Indholdsplan 2017/2018

Gunslevholm Idrætsefterskole

Skoleåret

Skoleåret varer fra medio august til sluttning juni, og er delt op i 4 perioder, samt en 5. periode i eksamenstiden. De tre perioder har til formål at give afveksling i undervisningens placering i skemaet. Fordelingen af skolens aktiviteter kan ses i årsplanen (SkolePlan), ligeledes elevernes skemaer.

Kostskolearbejde

Basislærerfunktion

Vi vægter den tætte kontakt med en ”erstatningsvoksen” – da det for de fleste elever er første gang, de skal være væk hjemmefra, derfor er en elev altid tilknyttet en basislærer og et basishold. Et basishold består af 12-13 elever. Der er 16 basisgrupper.

Basislæreren skal:

Derfor har vi:

Trivselsdage

I slutningen af august og igen i januar måned afholder basislæreren individuelle trivselssamtaler med basiseleverne, med fokus på personlige og sociale aspekter for den enkelte elev. Der er afsat 20 minutter pr. samtale pr. gang.

Rengøring

Formål:

Rengøringen er en del af hverdagen på en efterskole derfor skal eleverne tage et eget og fælles ansvar for, at skolen er ren og ryddelig og dermed behagelig at bo på. De skal lære vigtigheden af, at alle deltager på lige fod og yder en fornuftig indsats, og at det er nødvendigt at samarbejde omkring rengøringen på en efterskole.

Eleverne skal gøre både eget værelse og fællesområderne rent. Rengøringen foregår som en daglig rengøring samt en hovedrengøring (Tornadorengøring) en gang hver måned. Når skoleåret er ved at være slut hjælper de med at slutrengøre skolen.

Eleverne modtager i nødvendigt omfang instruktion af en lærer, samt følger vores rengøringspersonale. 3-4 elever en uge fra mandag til torsdag på ”Mitzie-runde” denne uge deltager eleverne ikke i formiddagstimerne.

Køkkenelever

I løbet af skoleåret har 4 elever cirka en i køkkenet. Eleverne deltager ikke i den almindelige undervisning i den uge. Ugen starter mandag morgen og slutter søndag aften.

Køkkeneleven skal:

Anden hjælp

Studievejledning

Vores studievejledning er integreret således, at basislærere varetager en stor del af vejledningen. Eksempelvis i forbindelse med udarbejdelse af den obligatoriske selvvalgte opgave.

Herudover er der traditionel vejledning af skolens tre vejledere. Alle elever fordeles, så de har en fast vejleder gennem hele skoleåret.

Fysioterapeutordning

Der er tilknyttet en fysioterapeut, som hver fredag er på skolen. Eleverne kan selv booke tid direkte til ham og efterfølgende korresponderer han med såvel elev, forældre og linjefagslærere, så skaden kan følges ordentligt af relevante voksne.

Formålet er altid hurtigst og sikrest tilbagevenden til almindelig deltagelse i alle fysiske aktiviteter på skolen.

Fighterholdet

Som supplement til fysioterapeutordningen har vi et såkaldt fighterhold for de elever der bliver langtidsskadede. Der er en fast lærer på holdet hele året, hvis primære formål er at støtte eleverne psykisk i forbindelse med skadesperioden. Og sekundært at motivere eleverne til at gennemføre deres genoptræning.

Coach/støtte-person/psykolog

Elever der oplever mere modgang end de selv kan tumle og end basislæreren kan hjælpe med, så tilknyttes en af skolens tre coaches.

I særlige tilfælde hjælper vi eleven til psykolog. De første par gange kører en fortrolig voksen eleven til og fra psykologen og følger også op på hvordan det er gået undervejs og i mellem konsultationerne.

Linjefagene

Gymnastik Teamgym

Lærere i faget: Torben Matthiesen, Nicky Schumacher, Pernille Sundstrup og Anders Bo Johnsen, samt timelærer Joakim Mortensen.

