ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

27  березня 2017                                                                                № 121

Про проведення державної

підсумкової атестації

у загальноосвітніх навчальних

закладах міста у 2016/2017 навчальному році

      Відповідно до пункту 4 розділу І, пункту 2 розділу ІІ Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.02.2015 №157/26602, наказів МОН України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272», листа МОН України від 13.03.2017 року №1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації  у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році», листа департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 20.03.2017 №1427/0/211-17, орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016-2017 навчальному році та змісту атестаційних завдань, з метою організованого проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017 навчальному році

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику начальника відділу освіти Фоміній А.М. здійснити протягом березня – червня 2017 року контроль за дотриманням вимог до організації та проведення державної підсумкової атестації навчальними закладами міста.

2. Головному спеціаліст відділу освіти Бистрій А.В. розмістити цей наказ на сайті відділу освіти.

3. Завідувачу КЗ «Марганецький міський методичний кабінет» Шпак О.О.:

          3.1. Організувати проведення міських методичних заходів з питання укладення атестаційних завдань, оформлення, оцінювання атестаційних робіт

Протягом березня – квітня 2016 року.

3.2. Забезпечити розробку рекомендацій для учнів, батьків щодо раціонального використання часу, емоційного розвантаження при підготовці до державної підсумкової атестації.

До 01 квітня 2017 року

4. Керівникам навчальних закладів:

4.1. Забезпечити проведення протягом березня – квітня поточного року роз’яснювальної роботи серед учителів, учнів, батьківської громадськості, членів піклувальних рад щодо проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти.

4.2. Забезпечити своєчасне виконання навчальних планів і програм у загальноосвітніх навчальних закладах, у яких було тимчасово призупинено навчально-виховний процес через захворюваність на ГРВІ, зниження температури повітря або з інших об’єктивних причин.

4.3. Тримати на постійному контролі питання щодо річного оцінювання навчальних досягнень учнів та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

4.4. Затвердити строки проведення державної підсумкової атестації для учнів 4-х, 9-х класів.

 До 05 квітня 2017 року.

4.5. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації відповідно до чинного законодавства України:

- для учнів 4-х класів – з трьох предметів: української мови, літературного читання, математики. У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням або вивченням мов національних меншин учні можуть додатково проходити державну підсумкову атестацію з четвертого предмета: мови національної меншини..

- для учнів 9-х класів – з трьох предметів:

  1. українська мова;
  2. математика;
  3. предмет за вибором педагогічної ради навчального закладу з одного з зазначених навчальних  предметів: українська література, зарубіжна література, іноземна мова (залежно від навчального закладу), історія України, всесвітня історія, правознавство (практичний курс), географія, біологія, хімія, фізика, інформатика. У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням або вивченням мов національних меншин третім предметом для   проходження державної підсумкової  атестації можуть бути мова національної меншини або інтегрований курс «Література».
  1. українська мова;
  2. математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття); випускники можуть обирати один з цих двох навчальних предметів незалежно від профілю навчального закладу;
  3. предмет за вибором учня з одного з зазначених навчальних предметів: біологія, хімія, фізика, географія, іноземна мова (англійська, або німецька, або іспанська, або французька мова - залежно від того, яка іноземна мова вивчалась у старшій школі), математика, історія України (період ХХ – початок ХХІ століття). Учні, які другим предметом для проходження ДПА обрали   математику, можуть обрати для проходження ДПА з третього предмета  історію України і навпаки.

У загальноосвітніх навчальних закладах  з навчанням або вивченням мов національних меншин проведення державної підсумкової атестації з навчального предмета «Мова національної меншини» здійснюється відповідно до вимог наказу МОН від 20.10.2016 № 1272 щодо Переліку навчальних предметів, з яких у 2016/2017 навчальному році проводитиметься державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженому наказом МОН від 20.10.2016 № 1272 у редакції наказу МОН від 30.12.2016 № 1696.

