Система виховної роботи школи складається на основі взаємодії школи, батьків і вчителів.

Виховна система школи — спосіб життя шкільного колективу, всі компоненти якого підлягають певним цілям і забезпечують у процесі свого функціонування досягнення заданого результату — певних меж розвитку і моральних якостей особистості. Система забезпечує єдність і взаємозв'язок планування, організації й аналізу діяльності, виховних зусиль педагогічного й учнівського колективів, сім'ї і громадськості