Formålet er:

På teamgym arbejder vi målrettet mod at eleverne:

Derudover arbejdes der for at:

forbedre de gymnastiske færdigheder, både praktisk og teoretisk.

sætte fokus på den personlige udvikling.

eleverne får kendskab til forskellige former for gymnastik, så som:

rytme, spring /modtagning, musikteori, anatomi, fysiologi, foreningslære m.v.

eleverne får kendskab til redskaber, og brug deraf.

eleverne stifter kendskab til div. håndredskaber.

eleverne selv opbygger et opvarmningsprogram.

eleverne kan planlægge en undervisningstime

eleverne prøver forskellige instruktørroller

eleverne skal have mulighed for at møde udfordringer med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, både indenfor rytme og spring.

eleverne udvikler kropsbevidsthed og kropsbeherskelse.

eleverne for inspiration og lyst til evt. foreningsarbejde. (Instruktør el. medhjælper).

eleverne får mulighed for at tage DGI´s grunduddannelse G1.

eleverne får skabt et spændende og levende træningsmiljø.

Handlingsplan

Vi vil sætte fokus på den personlige udvikling, med udgangspunkt i grundlæggende træningsprincipper.

Undervisningen vil både være med hele holdet og opdelt i små grupper.

Hver time skal eleverne gennem et solidt opvarmnings/grundtræningsprogram.

Efter efterårsferien skal eleverne undervise hinanden i opvarmning.

Igennem forskellige rytmiske forløb skal eleverne indøve gymnastiske færdigheder.

Der skal være mulighed for, at udfordre både krop og hjerne.

Ud af huset/kampe/opvisninger

Vi deltager i gymnastikopvisninger/stævner både lokalt og på regionsplan.

Antallet af opvisninger ligger mellem 12-15 stk. pr. år.

DGI´s instruktør uddannelse G1 vil være en integreret del af timerne gennem hele

året. Eleverne skal deltage i DGI´s talentuddannelse med et besøg på en højskole samt planlægge og undervise ca. 500 5. klasseselever fra de omkringliggende folkeskoler.

TeamGym konkurrencer for Efterskolehold prioriteres højt og vi stiller med udtagne hold i mix, drenge og pigerækker. Til TeamGym DM for Efterskoler i maj tager alle elever på gymnastiklinien afsted, så alle får en fællesoplevelse med denne begivenhed.

Evalueringsplan

Evaluering forgår både gennem samtale med den samlede gruppe og den enkelte elev. Desuden skal eleverne udfylde et spørgeskema, hvis spørgsmål tager udgangspunkt i vores overnævnte mål. Evalueringen vil både være skriftlig og mundtlig.

Dans

Undervisere:

Pernille Sundstrup og Gina Kristiansen, samt timelærer Frederikke Bonke Hansen.

Faget kombinere den rytmiske gymnastik med forskellige dansestile / teknikker

3 gange om ugen. Linjen skaber de bedste forudsætninger for at udvikle og styrke dine evner som gymnast/danser.

 

Dans gennemfører selvstændige danseforestillinger og samarbejder med TeamGym ift. opvisninger når det giver mening.

 

Formål

At skabe en performance og dansekoreografi som der arbejdes med i grupper eller solo. Dansekoreografi kræver, at eleven er til stede og arbejder koncentreret med dansen.

 

At lærer om puls, tælling og musikanalyse, for at skabe sin egen dansekoreografi. Dette er med til at gøre eleven til en inspireret, kropsbevidst, teknisk og alsidig danser/gymnast.

 

At deltage i forskellige workshop med forskellige instruktører, div. forestillinger både på og udenfor skolen. Der samarbejdes med skolens musik og dramahold om en forestilling sidst på året.

Stilarter:

Modern Dans / Jazz

Teknik timer er grundtræningen for de fleste danseformer, derfor indgår det som en fast del af linien. Der vil blive undervist i forskellige teknikker såsom Floorwork , Modern & Jazz Hovedingredienserne i undervisningen i contemporary dance er floorteknik, improvisation og fysisk træning. Vi arbejder med spring, piruetter, partnering og kontaktimprovisation. Og vi laver fysisk træning, så kroppen er klar, til de teknikker vi skal igennem.

Hip Hop

Hip hop kulturens break dance/street dance/top rock har medført mange videreudviklinger. Herunder har man new style, funk, electric boogie, LA style, krumping, pop comercial osv. Der er mange dansestile som er udviklet af hip hop kulturens grundfundament for dans altså street dance og som bygger på moves til hip hop musik og dens videreudviklede musikgenre som soul, pop osv. Stilen bygger som regel på alle aspekterne fra getto kulturen: Attitude. Som regel tunge "ned i gulvet" bevægelser. Roughness for de maskuline og sexyness for de feminine.

Waacking:

Også kaldet shway eller punking. Stilen opstod i start 70’erne i LA’s klubmiljø. Stilen blev fundamentalt dannet på dragqueen og homosexuelle clubber til disco musik, men dansere fra Soul Train udviklede stilen og idag bliver waacking koreograferet til næsten al slags musik. Kendetegnene ved stilen er de skarpe arme som ruller, kreerer linjer eller vifte på en attitudepræget facon.

Stilen blandes ofte med vouging, jazz eller hip hop og er først og fremmest en freestyle-dans, og ikke en koreografi dans. Det handler om at finde sin egen personlighed og udstråling frem.

Idag er waacking en yderst propulær stilart og bliver brugt i mange forskellige mediesammenhæng verden over.

Ud af huset/kampe/opvisninger

Dansens dag (Kbh)

Timeout indslag til håndboldkampe

Opvise til lokalopvisninger

Samarbejde med Stepz i Kbh.

Se danseforestillinger

Evaluering

Evaluering foregår både gennem samtale med den samlede gruppe og den enkelte elev. Desuden skal eleverne udfylde et spørgeskema, hvis spørgsmål tager udgangspunkt i de ovennævnte mål. Evalueringen vil både være skriftlig og mundtlig.

Fodbold

Lærere i faget: Jens Madsen, Lars Dahlstrøm, Jens Olsen, Jesper Bo Pedersen og Mads Beierholm.

Holdstørrelse: ca. 95 fordelt på ca. 20 piger og 75 drenge

Faciliteter: hal, udendørs fodboldbane, egen kunstgræs fodboldbane.

Diverse materialer såsom mål, bolde, kegler, veste o.lign.

Aktiviteter:

Hjælpemidler: se ovenstående

Formål/slutmål

•eleverne føler progression i deres individuelle niveau.

•eleverne udviser ansvar for at skabe ”de rette rammer” for og omkring undervisningen i fodbold. (tid, materialer og mentaltilstand)

•når man kan lide at komme til timerne og føler dem vedkommende og udfordrende.

•Eleverne føler empati for hinanden. (størrelsen af gruppen og forskellige niveauer

•når vores årsplan/indhold på fodboldlinjen er gennemført med kvalitet og tid til fordybelse.

Arbejdsform: eleverne vil blive præsenteret for forskellige praktiske og teoretiske øvelser

Indhold:

•        taktik, spillestil, systemer og evaluering af egne kampe

•        individuel teknisk træning, pasninger, vending, 1. berøring,          dribling/finter

•        koordination og bevægelighed

•        trænings- og sæsonplanlægning

•        væske, kost, hvile og skader

•        fodboldloven

•        spændende gæster besøger os

Ud af huset/kampe/opvisninger

Evalueringsform: løbende mundtlig evaluering samt løbende holdtaktisk evaluering. Evalueringen vil som oftest foregå på banen, hvor hovedparten af eleverne via deres visuelle indlæringsvinkel og learning by doing princippet har lettere ved at se og rette fejl, samt modtage positiv kritik.

