iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1949 / május / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1949. május

Összeállította: Murai Péter (2018)

1949. május 4-én a torinói labdarúgó csapat tragikus balesetet szenvedett, aminek következtében  Fiat G.212 összes utasa (18 játékos, stáb) életét vesztette. A tragédiát Olaszország és futball világa mély megrendüléssel fogadta.

Politikai élet terén, május 5-én 10 állam aláírta Londonban a londoni szerződést, ennek eredményeként megalakult az Európai tanács, székhelye Strasbourgban található.

Az Európai tanács egy regionális nemzetközi szervezet, minden olyan európai állam előtt nyitva áll, akik elfogadják a jogállamiság intézményét, valamint biztosítja az alapvető emberi jogokat és szabadságot.

E hónap 12-én az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti ENSZ-beli egyeztetések eredményeként véget ér a berlini blokád. Németország sorsa még eldöntetlen volt, de Sztálin egy szovjet irányítású egységes német államot tervezett létrehozni.

Magyar Köztársaságban eközben a választást május 15-én tartották meg, amit a Magyar Függetlenségi Népfront nyert meg kommunista vezetéssel, miniszterelnök Dobi István lett.

Németországban a bevezetett valutareform felgyorsította a ketté szakadást, így május 23-án megalakul a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK).

Május 25-29 között Prágában lezajlik a Csehszlovákia Kommunista pártja (CSKP) IX. Kongresszusa, ahol legfőbb feladatuk közé tartozott a szocialista gazdaság megszilárdítása, szocialista iparosítás, marxista ideológia terjesztése, valamint a szövetkezetesítést.

Magyarországon, Balázs Béla, író, filmesztéta 1949. május 17-én elhunyt. Saját műve alapján készült a Valahol Európában című film is.

A Rákosi-korszak idején 1949. május 12-én Rajk László volt belügy- és külügyminisztert az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) őrizetbe vette. Rajkot koholt vádak alapján május 30-án letartoztatták.

1949. május 26-án született Ward Cunningham, amerikai programozó, a Wikipédiához tartozó   wiki szoftver kitalálója és fejlesztője. Munkájával az információ könnyen és gyorsan hozzáadható a wikiszerverhez.

Napi események

május 1. - A Pázmány Péter Tudományegyetemen a bölcsészkarból kivált tanszékekből megalakul a Természettudományi Kar.

május 4. - Négyhatalmi megállapodás a berlini blokád megszüntetéséről.  

május 5. - A NATO országai az USA nélkül, de Svédország, majd Görögország csatlakozásával Londonban létrehozzák a Strasbourg székhelyű Európa Tanácsot (tízhatalmi megállapodás).

május 6. -  Meghalt Maurice Maeterlinck, belga flamand származású irodalmi Nobel-díjas francia nyelvű drámaíró, költő, esszéíró. 

május 7. - A kormány rendeletet ad ki az 1945. évi igazoló eljárások során megállapított egyes joghátrányok megszüntetéséről; a hivatalos nyilvántartásokból törlendők az igazoló eljárásra vonatkozó bejegyzések

május 8. - Rákosi Mátyás a választási kampány csúcspontjaként 150 000 ember előtt beszél Celldömölkön.

május 9. - Meghalt Carlo Felice Trossi olasz autóversenyző.

május 11. - Izraelt felveszik az ENSZ-be.

május 12. - Az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti ENSZ-beli egyeztetések eredményeként véget ér a berlini blokád.

május 13. - Kivégzik Baráth István András jászberényi gazdálkodót, aki 1944-ben a Szent István körút 2. alatti nyilasházban kegyetlenkedett, és kivégzésekben vett részt.

május 15. - Az országgyűlési választásokon a 96%-os részvételi arány mellett a népfront jelöltjeire adják le a szavazatok 96,27%-át.

május 17. - Meghalt Balázs Béla író, filmesztéta.

május 19. - Bemutatják Keleti Márton Janika c. filmjét.

május 20. - Dobi István (első) kormánya, tekintettel a választásokra, benyújtja lemondását.

május 23. - Németország három nyugati megszállási zónájából létrehozzák a Német Szövetségi Köztársaságot (NSZK).

