Konsulatet i Lugano har semesterstängt

Svenska konsulatet i Lugano kommer att ha sommarstängt fr.o.m. 20 Juli t.o.m 16 Augusti 2018.

Konsulatet öppnar igen fredagen den 17 Augusti 2018 kl. 10.00.

För brådskande/akuta ärenden, vänligen kontakta +41 79 777 99 05 eller ambassaden i Bern.

Rösta i svenska valet utomlands: Schweiz och Liechtenstein

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige i Sverige. Du som är svensk medborgare, bosatt i Schweiz eller Liechtenstein och någon gång varit folkbokförd i Sverige kan rösta i riksdagsvalet 2018.

För att som utlandssvensk få rösta vid riksdagsvalet måste du:

För att finnas kvar i röstlängden och få röstmaterial hemskickat till dig behöver du som utlandssvensk anmäla dig till Skatteverket/röstlängden vart tionde år. Det är viktigt att du står registrerad på rätt adress i Skatteverkets folkbokföringsregister. Du anmäler dig till röstlängden genom att använda Skatteverkets blankett Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842). Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill anmäla dig till röstlängden och/eller anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet. Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Alla som bor utomlands kan brevrösta. Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten (fr.o.m. v. 23), konsulaten i Lugano och Zürich, ambassaden i Bern eller FN-representationen i Genève. Du kan också rösta vid ambassaden i Bern, konsulaten i Lugano, Vaduz och Zürich samt vid FN-representationen i Genève.

Läs mer om rösträtt, brevröstning och andra valrelaterade frågor på Valmyndighetens hemsida

Har du frågor kan du ställa dem eller hitta svar på Valmyndighetens frågeforum.

På Valmyndighetens hemsida finns kortfilmer på svenska och engelska om hur det går till att rösta i valet.

Öppettider för röstning i Schweiz och Liechtenstein

VIKTIGA DATUM

Nya regler för förnyelse av körkort

Riksdagen beslutade den 5 april 2017 om ändring av regler som berör dig som är permanent bosatt utomlands och ska förnya ditt svenska körkort.

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda ditt svenska körkort under dess giltighetstid. Därefter måste körkortet förnyas. Du som är permanent bosatt i ett land inom EES ska fortsättningsvis förnya körkortet till ett körkort utfärdat av behöriga myndigheter i det land du är bosatt i. Regeländringarna innebär att du som är permanent bosatt i ett land utanför EES inte längre kan förnya ditt svenska körkort, istället gäller reglerna om körkort i det land du är permanent bosatt i.

De nya reglerna gäller från och med den 1 maj 2017. Fram till dess gäller nuvarande regler om att ansöka om och hämta ut körkort.

Läs om hur du förnyar ditt körkort på: Transportstyrelsens webbsida