Toernooireglement (versie 2014-2015)

Toernooien

Artikel 1

 1. De T.D.O. zal ter bevordering van de dartsport, darttoernooien organiseren. De zogenaamde T.D.O. toernooien.
 2. De te organiseren toernooien zijn te verdelen in twee soorten: Open toernooien en een gesloten toernooi, de Texel Masters.
 3. De Open toernooien zijn voor iedereen toegankelijk. De Texel Masters is enkel voor geplaatste T.D.O. leden toegankelijk.
 4. Opgeven voor een (open) toernooi kan bij de speellocatie en via texeldarts@gmail.com
 5. De individuele toernooien kennen geen onderscheidt in poule indelingen zoals de competitie die heeft. Wel kennen deze een onderscheidt in dames en heren voor zover er genoeg dames zijn die op de toernooien deel nemen (minimaal 8).

 

Speltype

Artikel 2

 1. Het speltype van een individueel toernooi is 501 tenzij anders aangegeven.
 2. Het speltype van een koppeltoernooi is 701.
 3. Een toernooi begint in een poulesysteem en gaat over naar een knock-out systeem, tenzij anders aangegeven.

 

Poulesysteem

Artikel 3

 1. In het poulesysteem wordt “best of 3″ gespeeld, tenzij anders op het wedstrijdbriefje staat aangegeven.

 

Knock-out

Artikel 4

 1. In het knock-out systeem wordt er minimaal “best of 3″ gespeeld.
 2. In de halve finale van het knock-out systeem mag maximaal “best of 7″ gespeeld worden, minimaal “best of 5″.
 3. In de finale mag maximaal “best of 9″ gespeeld worden waarbij de finale altijd twee legs meer bedraagt dan de halve finale.

 

Tijd en plaats

Artikel 5

 1. Toernooien worden, zoveel mogelijk als wel toelaatbaar, gespeeld in dartlocaties die aangesloten zijn bij de T.D.O.
 2. De toernooien worden gespeeld op zaterdag of zondag of op een andere dag vastgesteld door het bestuur.
 3. De zaterdag toernooien beginnen om 20.00 uur tenzij anders vermeld en vastgesteld door het bestuur.
 4. De zondag toernooien beginnen om 13.00 uur tenzij anders vermeld en vastgesteld door het bestuur.
 5. De aanvangstijd voor toernooien is zo snel mogelijk na voltooiing van de loting.
 6. De inschrijving geschiet persoonlijk bij de toernooileiding.

 

Kosten

Artikel 6

 1. De inschrijving van een Open toernooi van de T.D.O. Kost € 3.00 en in de koppeltoernooien zal dit € 5.00 zijn tenzij anders vermeld en vastgesteld door het bestuur.

 Verplichting / uitsluiting

Artikel 7

 1. Niet-leden kunnen niet deelnemen aan de Texel Masters. Voor Texelse spelers is lid zijn en plaatsen voldoende, spelers niet woonachtig op Texel dienen ook 5 wedstrijden of meer te spelen in  de competitie zoals de TDO deze organiseert.
 2. Bij de eerste ronde van een toernooi wordt de sportiviteit gevraagd van de deelnemers door vrijwillig op te treden als schrijver. Tenzij dit op het formulier reeds staat aangegeven. Bij het knock-out gedeelte worden bij de eerste ronden de schrijvers opgenoemd, in de volgorde van evt. bye. En dan van beneden naar boven.
 3. De schrijver vangt de wedstrijd aan met degene die het dichts bij de bull gooit. Bij gelijke stand (best of 3 1/1, best of 5 2/2 etc) doorspelen zonder bullen of tossen.
 4. In de poule wedstrijden schrijft de winnaar, tenzij het formulier anders aangeeft, op de baan van zijn/haar winst. In de Knock-out ronde schrijft de verliezer op het bord waar hij/zij de wedstrijd heeft verloren.
 5. De verliezer mag ook een vervangende schrijver zoeken, echter de verantwoordelijkheid ligt bij de verliezer.
 6. De winnaar meld de gespeelde wedstrijd af bij de toernooileiding met bijzonderheden 180-ers hoogste finish en dergelijke.

Bij het in gebreke blijven van art. 7 lid 4/5 vervallen alle ranking punten van het gespeelde toernooi en van de totaalranking.

Toernooileider/leidster

Artikel 8

 1. Het bestuur/vrijwilligers heeft de daadwerkelijke leiding van het toernooi.
 2. Het bestuur/vrijwilligers is een uur voor aanvang aanwezig.
 3. Het bestuur/vrijwilligers geeft uitvoering aan het toernooireglement.
 4. Het bestuur/vrijwilligers fungeert als hoofdscheidsrechter.
 5. Daar waar het toernooireglement in gebreke blijft beslist de toernooileiding.

 

Toernooicommissaris

Artikel 9

 1. Het bestuur maakt aan het begin van het seizoen een agenda op voor het volgende seizoen.
 2. Het bestuur verzameld alle uitslagen van toernooien.
 3. Het bestuur maakt, na binnenkomst van de toernooiuitslag, de rankinglijst, 180-lijst en HF-lijst op.
 4. Het bestuur publiceert de laatste standen op de internetsite van de T.D.O.
 5. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid over de toernooileiding.

 

Rankingpuntenverdeling

Artikel 10

 1. Punten toekenning voor Master ranking:

Winnaars

Punten

 

Verliezers

punten

 

1e

16

 

1e

8

 

2e

14

 

2e

7

 

3e

12

 

3e

6

 

4e

10

 

4e

5

 

Rest

6

 

rest

3

 

 

 

Texel Masters

Artikel 11

 1. Aan de Texel Masters nemen tot 32 geplaatste leden van de TDO deel (dames en heren)
 2. Plaatsing geschied aan de hand van de ranking.
 3. Een deelnemer kan zich plaatsen voor de Texel Masters op de volgende manieren:
 1. De winnaar Texel Masters is rechtstreeks geplaatst voor de volgende Texel Masters.
 2. Winnaar Texel Open heren en winnares Texel Open dames zijn rechtstreeks geplaatst voor eerstvolgende editie van de Texel Masters mits zij niet woonachtig zijn  op Texel.
 3. De resterende plaatsen worden opgevuld met de spelers die zo hoog mogelijk op de toernooiranking staan         

De spelers/speelsters worden aan de hand van de plaats op de toernooiranking in het schema geplaatst.

 

Slotbepaling

Artikel 12

 1. Om een toernooi daadwerkelijk te laten spelen zijn er minimaal de volgende aantal deelnemers benodigd.
 1. T.D.O. ranking toernooi: 8 deelnemers.
 2. Voor een apart dames T.D.O. ranking toernooi: 8 dames.
 3. Koppel toernooi: 8 koppels.
 1. Bij het niet doorgaan van een ranking toernooi zal restitutie van betaalde gelden plaatsvinden.
 2. Daar waar dit reglement niet in voorziet besluit de toernooicommissaris.

Met dit toernooireglement (versie 2014-2015) vervallen alle voorgaande toernooireglementen van de TDO!