május 24. - A Szovjetunió feloldja a berlini blokádot.

május 25. - Kommunista párthatározat Romániában a dobrudzsai Duna-Fekete-tenger csatorna megépítéséről. A csatorna nagyrészt politikai foglyok munkája révén 1953-ra készül el.

május 28. - Nyolcvanfős parasztküldöttség utazik a Szu-ba, hogy tanulmányozza a szovjet mezőgazdaságot.

május 29. - Letartóztatják Marschall László v. r. ezredest.

május 30. - Németország szovjet megszállási övezetében elfogadják a Német Demokratikus Köztársaság (NDK) alkotmányát. Az NDK megalakulásának proklamálására október 7-én kerül sor.

május 31. - Az MDP KV határozatot hoz a tagfelvétel megkezdéséről; kulákokat és más kizsákmányolókat, a tagrevízió során kizártakat tagjelöltként sem szabad felvenni a pártba.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére


05 |vissza a lap tetejére

A londoni szerződés aláírásával megalakul az Európa Tanács.


06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére


12 |vissza a lap tetejére

csütörtök

Kivonat a napi sajtó híreiből ( Forrás : Szabad Nép )

A NÉGYHATALMI MEGEGYEZÉS a Szovjetunió erejének és békepolitikájának győzelmének számított. Véget értek Németország nyugati és keleti övezetei között a közlekedési és kereskedelmi korlátozások. Közvetlenül éjfél után meg is indultak az első vonatok és járművek a két övezet között.

“Nyugat-Berlinben 35.000 teljes munkanélküli volt, ezen a napon 150.000 volt, — írja a lap. Ezen felül  még 100.000 a részleges munkanélküliek száma.”

AMERIKA GAZDASÁGI VÁLSÁG KÜSZÖBÉN ÁLL. Az Egyesült Államokban a teljes munkanélküliek száma meghaladta az öt milliót.

A JUGOSZLÁV NÉP ELHATÁROZTA : véget vet a Tito-klikk áruló politikájának - mondotta a moszkvai rádió. Az emberek ujjongva mondták egymásnak: a Szovjet Hadsereg bennünket is felszabadított!

ÉLES BOLGÁR TILTAKOZÁS a monarchia-fasiszta határsértések ellen. Kolarov elvtárs erélyes tiltakozását fejezte ki a határsértések és a monarchofasiszták kihívó tevékenysége miatt.

ÜNNEPI HANGULATBAN VÁRTÁK DOLGOZÓK A VÁLASZTÁS NAPJÁT. A házak feldíszítésével, zenés felvonulással, as új szavazók „felavatásával” készült az ország május 15-ére. Május 15 nem „hivatalos” nemzeti ünnep, de azzá teszi 1949-ben a nagy ügy, amely mellett ezen a napon a magyar dolgozók milliói felsorakoztak.

AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN ESETT - megjavultak a terméskilátások. Hetek óta a legkiadósabb csapadék. Ez az eső legalább két mázsával javítja meg a gabonafélék

holdankénti terméseredményét.

EMELKEDIK AZ ÉLELMISZER FOGYASZTÁS. A budapesti tejfogyasztás 1947-ben alig negyedrésze volt a háború- elóttinek. Ez év márciusában azonban a 109.000 hektoliteres fogyasztás már meghaladta a háborúelőttit.

Apró Antal és Zgyerka János elvtársak hazaérkeztek a Szovjet Szakszervezetek Kongresszusáról. TBC elleni gyógyszer kerül tor forgalomba. A tbc ellen igen hatásos új gyógyszert az aminoszalicilt már kikísérletezték.

Elballagott a Barcsay-utcai gimnázium VIII a. osztálya. Összefogózva mentek a fiúk, bejárták az épület minden zegét-zugát.

BUDAPESTRE ÉRKEZTEK AZ ANGOL ASZTALITENISZEZŐNŐK. Az angol női asztalitenisz válogatott kedd este repülőgépen Budapestre érkezett. A nagy érdeklődéssel várt Magyarország—Anglia Európa Kupa-döntő csütörtök este 7-kor kezdődik a Nemzeti Sportcsarnokban.

Murai Péter gyűjtése (2018.)


13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források