60+ Idékatalog med bilag                                

Indhold:Kontakt netværk via DKF/ hjemmeside. Der etableres en gruppe frivillige med erfaring i instruktion og opstart af 60+, som man kan ringe til eller få besøg af.   

Læse idekatalog og cases fra DKF

Hvordan tiltrækker vi 60+ roere?

Annonce i lokalavis, evt. artikel helst med omtale på forsiden.

Flyers til ophæng i fx motionscentre, vinterbadeklub, bibliotek, sportsforretninger, fagforeninger, Netto ol.

Mund til mund metoden

Uddel postkort/flyers til alle mulige, man er i kontakt med.

Åbent hus arr. Fx. med forskellige “stande”, hvor man kan høre om tur/hav kajak, udstyr, roskole, medlemsskab, prøve at sidde i kajak på land, prøve pagaj i vandet fra bro osv.

Hvad får I til gengæld i klubben?

Medlemmer, der ikke zapper videre til noget andet næste år

Medlemmer, der er interesseret i at hjælpe hinanden.

Medlemmer der oftest har lyst og overskud til at give en hånd med i klubben.

Aktivitet i klubben i formiddagstimerne, hvor alt ellers ligger stille.

Generelt        s. 1

Bilag 1 - Køge        s. 4

Bilag 2 - Holbæk        s. 6

Bilag 3 - Skanderborg        s. 8

Generelt:

Hvorfor 60+ i klubberne?

Medlemmer der er fleksible

Medlemmer med stor motivation

Medlemmer med store resourcer

Klub og materiel bliver brugt om formiddagen, hvor der ellers ikke er aktivitet.

Hvordan starter klubberne 60+ op?

Find nogle personer, der vil bruge den fornødne  tid og energi på projektet.

Sørg for uddannelse af disse ( instruktør 1 eller 2)

Hvilke forudsætninger skal 60+ have?

De samme som andre roere: 600 m svømning i svømmehal.

Roere skal informere om særlige forhold / skavanker ved tilmelding.

Medlemskab

Flere muligheder:

Almindeligt medlemskab

Reduceret kontingent mod reduceret brugstider

Klippekort ordning

Materiel:

Havkajak eller turkajak?

Man kan sagtens bruge det udstyr klubben har. Det er fordel og ulemper ved begge kajaktyper.

Turkajak:

Fordele: Lille vægt, stort cockpit, hurtigere på fladt vand.

Ulemper: For nybegyndere kan de føles ustabile.

Havkajak:

Fordele: Mere bekvem, føles ofte mere stabil, robuste.

Ulemper: tung at håndtere på land. Tungere at ro og dermed langsommere. Mindre cockpit.

Uanset om man bruger hav eller tur kajakker, er det en god ide at have forskellige størrelser kajakker, så alle kan deltage.

Holdninger til 60+ roning

Naturoplevelser

Socialt samvær

Motion og udfordringer

Uddannelsesniveau

Flere muligheder:

EPP2

Klubfrigivelse ( individuelt) min. makkerredninger

Undlade frigivelse fast deltagelse på hold.

Indlærings metode:

Langsom indlæring en fordel.

Mange gentagelser af rotag/ redninger med mere, når man ror tur.

Indlæring via praksis.

Anvend redningsmetoder, der er særlig velegnede ti 60+.

Det er en rigtig god ting at lave opvarmningsøvelser på land inden roning.

Ved start på roture holdes hastighed meget lav til alle er opvarmede og veltilpasse.

Vigtigt med evaluering efter undervisning. Gennemgå hvad der skete og hvorfor / godt/skidt.

Efter roning eller midtvejs på tur samles man til kaffe/mad og hygger socialt, så der også er tid til at snakke om andet end kajak.

Brug gerne bogen Havkajakroer fra Ungdomsringen, da den gennemgår alt den nødvendige teori og har gode billedillustrationer. Det giver mere tid til praktisk undervisning på kurset og giver kursisterne mulighed for selv at repetere gennemgået stof.

Fastholdelse af 60+

Faste rotider efter kursusforløb, så der ikke opleves væsentlig forandring ved overgang til eksisterende 60+ gruppe

Rigtig god ide at erfarne 60+ ror med den nye gruppe, så de nye integreres.

Søg at få nye til at deltage i etablerede arrangementer.

