižnico.

Transkripcija klavirske glasbe

Transkripcija glasbe pomeni pretvorbo zvočnega posnetka v simbolično (npr. MIDI) obliko. Cilj naloge je reevaluacija sistema za transkripcijo klavirske glasbe, razvitega v Laboratoriju, na javno dostopnih zbirkah in primerjava z današnjimi najuspešnejšimi sistemi. Identificirati je potrebno glavne šibke točke sistema in ga nadgraditi s ciljem izboljšanja natančnosti. Z delom se lahko uvrstite na mednarodno tekmovanje za evalvacijo novih pristopov k analizi glasbe MIREX.

Pravilnost igranja na inštrument

Cilj naloge je izdelava sistema, ki bo v realnem času preverjal pravilnost igranja na inštrument. Podlaga za delovanje bosta notni zapis (npr. Midi ali MusicXML) in zvočni signal, sistem pa bo sproti preverjal ali se v signalu nahajajo note, ki so predpisane v zapisu - torej ali izvajalec pravilno igra. Na koncu skladbe bo sistem podal oceno pravilnosti (odstotek pravilno zaigranih not). Za osnovo bo uporabljen transkripcijski algoritem, ki iz zvočnega signala izlušči note, ciljna platforma pa je Android.

Evalvacija transkripcij

Transkripcija glasbe pomeni pretvorbo zvočnega posnetka v simbolično (npr. MIDI) obliko. V nalogi se boste posvetili nadgradnji spletnega okolja za evalvacijo transkripcijskih sistemov, katerega osnova je bila razvita v okviru predhodne diplomske naloge. Tehnologije: Angular.js, Node.js.

Segmentacija posnetkov

Posnetki, ki jih v radijskih in podobnih programih posnamejo, navadno vsebujejo mešanico govora, petja in instrumentalne glasbe. V okviru diplomske naloge se boste posvetili implementaciji sistema za segmentacijo tovrstnih posnetkov (deljenju na enote kot so govor, solo petje itn.) kot vtičnik za orodje Sonic Visualizer.

Čustva v glasbenih besedilih

Besedila v glasbi pogosto izražajo določene občutke. V nalogi se boste posvetili avtomatski analizi besedil s ciljem ugotavljanja moči in valence čustev, ki v besedilu nastopajo. Podlaga za implementacijo je članek Emotionally-Relevant Features for Classification and Regression of Music Lyrics (dostopen znotraj omrežja FRI).

Upodobitev glasbe

V nalogi se boste posvetili izdelavi interaktivnega okolja za ustvarjanje likovnih podob ob glasbi, s čimer lahko umetniki ustvarjajo glasbene vizualizacije (primer). Okolje naj bi omogočalo risanje v realnem času, izbiro različnih načinov risanja in hkratno sodelovanje večih umetnikov. Naloga v sodelovanju z Božidarjem Svetkom.

Računalniška grafika in vizualizacija

Vizualizacija besedil na spletu

Z modernimi metodami za procesiranje naravnega jezika lahko pridobimo zanimiv vpogled v zbirke tekstovnega gradiva. V okviru naloge se boste posvetili nadgradnji spletne platforme za analizo zbirke besedil, ki bo omogočala enostavno iskanje in različne načine vizualizacije gradiva, delali pa boste lahko z zbirkami dokumentov parlamentarnih debat ali ljudskih pesmi. Tehnologije: Angular.js, Node.js.

LIDAR sreča Street View

V okviru diplomske naloge se boste posvetili združevanju 3D podatkov dobljenih iz LIDAR posnetkov Slovenije in 360 stopinjskih slik Google StreetView. Cilj je izdelava omejenega področja Slovenije z združevanjem teh podatkov in izdelava preproste igre (npr. dirke) ali sprehoda po tovrstnem 3D področju.

Tango za eksperimente (obogatena resničnost)

V okviru diplomske boste uporabili napravo združljivo z Google Tango (tablica s kamero + globinski senzor) za obogatitev interaktivnih eksperimentov, ki jih lahko srečamo v muzejih, hišah eksperimentov ipd. Cilj je obogatiti dogajanje v eksperimentu z dodatnimi informacijami, ki razlagajo potek, rišejo sile in ponujajo vpogled v notranjost naprav. Platforma: Tango SDK + Unity 3D.

Cardboard VR + Kinect

V okviru diplomske naloge se boste posvetili izdelavi VR aplikacije, ki združuje Cardboard prikaz s telefonom in sledenje uporabnikove poze s Kinectom. Vsebina aplikacije bo še določena, lahko bi npr. Izdelali vaje joge ali druge telovadbe, plesa, javnega nastopanja ipd.

3D vizualizacija glasbene zbirke

V okviru diplomske naloge se boste posvetili generiranju in vizualizaciji 3D sveta, ki predstavlja glasbeno zbirko. Na podlagi matrike žanrske podobnosti med skladbami boste s tehnikami kot je t-SNE podatke preslikali v 2D/3D prostor in na njegovi podlagi ustvarili 3D svet, po katerem se bo uporabnik lahko sprehajal med skladbami svoje glasbene zbirke (in jih poslušal). Podoben primer je vmesnik nepTune razvit na Univerzi v Linzu. Tehnologija: Unity 3D.