  Результати зовнішнього оцінювання у вигляді оцінок рівня навчальних досягнень за шкалою 1-12 балів зазначаються у відомостях результатів державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання, що передаються загальноосвітнім навчальним закладам в електронному вигляді. 

4.6. Здійснити проведення державної підсумкової атестації з навчальних предметів інваріантної складової робочих навчальних планів у письмовій формі.

4.7. Для складання завдань державної підсумкової атестації залучити вчителів відповідного фаху, завдання узгодити на педагогічній раді навчального закладу та затвердити в установленому порядку.

4.8. Державну підсумкову атестацію розпочинати відповідно до правил внутрішньошкільного розпорядку.

4.9. Звільнити від атестації відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти:

учасників міжнародних предметних олімпіад та фінальних етапів турнірів, конкурсів, які відповідно до законодавства України мають статус міжнародних,  та  учасники  IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, у яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту виставити атестаційний бал з цих  предметів – 12 балів;

учасників ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільнити від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту виставити атестаційний бал з цих предметів – 12 балів.

 4.10 Зарахувати (за бажанням випускника) результати мовних іспитів  Deutches Sprachdiplom (DSD), Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 - німецька мова; DELF/DALF - французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment, Pearson Test of English (PTE - англійська мова; D.E.L.E. - іспанська мова) рівня B-1 – для загальноосвітніх навчальних закладів, B-2 – для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов як результати ДПА і у додаток до атестата про повну загальну середню освіту  виставити атестаційна оцінка з іноземної мови 12.

4.11. При складанні розкладу проведення державної підсумкової атестації передбачити не менше двох-трьох днів для підготовки до кожної з атестацій. 4.12. Здійснити контроль за проходженням державної підсумкової атестації у формі ЗНО під час додаткової сесії ЗНО випускників, які через поважні причини не змогли взяти участь у ЗНО з певного навчального предмета в основну сесію. Відповідно атестат вони отримають пізніше.

4.13. Забезпечити можливість проходження ДПА в навчальному закладі у вересні поточного року за завданнями, укладеними навчальними закладами, особам, які не з’являться для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин та особам, які зареєструвалися на екстернатну форму навчання, але не зареєструвалися у встановлені терміни для участі в ЗНО, за винятком осіб, які проживають на тимчасово окупованій території.

4.14. Провести державну підсумкову атестацію для учнів(вихованців) у загальноосвітніх навчальних  закладах (за місцем навчання) в строки визначені навчальним  закладом та укладеними завданнями на підставі рішення педагогічної ради і затвердженими наказом керівника:

       які хворіли під час проведення атестації та які не з’явилися для проходження атестації або не взяли участь під час основної,  додаткової сесії ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, через поважні причини (смерть близької людини) чи близьких родичів, надзвичайної ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють  з’явитися на атестацію);  

       які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації;

        вечірніх класів Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12.

4.15. Виставити  до документа про освіту за ДПА з певного предмета 1 (один) бал особам, які з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО та роботу над тестом яких достроково припинено у зв’язку із допущеними ними порушеннями процедури проходження ЗНО.

4.16.Здійснити внесення оцінок за ДПА до додатка до атестата з урахуванням наслідків розгляду апеляційних заяв випускників (відповідно такі випускники атестати отримають пізніше).

4.17. Бали за державну підсумкову атестацію виставити у класному журналі в колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна» та  у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховувати при визначенні середнього балу атестата.

4.18. Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, зробити запис (звільнений (а)).

4.19. Зобов'язати учнів 9-х та 11-х класів, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, надати медичну довідку, на підставі якої дозволити пройти атестацію в інші терміни.

4.20. Здійснювати проведення державної підсумкової атестації екстернів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

4.21. Погодити з відділом освіти склад атестаційних комісій.

Не пізніше ніж за 2 тижні до проведення ДПА.

5. Відповідальність щодо виконання цього наказу покласти на керівників навчальних закладів, контроль – залишаю за собою.

 

       В.о. начальника відділу освіти                                 А.М.ФОМІНА