Notiks nometne "Gribu būt ornitologs! 2017"

No 2017.gada 26.jūnija līdz 2.jūlijam Valkas novada Kārķos ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu notiks Latvijas Ornitoloģijas biedrības nometne "Gribu būt ornitologs! 2017". Tās mērķis ir veicināt jauniešu interesi par Latvijā dzīvojošajiem putniem, pilnveidot viņu zināšanas par valstī sastopamajām putnu sugām un mūsdienīgām putnu pētniecības metodēm,  attīstīt sadarbību dažāda vecuma putnu izpētes entuziastu un profesionāļu vidū, kā arī veicināt savstarpējo viedokļu apmaiņu.

Nometnē dalībnieki mācīsies pazīt tuvākajā apkārtnē dzīvojošos putnus, dosies dienas un nakts ekspedīcijās, kuru laikā ķers un gredzenos putnus kopā ar dabas pētniekiem, pētīs, ko putni ēd, gatavos putnu būrīšus un tos izvietos dabā, kā arī pavadīs laiku ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kurus aizrauj putnu pasaule. Nedēļas laikā nodarbības un ekskursijas vadīs vairāki ornitologi un dabas pētnieki. Nometnes noslēgumā notiks arī LOB Ģimeņu dienas, kuru ietvaros būs iespēja iepazīties ar nometnes nodarbību laikā apgūto, kā arī pavadīt laiku dabā jēgpilnu aktivitāšu pavadībā.

Jaunieši ne tikai iegūs zināšanas par putniem, bet arī iemācīsies tās nodot citiem. Dalībniekiem kā viedokļu līderiem vēlāk būs jāapmeklē skolas un jāizstāsta vienaudžiem par nometnē apgūto.

Nometnē aicinām piedalīties jauniešus vecumā no 13 līdz 17 gadiem, kurus interesē putni un viss ar tiem saistītais.

 

Lai piedalītos, brīvā formā jāsagatavo pieteikums, kurā jānorāda:

Pieteikumu var veidot rakstiski, foto, video vai kādā citā formātā. Pieteikums elektroniski jānosūta līdz 2017. gada 5.jūnijam Elīzai Skutānei uz e-pasta adresi eliza.skutane@gmail.com. Pēc pieteikumu saņemšanas izvēlēsimies 24 kandidātus.

Pieteikšanās pagarināta līdz 11. jūnijam!

Papildu informāciju iespējams atrast www.lob.lv un interesējošos jautājumus uzdot, rakstot uz e-pasta adresi eliza.skutane@gmail.com.

Dalībnieka līdzmaksājums - 30 EUR.

PROJEKTU FINANSĒ LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS