โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสบู่และน้ำยาทำความสะอาดที่ผสมสารสกัดธรรมชาติแก่ชุมชน

จัดโดย โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สมัครคลิ๊กที่นี่


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเคมีสำหรับครูและนักเรียน

(กิจกรรมที่ 2 สำหรับนักเรียน)

ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว โรงเรียนที่สมัครแล้วต้องการตรวจสอบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

กำหนดวันอบรม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเคมีสำหรับครูและนักเรียน

     (กิจกรรมที่ 1 สำหรับครู-อาจารย์  วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559) เสร็จสิ้นแล้ว


โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน

      (18 มิ.ย. 59) เสร็จสิ้นแล้ว