Öppettider under jul och nyår

Konsulatet i Lugano har stängt fr.o.m. 20 december 2017 t.o.m. 9 januari 2018.

Konsulatet har öppet igen som vanligt onsdag 10 januari 2018 klockan 10.00.

Nya regler för förnyelse av körkort

Riksdagen beslutade den 5 april 2017 om ändring av regler som berör dig som är permanent bosatt utomlands och ska förnya ditt svenska körkort.

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda ditt svenska körkort under dess giltighetstid. Därefter måste körkortet förnyas. Du som är permanent bosatt i ett land inom EES ska fortsättningsvis förnya körkortet till ett körkort utfärdat av behöriga myndigheter i det land du är bosatt i. Regeländringarna innebär att du som är permanent bosatt i ett land utanför EES inte längre kan förnya ditt svenska körkort, istället gäller reglerna om körkort i det land du är permanent bosatt i.

De nya reglerna gäller från och med den 1 maj 2017. Fram till dess gäller nuvarande regler om att ansöka om och hämta ut körkort.

Läs om hur du förnyar ditt körkort på: Transportstyrelsens webbsida   

Nya sedlar och mynt

efter den 30 juni 2017 kommer alla gamla svenska sedlar och mynt utom den svenska 10-kronan att vara ogiltiga. Riksbankens hemsida: www.riksbank.se

monetanuova.png                monetavecchia.png

Ny passlag i Sverige

från och med den 15 april 2016 ändras den svenska passlagen. Att många pass tappas bort eller försvinner är ett problem. Pass som missbrukas och används av andra än passinnehavaren innebär en stor säkerhetsrisk. Personer med till exempel kopplingar till organiserad brottslighet eller terrororganisationer reser anonymt med andra pass än sina egna. Lagändringen syftar till att färre pass ska hamna på avvägar och att missbruk av pass ska minska. Lagändringen innebär I korthet att: Svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. Vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas och Giltighetstiden för vanligt pass till barn under 12 år sänks till tre år.