Uden for rosæson mødes gruppen til fx gymnastik, tørroning, gåture eller andre sociale arrangementer.

Uddannelse af instruktører.

God ide at få uddannet til instruktør 1 eller helst 2. Om muligt erhverves undervisningserfaring fra andre roskoler. Første gang man starter et hold som instruktør, er det værd at overveje, om man skal begrænse antallet af deltagere til 4 eller 5. Som ny instruktør bliver det let uoverskueligt med 8 (som er det antal en instruktør max. må tage på vandet iflg. EPP.

Pjece med præsentation af særlig velegnede redninger til 60+ udarbejdes senere.

Bilag 1

Indkøring af nye 60+ medlemmer i Køge kano og Kajak klub.

Køreplan for et kursus

·         Kursusforløbet gennemgås

·        Påklædning ved kursusstart omtales, og der informeres om det ufornuftige i at investere i udstyr og kajakker før behov er erfaret.

·     Orientering om kravet for at frigivelse med udlevering af nøgle kan finder sted: Kursisten skal kunne lave en makkerredning, svømme 600 m. og have roet 50 km.

·     Samtidig taler vi meget om hvad ”ro efter evne” betyder

·     På mødet udleveres et kajakhæfte ”Havkajakroer” udgivet af Ungdomsringen. Dette hæfte indeholder en masse oplysninger om redninger + teorier om alt hvad en nybegynder har brug for at vide. Der er samtidig billeder der illustrerer hvordan de forskellige øvelser foregår, udlevering af bogen gør, at der er mere tid til de praktiske øvelser på kursusdagene.

·     Der undervises på EPP 2 niveau

·     Kurset starter med vandtilvænning og redningsøvelser i svømmehal. 2 timer

·        Havkajak kurset er lavet med 2x4 timer, samt 1x8 timer med en uge imellem

·        Kursusdagen på 8 timer foregår som en ”skovtur”. Pakke traileren og køre en kort tur til et smukt og stille område, kan være en å.

·        Når kurset er afsluttet, kører vi videre med roning 2 gange om ugen, hvor vi fortsætter med at ”fejlrette”. Der vil altid være personer til stede som vil tage sig af dem i den videre indkøring i klubben.

·        Belært af erfaringerne, bruges nogle normale ro dage om forsommeren til fælles redningsøvelser, hvor alle får mulighed for at træne vores færdigheder op.  

·    Ingen ror alene, hvis ikke en selvredning beherskes.

·    Fra maj til oktober arrangeres en fælles heldagstur hver måned for alle klubmedlemmer hvor vi finder et nyt sted hvor vi kan ro. Distancen er 15-20 km, så nye medlemmer også kan være med. Disse ture har vist sig at være lidt af et tilløbsstykke. Vi er normalt mellem 20 til 30 personer.

·        60 + gruppen er medlemmer på fuldt kontingent, og samme rettigheder som alle andre. Normalt roes om dagen, men alle tider er mulige.

·    En grundlæggende holdning til at fastholde medlemmer er det sociale netværk.

·    Der skal være tid til andet end at ro kajak. Ture-snak-fællesskab er nøgleord.

·    Brug meget tid ved overgang fra kursus til daglig omgang med de andre 60+ medlemmer.

·    Find faste rodage og lav en glidende overgang.

·    Medlemmer der er fleksible.

·    Medlemmer med stor motivation.

·    Medlemmer med store ressourcer.

·    Vi er i dag en klub med 200 medlemmer, hvor 50 af dem er over 60 år.

60+ er senere i KKKK omdøbt til senior+, for at få personer med, som naturligt passer ind i gruppen.

Bilag 2

Kursusplan for 60+ roskole i Holbæk Kajak Klub

Infomøde (ult.april)

Præsentation af hinanden og snak om forventninger.

Gennemgang af kursusforløb.

Gennemgang af påklædning og det fortælles, at man ikke behøver at investerer i noget udstyr.

Rundvisning i klubben og fremvisning af materiel.

Kursisterne får lov at sidde i en kajak på land.

Det fortælles, hvad det betyder at været frigivet.

Orientering om EPP.

Forklarer vigtigheden af at ”Ro efter evne”.

Udlevering af bogen ”Havkajakroer”.

Udlevering af deltagerliste med tlf. og mail adr.

