Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Till kommunalrådet Anna Ljungdell

tillika kommunstyrelsens ordförande

Västerby 2014-03-02

Interpellation angående Nynäshamns kommuns mål om folkökning på 1-2%

Bakgrund

Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, så ökade Nynäshamns kommuns befolkning från 1950 till 2013 från 13 255 invånare till 26 766 invånare. Kommunen har alltså dubblerat sin befolkning på 63 år och som framgår av figur nedan var ökningen tämligen konstant. Den genomsnittliga folkökningen 1950-2013 var 1.12%.

Folkökningen 1950-2013 i Nynäshamn, Botkyrka och Haninge. Källa SCB.

diagram5.png

Som framgår av diagrammet ovan ser man att Nynäshamn inte lyckades att locka till sig invånare under 1960- och 1970-talens stora inflyttning till Stockholmsregionen. Återigen sker en stor inflyttning till Stockholmsregionen vilket framgår av diagrammet ovan där våra grannkommuner Haninge och Botkyrka uppvisar en kraftig folkökning de senaste 10 åren.


Folkökning 2004-2013 i Nynäshamns kommun

Nynäshamn

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Invånare

24,670

24,648

24,992

25,353

25,499

25,781

26,032

26,248

26,572

26,796

Ökning, invånare

83

-22

344

361

146

282

251

216

324

224

Ökning, %

0.34%

-0.09%

1.40%

1.44%

0.58%

1.11%

0.97%

0.83%

1.23%

0.84%

Som framgår av tabellen ovan har Nynäshamn nått målet 4 ggr och ej uppnått målet 6 ggr under de senaste 10 åren. Den genomsnittliga procentuella folkökningen under de senaste 10 åren är 0,86%, dvs lägre årlig ökning än perioden 1950-2013!

Nynäshamn har ett mål om 1-2% folkökning men har de senaste 10 åren en genomsnittlig ökning med 0,86%. För år 2013 har målet inte uppnåtts utan folkökningen är bara 0,84%

Mot bakgrund av ovanstående önskar jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  1. Varför når inte kommunen målet?
  2. Finns det någon plan för att nå målet?
  3. Finns det anledning att omformulera målet eftersom målet endast uppnåtts 4 ggr under de senaste 10 åren?
  4. Kan marknadsföring av kommunen förbättras?
  5. Finns det risk att Nynäshamns kommun, trots en gynnsam position, återigen missar folkökningen i Stockholmsregionen?

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

Lena Dafgård

Fullmäktigeledamot


Vi finns i Nynäshamns kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill med

kunskap och långsiktighet förändra hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA

Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se, www.sorundanet.se