күндөр

сааттар

Бөлүмдөр

окутуучулар

дарсканалар

дүйшөмбү

9:00 - 10.30

Эларалык мам-1

Түр-1              

Майрыкова М

 Эдилова К

Акматова Р

Сайдалиева А

С-108

Д-204

Д-203

Д-303

10:40-12:10

Фин-1

Дүй.экон-1

Фин-1,инж-1

Эдилова К

Акматова Р

Майрыкова М

Сайдалиева А

Д-204

Д-203

С-108

Д-506

12:20-13:40

13:00-14:30

Дүй.экон-2

Сайдалиева А

Д-506

14:40-16:10

Синх котор-1

Комп.инж-1

Комп.инж-1

Эдилова К

Акматова Р

Майрыкова М

Сайдалиева А

Д-403

Д-404

С-108

Д-506

15:30-17:00

шейшемби

9:00 - 10.30

Түр-1              

Сайдалиева А

Д-303

10:40-12:10

Англис тил-2

Сайдалиева А

Д-506

12:20-13:40

Колледж -2

Жузупекоа К

Эдилова К

С-108

С-107

13: 14:30

Түр-1              

Сайдалиева А

Д-303

13:50-15:20

Эл ара.мам-2

Менедж-2

Комп.инж-2

Майрыкова М

Акматова Р

Эдилова К

С-108

Д-206

Д-203

14:40-16:10

Юр-2

Жузупекова К

Д-105

15:30-17:00

Менедж-1

Эдилова К

Майрыкова М

Д-203

С-107

шаршемби

9:00 - 10.30

9:00 - 10.30

Мат-2

Инж-2

Мат-1

Акматова Р

Эдилова К

Майрыкова М

Сайдалиева А

В-104

В-102

С-103

Д-506

10:40-12:10

12:20-13:40

Колледж-1

Жузупекова К

С-108

13:50-15:30

Мат-1

Инж-1

Эдилова К

Майрыкова М

Акматова Р

В-104

В-102

С-103

14:40-16:10

15:30-17:00

Фин-2

Дүй.экон-2

Майрыкова М

Акматова Р

Эдилова К

С-108

В-204

В-202

бейшемби

9:00 - 10.30

Юр-1

Акматова  Р

Орозалиева Д

Д-202

Д-207

10:40-12:10

Пед-2

Псих-2

Кытай тил-2

Жумалиев Ж

Орозалиева Д

Д-406

Д-307

12:20-13:40

13:50-14:30

14:40-16:10

Пед-1

Псих-1

Кытай тил-1

Англис тил-1

Акматова Р

Эдилова К

Жумалиев Ж    

Орозалиева Д

Д-305

Д-404

Д-402

Д-306

15:30-17:00

жума

9:00 - 10.30

Синх.котор-2

Токтоналиев К

Д-404

10:40-12:10

12:20-13:40

Англис тил-2

Токтоналиев К

Д-402

13:00-14:30

Пед-1.

Псих-1

Сайдалиева А

Д-303

14:40-16:10

Синх.котор-2

Токтоналиев К

Д-404

15:30-17:00

Англис тил-2

Токтоналиев К

Д-402