I slutningen af skoleåret vil eleverne blive bedt om at komme med en skriftlig redegørelse af deres oplevelser på fodboldlinjen.

Håndbold

Lærere, drenge                Lars U. Gerts, Thomas Jørgensen og Thomas Borggaard

Lærere, piger                Katja Jensen og Thomas Jørgensen

Holdstørrelse, drenge        ca. 40

Holdstørrelse, piger        ca. 20

Aktiviteter:

Styrketræningslokale  

Strandhåndboldbane

Rekvisitter

Slutmål

•        Eleverne møder niveau-svarende modstandere både til træning og i kamp.

•        Eleverne føler glæde ved at deltage i undervisningen.

•        Eleverne forbedres fysisk, teknisk, taktisk og mentalt.

•        Eleverne rustes til at undgå skader.

•        Eleverne får opstillet individuelle målsætninger.

•        Eleverne oplever at de involveres og har indflydelse.

•        Eleverne føler at de er en betydningsfuld del af fællesskabet.

•        Eleverne prøver kræfter med trænerrollen.

•        Eleverne er fortrolige med spillets regler

Arbejdsform        Eleverne præsenteres for forskellige praktiske og teoretiske øvelser.

Indhold:

Inspiration:

Individuel målsætning        

Involvering og indflydelse        

Fællesskab                

Samtræning (drenge og piger)

Trænerrollen

Regler/indsigt

Ud af huset/kampe/opvisninger

Evalueringsform

Evalueringen vil oftest foregå med afsæt i en trænings- eller kampsituation.

Ved slutningen af skoleåret foretages en skriftlig evaluering med udgangspunkt i elevernes forventninger samt målsætninger som er beskrevet i spillerprofilskemaet.

LU

Obligatoriske skolefag

Undervisningen læner sig op af pensum for 10. klasse, og slutter af med eksamen.

Matematik

MatematikLærere:  Jens Madsen, Lars Dahlstrøm, Anders Bo Johnsen og Torben Matthiesen.

Kursets varighed  42 uge

Undervisningsgange pr. uge 2

Ugentligt minuttal   180

Antal hold   7

Holdstørrelse  24-26 elever

Faciliteter 

Undervisningslokaler med tavle og skolemøbler til brug i arbejdet med teoretisk stof. Desuden benyttes omgivelserne til gruppearbejde.

Materialer

Vi arbejde hovedsageligt med kopiark - der rammer de faglige mål.

eksempelvis med opgaver fra Matematikbanken., artikler, projektbeskrivelser

Hjælpemidler Lommeregner, IT bruges i forbindelse med regneark og geogebra.

Formål

Matematikundervisningen på  Gunslevholm Idrætsefterskole skal bibringe eleverne undervisning som står mål med hvad der almindeligvis kræves i 10. klasse.

Matematikundervisningen indgår som et delelement af skolens samlede virke hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Skolen har valgt at tildele følgende elementer fra skolens værdigrundlag ekstra opmærksomhed: ”Selvindsigt” og ”Fælles, lige rettigheder og pligter”.

Undervisningens slutmål er fastsat med afsæt i ovenstående.

Slutmål

Foruden de af undervisningsministeriet fastsatte slutmål og Kompetencer, er målet med undervisningen at:

 Arbejdsform

For at sikre at slutmålene realiseres er undervisningen tilrettelagt således at eleverne i høj grad selv er aktive. Tavlegennemgang af teori forsøges begrænset. I stedet kobles teorien sammen med opgaver og forsøg. Eleverne arbejder i små grupper således at de kan formulere og diskutere stofområdet. Hver undervisningsgang indledes med en kort opsummering.

Computeren inddrages i høj grad som hjælpemiddel i undervisningen.

Elevernes kompetencer indenfor faget vedligeholdes ved til stadighed at repetere tidligere behandlede emner.