Direktno upodabljanje oblaka točk na spletu

Naloga obsega implementacijo direktnega realno-časovnega upodabljanja podatkov v obliki oblakov točk (point cloud data) z uporabo WebGL tehnologije. Pri direktnem upodabljanju iz podatkov ne želimo graditi mrežne geometrije, ki se kasneje izrisuje s standardnim grafičnim cevovodom, ampak želimo podatke neposredno izrisovati. Prav tako naj implementacija dopušča vizualizacijo večje količine podatkov - nekaj sto megabajtov, kot tudi predvideti kako izrisovati še večje količine podatkov z različnimi metodami vzorčenja.

Raycasting v brskalniku

Naloga definira implementacijo realno-časovnega upodobitvenega pogona v brskalniku v jeziku JavaScript z uporabo senčilnikov (compute shaders). Namen je izvesti realno-časovno vizualizacijo volumskih medicinskih podatkov in performančno primerjati native implementacijo in implementacijo na spletu.

Razširitev orodja za vizualizacijo stanja na bojišču

Naloga obsega implementacijo dodatnih funkcionalnosti v orodje za vizualizacijo stanja na bojišču. Omenjena aplikacija se razvija v sodelovanju s Slovensko vojsko in je namenjena za uporabo v simuliranem urjenju Slovenske vojske. Delo v obsegu diplome zajema povezavo orodja z novimi viri simulacijskih podatkov (VBS2, trenutno je podprt VBS3), snemanje dogajanja in kasnejše ponovno predvajanje (naprej, nazaj, hitreje, počasneje), izris dodatnih informacij v vizualizaciji, prikaz koordinat enot na bojišču, implementacija podpore večim stranem udeleženim v simuliranem boju, dodajanje posebnih učinkov (eksplozije, dim, …). Aplikacija je odprotokodna in se razvija v programskem jeziku C# v povezavi z Unity-jem.

Porazdeljeno upodabljanje v spletu

Izdelava spletne aplikacije, ki nudi koriščenje grafične kartice uporabnika za skupno upodabljanje neke izbrane 3D scene. Pri tem je potrebno zasnovati sistem, ki bo novemu uporabniku v omrežju posredoval paketke za obdelavo, uporabnikov brskalnik pa bo v omrežje vrnll obdelan paketek. Pri tem lahko za sceno definiramo način upodabljanja (definiran z nekim senčilnikom), ki se nato uporablja na vseh sodelujočih vozliščih. Končni rezultat upodabljanja se sproti prikazuje vsem, ki sodelujejo pri upodabljanju.

Interakcija človek - računalnik

Virtualna kabina za pomerjanje oblek na spletu (NEW!)

Namen diplomske naloge je izdelati virtualno sobo za pomerjanje oblačil (fitting-room) na spletu. Uporabnik v aplikacijo naloži dve fotografiji v vnaprej določenih pozah (T-Pose), ki jih uporabi za prilagajanje dimenzij vnaprej pripravljenega 3D modela virualne lutke izbranega spola. Tako prilagojen model lahko nato uporabimo za pomerjanje oblačil za katere imamo virtualne modele simulirane s tkaninami (cloth simulation) in tako dobi predstavo kako bi oblačila izgledala na njem.

Virtualna kabina za pomerjanje oblek v navidezni resničnosti (NEW!)

Namen diplomske naloge je z uporabo Oculus Rift-a in Kinect-a izdelati virtualno kabino za pomerjanje oblej v navidezni resničnosti. Namen je razviti aplikacijo v igralnem pogonu Unity, pri tem pa zajeti gibanje uporabnika s pomočjo Kinecta in ga prestaviti v navidezno resničnost, kjer se lahko gleda v virtualnih ogledalih.

Implementacija alternativnih načinov interakcije s 3D objekti v brskalniku (NEW!)

Tema zajema integracijo večin načinov interakcije s 3D objekti na spletu v okviru WebGL aplikacije. Gre za integracijo navigacije s tipkovnico, miško, 3D miško in Leap Motion vmesnikom, vse v brskalniku. Na tem mestu se pričakuje zasnova in implementacija različnih načinov uporabniške izkušnje za posamezno napravo in možnost preklopa med posameznimi načini. Namen je podpreti čim več brskalnikov in vse skupaj zasnovati kot namensko vhodno-izhodno knjižnico.

E-učenje

Učenje glasbe

Naloga predvideva razvoj spletnega mesta in spletnih (JavaScript) aplikacij za učenje osnovnih konceptov glasbene teorije. Tema v sodelovanju z  Oddelkom za muzikologijo Filozofske fakultete.

Učenje grškega jezika

Naloga predvideva razvoj interaktivnega spletnega slovarja, ki povezuje besedišče starogrškega in grškega jezika z razlago in navezavami na spletne vire. Tema v sodelovanju s Filozofsko fakulteto.