VALTUUSTOALOITE 18.2.2019

ROVANIEMEN KAUPUNKI / Kaupungin valtuusto, kaupungin hallitus.

Tiedoksi:

Kaupungin johtaja Esko Lotvonen, Rovaniemen kaupungin hankintaosasto, Lapin Yrittäjien hankinta-asiamies.

Aihe:                 

Rovaniemen kaupungin hankintastraategian päivittäminen ja sen vaikutukset aluetalouteemme. (Selvitä, mikä on Kuhmon Ihme?)

Päivän aiheeseen, Talouden ja Toiminnan Uudistamisohjelmaan (TTU) liittyen esitämme käytännön toimenpiteenä seuraavaa.

On ilmeistä että Rovaniemen kaupungin ja sen konsernin toiminnan uudistamisohjelmaan tulee sisällyttää käytännön toimena hankintastrategian päivittäminen, joka käytännössä tarkoittaa:

-Hankintastrategian päivittäminen/luominen sekä ohjeistuksen markkinavuoropuhelu pakolliseksi yli 60 000 e hankinnoissa.

-Pienhankintojen toteuttaminen avoimella menettelyllä edistäisi elinvoimaisuutta. Todella tärkeää olisi saada joka ikinen osasto ymmärtämään että hankintaohjeistus koskee heitä ja elinvoimamyönteiset menettelytavat ovat jokaisen substanssiyksikönkin vastuulla.

-Hankinnoissa pitää huomioida aluetalouden vaikutus, joka tuo hyvinvointia alueellemme ja uusia työllistymismahdollisuuksia.

Edellä esitetyn perusteella pyydämme, että Rovaniemi toteuttaa uudistamisohjelman ohessa tärkeän hankintastrategian päivittämisen ja tutkii sen vaikutukset aluetalouteemme.

Rovaniemellä 18.2.2019

Matti Henttunen