Indhold

På den indholdsmæssige side tages der udgangspunkt i kopiark, som suppleres med avisartikler, åbne opgaver og matematiske projekter.

I løbet af året skal eleverne arbejde med skriftlig matematik i form af afleveringsopgaver/udregninger samt 4 – 5 10.-klasses opgavesæt.

Evalueringsformer

Elevernes udbytte af undervisningen evalueres løbende. Ud fra resultaterne tilrettelægges undervisningens niveau så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Evalueringen foregår vha. samtale med hele holdet efter hvert behandlet emne.

Samtalen tager udgangspunkt i spørgsmål angående den personlige udvikling og arbejdsformen (tavlegennemgang, gruppearbejde, individuelt, lektielæsning og det skriftlige arbejde).

Fysik / kemi

(valgfrit)

Lærere                 Ebbe Andersen og Katja Jensen

Kursets varighed         42 uger

Undervisningsgange pr. uge 2

Ugentligt minuttal         150

Antal hold                 2

Holdstørrelse         ca. 18-20 elever

Faciliteter                 Fysik/kemi-lokale på nærliggende folkeskole.

Materialer         Materialesamling på efterskolen til arbejdet med emner indenfor fysik.

Undervisningsmateriale        Prisma 10 U

Kemi 2000 C

Ny Prisma 10 ”Lydens univers”

Kompendier m. teori og forsøgsrækker til hvert emne.

Hjælpemidler         Alle elever medbringer bærbar computer.

Lommeregner.

Formål        Undervisningen i Fysik/Kemi på Gunslevholm Idrætsefterskole skal bibringe eleverne undervisning som står mål med hvad der almindeligvis kræves i 10. klasse.

Undervisningen indgår som et delelement af skolens samlede virksomhed hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Slutmål        Foruden de af undervisningsministeriet fastsatte slutmål (jf. link) er målet med undervisningen at:

Slutmål for faget fysik/kemi:

http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Fysik_kemi/slutmaal.html

Arbejdsform        For at sikre at slutmålene realiseres er undervisningen tilrettelagt således at eleverne i høj grad selv er aktive. Tavlegennemgang af teori er begrænset. I stedet kobles teorien sammen med opgaver og forsøg. Eleverne arbejder i små grupper således at de kan formulere og diskutere stofområdet. Elevernes kompetencer indenfor faget vedligeholdes ved til stadighed at inddrage elementer fra tidligere behandlede emner. Til udvalgte emner udarbejder eleverne en rapport. I rapporterne redegør eleverne for sammenhængen mellem teori og eksperimenter samt for miljø- og samfundsforhold i relation til emnet.

Indhold        

Det teoretiske indhold er for hvert emne samlet i et kompendie som foruden teoretisk stof indeholder en forsøgsrække og opgavesamling.

På den måde afdækkes fagets fire hovedområder.

Fagets hovedområder:

Fysikkens og kemiens verden

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

Arbejdsmåder og tankegange

Indhold

Evalueringsformer        Elevernes udbytte af undervisningen evalueres løbende. Ud fra

resultaterne fra evalueringen tilrettelægges undervisningen så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Evalueringen foregår vha. test og samtale/mindmap efter hvert emne.

Dansk

Lærer: Carina Kamper, Dorthe Bonke Hansen, Allan Solberg, Lars Spuur, Mathilde Madsen.

På Gunslevholm læses dansk 2 x 90 minutter + 1 x 55 minutter om ugen. Vi arbejder med holdstørrelser på ca. 22-26 elever og har 8 danskhold på skolen.

Det tilstræbes at de centrale kundskabs- og færdighedsområder dækkes. Undervisningsmetoderne er følgende: klasseundervisning: klasseundervisning, foredragsformen, gruppearbejde, individuelt arbejde, informationssøgning, interview.

Størstedelen af de tekster der arbejdes med i løbet af året er samlet i et kompendium, opdelt i emner, hvor det enkelte emne kan indeholde flere forskellige genrer.