En svømmehals aften (primo maj)

Hvor der svømmes de krævede 600 m. 2 x svømmehal a ca.3 timer (medio maj), hvor vi øver at komme ned i/op af kajakken, vandtilvænning og redninger. De får naturligvis også lov at prøve et par rotag.

Roning.

Herefter starter vi med roning på vores fjord 2 gange ugentligt (ult. maj). Dette fortsætter til ult. august, (ferie hele juli).

Ult. august forventes det, at alle har roet 70 km og kan deres redninger = frigivelse.

Vi mødes tirsdag og torsdag fra kl.9 til 12-13, .

Undervisningen varetages af 1 instruktør 2 og 1 til 2 hjælpere til max 8 elever.

Første gang gennemgås skrivning af rokort, hvordan vi indstiller kajakkerne, hvordan vi sidder i kajakken og meget kort om brugen af pagajen. Hvis instruktøren oplever det nødvendigt øves redninger på land.

Vi ror en lille tur, hvor de koncentrerer sig om at sidde i kajakken og bruge pagajen. Efter roturen gennemgås, hvordan vi vasker udstyret og rydder op efter os.

Efter 2 - 3 roture begynder vi at snakke om rostilling, og roteknik. Det kan selvfølgelig være nødvendigt at rette noget tidligere.

Når vandet er blevet lunere hen i juni, ror vi nogle kortere ture og laver efterfølgende redningsøvelser.

På et tidspunkt i forløbet vi tager på en dagstur, hvor kajakkerne pakkes på trailer og vi ror et andet sted.

Nogle dage blæser det for meget til at ro, vi gennemgår så roteknik på land, snakker påklædning og hvad vi har med i kajakkerne på tur, vejrforhold og andet. Vi gennemgår, hvad en instruktør har med i kajakken af sikkerhedsudstyr. Evt. fortøjer  vi en kajak i havnebassinet og kan så ligge og lave redningsøvelser uden at drive i pæle o.s.v.

Efter roning drikker vi kaffe, spiser boller (der bages på skift) og snakker dagens oplevelser igennem+ almindelig hyggesnak.

Principper.

Vi underviser ikke efter EPP, men har taget elementer ud, som vi finder nødvendige for frigivelse.

¤ Soloredning, makkerredning, dobbelt makkerredning ( to mand i vand) skal magtes.

¤ Effektiv fremadroning

¤ Kantning

¤ 360 rotation på stedet

¤ Sideforflytning v/ træktag

¤ Baglænsroning

¤ Stoptag

¤ Lavt støttetag

Det er, hvad vi vurderer, er nødvendigt for at kunne manøvrere sin kajak, evt. hen til en kæntret romakker.

Vi begynder først at øve de forskellige tag, når kursisterne har fået en god fornemmelse for kajakken og pagajen. dvs. 5 eller 6. gang, de er ude at ro.

I eftersommeren er der tilbud om at tage en EPP 2.

Gruppen opfordres meget til at blive ved med at ro tirsdag og torsdag formiddag efter endt kursus, som de er i rytme med. Det giver tryghed at være flere sammen og de kender hinandens formåen.

Filosofi.

Langsom indlæring og mange gentagelser. Vigtigt at eleverne oplever forløbet trygt og som succes oplevelser og ikke som overvældende udfordringer. Målet er glæde ved kajak roning ikke blot mange tekniske færdigheder.

Vi forsøger at holde det ”at lære at ro kajak”, så simpelt som muligt. Senere fyldes mere på, hvis eleverne ønsker det.

60+ betaler samme kontingent som andre aktive medlemmer.

03.2012.BF

Bilag 3

60+ i Kajakklubben - Skanderborg

Hvorfor, Hvem og Hvordan.

Hvorfor:

Friluftsliv i kajak holder dig i god fysisk form.

Socialt samvær efter kajakturen / motionsturen.

Bedre livskvalitet i den tredje alder.

Læge Dorte Halkjær skriver i pjecen Friluftsliv giver sundhed:

“Det at komme ud i naturen, er en god måde at blive sund på. Ved at komme ud at røre sig, øger man nogle processer i kroppen, som gør, at man rent fysisk får det bedre. Men man får det også bedre psykisk, for det virker helende for både krop og sjæl at lave nogle ting på en måde, man godt kan lide”.

