Razpisane teme za diplomske naloge (1. stopnja UNI, VSŠ)

LGM - Laboratorij za računalniško grafiko in multimedije

V kolikor vas kaka izmed tem zanima, kontaktirajte predstojnika laboratorija izr. prof. dr. Matijo Marolta ali viš. pred. Alenko Kavčič. Posivene teme niso več na voljo (so že izbrane).

Multimediji - zvok in glasba

Izdelava izobraževalne igre za vadbo ritma

V laboratoriju smo razvili mobilno okolje za izdelavo izobraževalnih iger na temo glasbe in glasbene teorije. Do sedaj je bila razvita igra za vadbo intervalov. V tej diplomski nalogi bomo razširili okolje z izobraževalno igro za vadbo ritma. Igro bomo evalvirali na ciljni skupini učencev konzervatorija Ljubljana, osredotočili pa se bomo tudi na uporabniško izkušnjo. Izdelana izobraževalna igra bo del obstoječe mobilne aplikacije, ki jo uporabljajo učenci za vajo glasbene teorije.

Izdelava orodja za anotacijo glasbenih vzorcev, izdelava anotacijske baze in primerjalna analiza SOA pristopov na področju

V nalogi bomo sprva izdelali orodje za anotacijo glasbenih vzorcev. Orodje bomo uporabili v eksperimentu v sodelovanju z Filozofsko fakulteto, oddelkom za muzikologijo. Z uporabo orodja bomo izdelali obširnejšo bazo anotacij na kateri bomo preizkusili v Laboratoriju razvite in tuje pristope za odkrivanje vzorcev. Rezultate eksperimenta in analize bomo objavili na konferenci ISMIR in v znanstveni reviji.

Transkripcija klavirske glasbe

Transkripcija glasbe pomeni pretvorbo zvočnega posnetka v simbolično (npr. MIDI) obliko. Cilj naloge je reevaluacija sistema za transkripcijo klavirske glasbe, razvitega v Laboratoriju, na javno dostopnih zbirkah in primerjava z današnjimi najuspešnejšimi sistemi. Identificirati je potrebno glavne šibke točke sistema in ga nadgraditi s ciljem izboljšanja natančnosti. Z delom se lahko uvrstite na mednarodno tekmovanje za evalvacijo novih pristopov k analizi glasbe MIREX.

Evalvacija transkripcij

Transkripcija glasbe pomeni pretvorbo zvočnega posnetka v simbolično (npr. MIDI) obliko. V nalogi se boste posvetili nadgradnji spletnega okolja za evalvacijo transkripcijskih sistemov, katerega osnova je bila razvita v okviru predhodne diplomske naloge. Tehnologije: Angular.js, Node.js.

Upodobitev glasbe

V nalogi se boste posvetili izdelavi interaktivnega okolja za ustvarjanje likovnih podob ob glasbi, s čimer lahko umetniki ustvarjajo glasbene vizualizacije (primer). Okolje naj bi omogočalo risanje v realnem času, izbiro različnih načinov risanja in hkratno sodelovanje večih umetnikov. Naloga v sodelovanju z Božidarjem Svetkom.

Računalniška grafika in vizualizacija

Porazdeljeno upodabljanje v spletu

Izdelava spletne aplikacije, ki nudi koriščenje grafične kartice uporabnika za skupno upodabljanje neke izbrane 3D scene. Pri tem je potrebno zasnovati sistem, ki bo novemu uporabniku v omrežju posredoval paketke za obdelavo, uporabnikov brskalnik pa bo v omrežje vrnll obdelan paketek. Pri tem lahko za sceno definiramo način upodabljanja (definiran z nekim senčilnikom), ki se nato uporablja na vseh sodelujočih vozliščih. Končni rezultat upodabljanja se sproti prikazuje vsem, ki sodelujejo pri upodabljanju.