Der vil i løbet af skoleåret blive arbejdet med emner på tværs af holdene, hvor holddannelserne brydes op, og eleverne får mulighed for at arbejde sammen på tværs. Dermed tilsigter vi, at eleverne lærer at modtage information i andre og større fora – og fra andre undervisere. Læreren træder i disse timer ind i en mere konsulentorienteret og vejledende rolle.

Eleverne laver på et år ca. 5-6 skriftlige afleveringer af forskellig karakter. Nogle vil tage udgangspunkt i tidligere eksamensoplæg, mens andre kan være en boganalyse eller have et mere frit indhold.

Overordnet set tager vi i faget dansk udgangspunkt i de ”Fælles Mål”. Generelt lægger vi vægt på at komme rundt om forskellige genrer (fiktive tekster, sagprosa, nonfiktion, billeder, reklamer, film, radiomontage), tidsperioder, temaer og forfattere.

Ud fra skolens værdigrundlag prioriterer vi at bidrage med:

1) Livsoplysning

Gennem et varieret valg af tekster vil eleverne stifte bekendtskab med centrale problemstillinger, der kan perspektiveres til deres eget livsforløb og verdenen omkring dem.

2) Folkelig oplysning

Eleverne vil få et bredt kendskab til de forskellige genrer,

tidsperioder, temaer og forfattere indenfor danskfaget, hvilket

vil udfordre deres danskkundskaber, men også deres almene viden.

3) Demokratisk dannelse

Eleverne skal lære at omgås i et demokratisk undervisningsmiljø, hvor man er i stand til at give plads, har indflydelse på undervingen, men også forpligter sig til at bidrage med synspunkter og argumenter, hvilket er grundlaget

for ethvert demokrati.

4) Selvindsigt

Eleverne skal gennem analyse og indlevelse involvere sig selv

i teksternes problemstillinger og prøve at se ind i sig selv.

Engelsk / tysk

Engelsklærere:        Dorthe Bonke Hansen, Allan Solberg, Charlotte Matthiesen og Carina Kamper

Kursets varighed:        42 uger

Tysk er et valgfag

Undervisningsgange pr. uge:        3 gange

Ugentligt minuttal:        190 minutter

Antal hold:        8 engelskhold        

Holdstørrelse:        20-26 elever

Faciliteter:        Undervisningslokaler med tavle, projektor. Desuden benyttes omgivelserne til gruppearbejde.

Materialer:        Til engelsk benyttes hjemmelavet kompendium med udvalgte, relevante emner samt grammatik bog.

Til tysk benyttes i vid udstrækning aktuelle avisartikler samt enkelte noveller. Der anvendes ligeledes grammatik bog.

Hjælpemidler:        Ordbøger, pc

Formål:

Sprogundervisningen på Gunslevholm Idrætsefterskole skal bibringe eleverne

undervisning, som står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolens 10.klasse.

Sprogundervisningen indgår som et delelement af skolens samlede virksomhed hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Undervisningens slutmål er fastsat med afsæt i ovenstående.

Slutmål:

Foruden de af undervisningsministeriet fastsatte slutmål er målet med undervisningen at:

•Eleverne får en selvstændig og opsøgende tilgang til faget.

•Eleverne kan indgå konstruktivt i gruppearbejde.

•Eleverne oplever faget vedkommende og fængslende.

•Eleverne bevidstgøres om egne evner og begrænsninger – og udnyttelse af disse.

•Eleverne får mod til at stå frem for andre og udtrykke sig på fremmedsprog - mundtligt som skriftligt.

•Eleverne tager ansvar for egen læring.

Arbejdsform:

For at sikre at slutmålene realiseres er undervisningen tilrettelagt således at eleverne i høj grad selv er aktive.