En ældregruppe er et stort aktiv for klubben, idet mange har tid og lyst til at påtage sig klubarbejde. Vedligehold af klubhus og materiel er områder hvor mange ældre har stor erfaring.

Hvem:

Personer af begge køn, der har tid og lyst til et aktivt friluftsliv midt på dagen.

60+ er målrettet mod pensionister, og andre ældre, som har tid og lyst til friluftsaktiviteter midt på dagen.

Hvordan:

Rekruttering:  

Den nemmeste måde er at få lokalavisen til at bringe en artikkel om projektet. Kombiner det eventuelt med en annonce i bladet. Denne fremgangsmåde sikrer at der kun kommer personer, som har lyst og mod på friluftsliv i kajak.

Materiel:

Klubben bør have ældrevenlige kajakker og  pagajer med bløde skafter som er til rådighed for 60+.

Herudover svømme/rednings-veste af god kvalitet.

En ældrevenlig kajak kan karakteriseres med stor stabilitet , stort cockpit, synkefri og ikke for tung.

Stabilitet:  vælg kajakker med jævne linier og en bredde mellem 55 og 60 cm.

Stort cockpit:  ældre har ofte problemer med knæ og hofte, eller er blot lidt stive, så det er vigtigt at kunne komme nemt op i og ud af kajakken.

Synkefri:  Skod for og agter giver kajakken stor opdrift med vand i cockpittet, hvilket øger sikkerheden i tilfælde af kæntring. Hvis det forreste skod mangler (normalt i tur-kajakker), kan man erstatte skoddet med en opdriftspose.

Vægten:  betyder også noget idet  mange ældre sætter en ære i at bære kajakken alene.

Sikkerhed:

Det er sikkert at ro kajak hvis egenfærdigheden, materiel , påklædning og kendskab til havet er i top. Uddannelse er derfor den vigtigste faktor for at undgå ulykker. (kun en tåbe frygter ikke havet).

For ældre kan der herudover være sygdom, eller blot nedsat fysisk formåen at tage hensyn til.

Det er altid en god ide at ro sammen med andre og være iført svømme/redningsvest.

Herudover er det vigtigt at påklædningen passer til vandtemperaturen således at man har mulighed for overlevelse i tilfælde af kæntring.

Relation  til klubben:

60+ roerne kan være medlemmer på lige for med alle andre i klubben. Samme krav og samme rettigheder; men de kan også være en ”klub i klubben” med egne regler og rettigheder, som følgende eksempel:

Særlige regler for 60+ roere:

Der må kun ros i tiden 8-16 på hverdage.

Indmeldelsesgebyr og instruktionsgebyr er tilsvarende hvad andre seniorer betaler.

Senior 60+ kontingent er halvdelen af normal seniorkontingent.

Såfremt man ønsker at ro efter kl. 16 eller i weekenden skal man betale normalt seniorkontingent.

For at få en nøgle til klubben gælder samme regler som for øvrige medlemmer (skal være frigivet), dog kan man efter instruktionsperioden fortsætte med at ro på holdet sammen med en frigivet roer uden selv at være frigivet.

Oplæring:

Oplæring af ældre mennesker bør ske i roligt tempo.

Hvis muligt bør man tage individuelle hensyn.

Nedenstående et eksempel på opstartkursus i Skanderborg kajakklub.

Dato

Program

Mandag 2/5  kl.10

Information om SKKK og projekt 50+

Beklædning: Hvad har vi på når vi ror?

Gennemgang af klubmateriel (kajakker, pagajer, redningsveste)

Frokost i klubstuen sammen med ”de gamle”

Onsdag 4/5 kl.

Svømmeprøve i svømmehal sammen med ”de gamle”. Svømmeprøven er forudsætning for at starte på instruktionsforløbet.

Torsdag 5/5  kl.10

Kajakkernes opbygning og funktion

Teoretisk gennemgang af teknik på land

Håndtering af kajak i vandkanten. Ind og udstigning. Balancetræning. Dreje og støttetag mens instruktøren holder kajakken.

Ror herefter ud til personlig guide, som hjælper med de første tag.

Tømning af kajak. Klargøring af kajak efter rotur.

Frokost/kaffe i klubstuen.

Mandag 9/5 kl.10

1. tur i kajak (hvis vejret tillader det)

Repetere  roteknik på land.

Roerne prøver på roergometer før vi går på vandet.

