Zpět na 5.B

DOMÁCÍ ÚKOLY

Domácí úkoly budou zadávány dle potřeby, téměř každý den, může jich být i víc, pomalu se připravíme na náročnou práci na 2.stupni.

Připomínám, že úkoly je nutné vypracovat doma a podepsané rodiči přinést do určeného data. (tam je úkol zapsán)  

ZÁŘÍ

ČJ

M

AJ

VL

11

List písemné +, x

12

13

speluj jméno a příjmení

14

PS 1/5

15

★PS 2/1b

ČJ

M

AJ

VL

18

PS 4/6, sloh dopiš, kontrola

uč. 4/1, 2 piš krásně!

19

Deníček- údaje doplnit.

20

uč 7/7

PS 6/2

21

Ú-příprava diktát PS s.5

22

ČJ

M

AJ

VL

25

uč 10/20

26

27

28

Ú-příprava diktát uč s.11

29