I starten af året kommer eleverne med vidt forskellige forudsætninger, hvilket gør at opstarten kan være præget af utryghed ved at tale et fremmedsprog, da alle er nye for hinanden. Derfor arbejder eleverne ofte i små grupper således at de kan og tør formulere sig og diskutere stofområdet og at alle er sprogligt aktive.

Indhold:

Da den frie skriftlige udtryksform er forholdsvis ny for eleverne, arbejdes der naturligvis meget med denne disciplin.

På den indholdsmæssige side tages der udgangspunkt i artikler, noveller og kompendier som suppleres med musik og video.

I løbet af året skal eleverne aflevere et antal skriftlige opgaver af forskellig karakter, deriblandt tidligere eksamensopgaver.

Evalueringsformer:

Evalueringen vil ske løbende, både skriftligt og mundtligt og vil typisk foregå fælles på klassen.

Den individuelle evaluering vil finde sted ved tilbagelevering af et skriftligt produkt. Den individuelle evaluering i forhold til den mundtlige præstation vil også finde sted ved forældresamtalen og efter fremlæggelser.

Der er mulighed for at afslutte med FS10 eksamen.

http://uvm.dk/Uddannelser/folkeskolen/afsluttende-proever?smarturl404=true

Tysk (valgfrit)

Tysklærere        Jesper Bo Andersen

Kursets varighed:        42 uger

Tysk er et valgfag

Undervisningsgange pr. uge:        2 gange

Ugentligt minuttal:        180 minutter

Antal hold:        2 tyskhold

Holdstørrelse:        18-26 elever

Valgfag Musik

Undervisningen foregår 2 gange ugentligt og varer 120 min.

Lærer: Lars Spuur

Der gøres i undervisningen brug af et rock/pop instrumentarium, enkle noder og musik på cd/ipod.

Der undervises med fokus på følgende punkter:

At eleverne tilegner sig evner, der gør dem i stand til bedre at kunne indgå i samspilssituationer, herunder evnen til at lytte til hinanden og indgå i musikalsk kommunikation.

Groovefornemmelse, herunder hvilke virkemidler benyttes for at opnå et fedt groove.

Glæde ved improvisation og uforudsete musikalske sammenhænge.

Der ligges også vægt på udvikling af elvernes rytmik og pulsfornemmelse, ved hjælp af stomp ( tramp, sang og klap)

Alle elever skal indgå i sammenhænge hvor de skal bruge deres sangstemmer. I korarbejdet vil enkel flerstemmighed indgå.

Vi vil i løbet af året også kommer ind på musikteoretiske elementer bl.a til brug ved grundlæggende musikalsk analyse.

Det genremæssige fokus er på nyere populærmusik og ofte med udgangspunkt i elevernes egne favoritnumre.

Fællestimer

Hver fredag over middag (kl. 13:15-14:45) er der halvanden times fælles undervisning for hele skolen.

Det overordnede formål er demokratisk dannelse, folkelig oplysning og livsoplysning - og vi forsøger at lave et varieret program der skal byde ind i disse overordnede områder.

Ud over dette er det helt enkelt også formålet, at have en fælles afslutning på skoleugen, inden nogle elever tager på weekend og andre bliver på skolen.

Undervisningen gennemføres af 2-3 lærere og/eller eksterne foredragsholdere.

Eksempler på undervisning i fællestimerne:

 1. Foredrag med Kim Kliver (politiet) omkring euforiserende stoffer, deling af digitale billeder og videoer og generel opførsel i nattelivet…
 2. Introduktion til demokrati og den demokratiske samtale + oplæg til elevrådsvalg (som foregår på danskholdene).
 3. Introduktion til alternative perioder - eksempelvis arbejde med OSO og opstart af vejledning (alle basislærere er på fællestimen).
 4. Fællesgymnastik.
 5. Debat og samtaletimer, hvor eleverne skal være aktivt deltagende og debatterende i forhold til emner som etik, politik, uddannelse, problematikker i eleverne efterskoleliv
 6. Sangtimer

Samlet set skal eleverne altså være aktive deltagende og gennem samtale, fremlæggelser, debat og argumentation være med til at tage ansvar for skolen og deres eget og andres efterskoleliv.

