Tietosuojaseloste

07.10.2016

Tämä henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja sisältää Turre Legal Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteen selityksineen.

1. Rekisterinpitäjä

Herkko Hietanen, Turre Legal Oy

Betonimiehenkuja 5, 02150 Espoo

050-3841634

2. Rekisterin nimi

Turre Legal Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja palvelun kautta tehtyjen tilausten ja toimeksiantojen käsittelyyn, toteuttamiseen, ylläpitoon, laskuttamiseen sekä kehittämiseen. Lisäksi rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoito, kehittäminen ja markkinointi rekisterinpitäjän palvelussa. Rekisterinpitäjä kerää tietoja myös asiakkaan tunnistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi. Rekisterinpitäjä kerää tietoja keskeneräisistä tilauksista, mikä mahdollistaa asiakkaalle kesken jääneen tilauksen jatkamisen toisella kerralla. Rekisterinpitäjä voi myös ohjeistaa asiakasta kesken jääneen tilauksen loppuunviemiseksi.

4. Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot, kuten

  • etu- ja sukunimi
  • henkilötunnus
  • sähköpostiosoite
  • matkapuhelinnumero
  • katuosoite
  • postinumero ja postitoimipaikka
  • sosiaalisen median profiilitiedot
  • IP-osoite

5. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet

Henkilötiedot hankitaan rekisteröidyltä itseltään palvelun käytön yhteydessä.

6. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojenluovutus on välttämätöntä, sillä rekisteri on tallennettu ja sitä käsitellään Googlen pilvipalveluilla. Näissä palveluissa tiedot on tyypillisesti kahdennettu ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja perintätoimistolle, kun se on tarpeellista maksunvalvomiseksi. Mikäli rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla, henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaan henkilötietojen suojaaminen on rekisterinpitäjälle tärkeää. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tietojen suojauksen asianmukaisesti sekä teknisin että organisatorisin keinoin. Rekisterinpitäjä on suojannut tallennetut tiedot palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.

8. Tietojen tarkastus- ja poistamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointitarkoituksessa. Rekisteröidyn tulee yksiselitteisesti pyytää tietojensa tarkastusta tai poistamista seuraavasta sähköpostiosoitteesta: office@turre.com

9. Evästeiden käyttö

Mikä on eväste?

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookie”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Evästeiden käyttö verkkosivuilla

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan sekä istuntokohtaisia, poistettavia evästeitä että käyttäjän selaimeen tallennettavia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät käyttäjän selaimen muistissa ainoastaan selaimen aukiolon ajan. Tallennettavien evästeiden tarkoituksena on tunnistaa käyttäjän selain käyttäjän seuraavaa verkkosivustovierailua varten. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää evästeitä seuratakseen kävijäliikennettä verkkosivuillaan sekä tehdäkseen palvelustaan entistä käyttäjäystävällisempää, turvallisempaa ja sujuvampaa.

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan myös Google Analytics-verkkoanalyysipalvelua ja Facebook Custom Audience Pixel-palvelua rekisterinpitäjän tietojenkeruutoimintojen toteuttamiseen evästeiden avulla. Google Analyticsin ja Facebookin kautta kerätyt evästeet tallentuvat kyseisen palveluntarjoajan palvelimiin, jotka voivat sijaita Euroopan unionin alueen ulkopuolella.

Evästeiden käytön estäminen

Käyttäjä voi selainasetuksissaan määritellä, haluaako käyttäjä hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Käyttäjä voi myös määritellä selainasetuksen ilmoittamaan verkkosivujen evästeiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti. Mikäli käyttäjä estää evästeiden käytön, tämä voi vaikuttaa rekisterinpitäjän verkkosivuston toimivuuteen.

Sivuiltamme löytyy tarkempi kuvaus käyttämistämme evästeistä:

https://docs.google.com/document/d/1phMnhYXN5rEzgyA7mvc8SyDbRnRNYTCO6a-eRxIIhfk/pub