Aftale procedure ved kæntring.

Dreje og støttetag på vandet.

Frokost/kaffe i klubstuen.

Torsdag 12/5 kl.10

2. tur i kajak (hvis vejret tillader det)

Repetere roteknik på vandet.

Repetere dreje og støttetag.

Frokost/kaffe i klubstuen.

Mandag 16/5 kl.10

3. tur i kajak (hvis vejret tillader det)

Vi ror en kort tur på vores pragtfulde sø får lidt gode råd undervejs og slutter med balance og dreje øvelser udenfor klubben.

Frokost/kaffe i klubstuen.

Torsdag 19/5 kl.10

4. tur i kajak (hvis vejret tillader det)

Vi udvider vores kendskab til Skanderborg sø.

Undervejs repeterer vi balance øvelser, samt dreje og støttetag.

Frokost/kaffe i klubstuen.

Mandag 23/5 kl.10

5. tur i kajak (hvis vejret tillader det)

Vi fortsætter med at udforske naturen omkring Skanderborg sø.

Undervejs repeterer vi balance øvelser, samt dreje og støttetag.

Frokost/kaffe i klubstuen.

Torsdag 26/5 kl.10

6. tur i kajak (hvis vejret tillader det)

Vi fortsætter med at udforske naturen omkring Skanderborg sø.

Teoretisk gennemgang af redningsøvelser.

Frokost/kaffe i klubstuen.

Mandag 30/5 kl.10

Vi laver redningsøvelser sammen med ”de gamle”.

Anbefalet påklædning er våddragt.

Frokost/kaffe i klubstuen.

Mandag 6/6 kl.10

7. tur i kajak (hvis vejret tillader det)

Vi fortsætter med at udforske naturen omkring Skanderborg sø.

Frokost/kaffe i klubstuen.

Torsdag 9/6 kl.10

8. tur på vandet

Vi prøver en balancemæssig svær kajak.

Vi  prøver cockpit-overtræk (fastgørelse på vandet, samt kæntring).

Slutter med repetion af redningsøvelser.

Anbefalet påklædning er våddragt.

Frokost/kaffe i klubstuen.

Torsdag 16/6 kl.10

Vi bruger dagen på redningsøvelser og dem der har lyst, aflægger prøver. (husk våddragt)

Frokost/kaffe i klubstuen.

Mandag 20/6 kl.10

9.tur på vandet

Vi ror sammen med det gamle hold.

Frokost/kaffe i klubstuen.

Torsdag 23/6 kl.10

Sidste tur på vandet før sommerferien.

Hvis vejret er godt, tager vi maden med i kajakkerne og spiser frokost i det grønne. (ved dårligt vejr spiser vi i klubben)

Evaluere 50+-projektet.

Aftale eventuelle aktiviteter i sommerferien.

Aftale opstart efter sommerferien.

Aktiviteter:

Socialt samvær i klubbens lokaler.

Undervisning af nye medlemmer i kajakroning

Motionsture på lokalt rovand.

Dags-ture med kajak i fremmed rovand.

Friluftsture i kajak med overnatning i telt/shelters.

Ferieture i kajak.        

Motionsløb

Vandreture.

Stavgang.

Vinter-ture på langrendsski.

Styrketræning i klubbens motionslokale.

Der er mange muligheder; men socialt samvær er det som mange ældre har behov for.

Opbyg derfor  alle aktiviteter omkring det sociale.

Det er vigtigt for ældre at holde sig i gang hele året.

Lav derfor faste mødetider med aktiviteter hele året.

Styrketræning er et andet vigtigt fokus område:

Kirsten Avlund fremhæver i bogen ”Forebyggelse i alderdommen”, at motion har stor betydning for opretholdelse af en god funktionsevne i alderdommen. Der er mange eksempler på at fysisk træning hos ældre mennesker kan øge den aerobe kapacitet og muskelstyrke, forbedre koordination, fleksibilitet, balance, blodtryk og kolesterol samt give bedre mobilitet og  funktionsevne. Selv hos meget gamle kan muskelstyrke og funktion forbedres. Her kan man med bare lidt træning undgå at man overskrider tærskelen fra at være uafhængig af hjælp til at blive plejetrængende. Og det kan nytte at begynde i en høj alder.

Oplæg til 60+ fra Tim