Anden undervisning

Morgensamling

Morgensamlingerne byder på sange fra efterskole- og højskoletraditionen og historiefortælling omkring baggrunden for sangene.

Det er formålet, at eleverne bliver introduceret til en hel tradition omkring det talte ord. Til Grundtvig og Kold. Men også til mere nutidige tænkere.

Morgensamlinger indeholder også en fælles introduktion til Gunslevholms historie og skal bidrage til elevernes fælles historie.

Til tider vil andre undervisningsformer og indhold komme på banen (eksempler herpå):

 1. Gammeldags morgengymnastik
 2. Afspænding
 3. Introduktion til forskellige typer musik (elektronisk, klassisk, jazz osv.)
 4. Nyheder
 5. Snak om relevante samfundsmæssige emner (eksempelvis den potentielle konflikt på skoleområdet og den danske model)

Almindelige uger og dage

I de uger med almindelig skemaundervisning, vil der være undervisning fra mandag kl.8:00 til fredag kl. 14:45. Undervisningen er tilrettelagt på den måde at hver elev vil mindst modtage undervisning som er krævet af undervisningsministeriets tilskudsbekendtgørelse, dvs. 21 timer/uge. En typsik dag ser ud som følgende:

Anderledes uger og dage

Vi prioriterer vigtigheden i at alle oplever et forpligtende fællesskab. De skal mærke sammenholdet og afhængigheden i en gruppe. Fællesskabet bliver kun rummeligt og berigende, når det baseres på visse fælles, lige rettigheder og pligter. Det er vigtigt at eleverne føler sig hjemme og trygge. Når barrieren er brudt og facaden væk kan tilliden bygges op med ansvar som konsekvens. Man modnes, socialiseres og får en større selvforståelse og selvindsigt. Man udvikler evnen til at indgå i relationer og forståelsen for andre mennesker. Det fællesskab og den energi som man har opbygget sammen under de nære rammer har en voldsom stor indflydelse på den enkelte. Der er tillid til hinanden i fællesskabet og mulighederne er store, og det gør, at man rykker voldsomt. Eleverne får større tiltro til egen formåen, større selvtillid og i sidste ende et bedre selvværd.

GK

Introuge

Ankomstdag og introuge

I introperioden vægter vi, at eleverne og personalet lærer hinanden at kende. At eleverne får kendskab til skolen og nærområdet. At de oplever samvær og fællesskab med deres nye kammerater og at de lærer at samarbejde og respektere hinanden. At eleverne begynder at danne relationer til andre elever og lærere og får et tilhørsforhold til deres basishold. Det er vores mål, at den enkelte elev opnår at føle tryghed og nærvær. Introperiodens varighed er en uge.

Aktiviteterne er: •        Velkomst med forældre. Taler, sange og lærerpræsentation

•        Intromøde med forældre- og elever på basisholdet

•        Dans i haven

•        Basistur med overnatning i det fri og selvforplejning

•        Rengøringstjanser/køkkentjanser

•        Tur til Nr. Alslev og Stubbekøbing

•        Fællesmotion

•        Turneringer

•        X-factor show

•        Kend din skole

•        Bålhygge

•        Regler/adfærd/samvær

•        Fællestime

•        Sang

•        Wellness og mandehørm

Ugen evalueres elektronisk af elever.

Afslutningsdage og dimission

Afslutningsdage og dimission

Afslutningsdagene har til formål at eleverne får tid til refleksion, socialt samvær og fællesoplevelser. Desuden anser vi det for vigtigt, at eleverne er medansvarlige i forhold til nedpakning af skolen herunder oprydning og rengøring.

Dimissionen er en højtidelig og traditionel afslutning på skoleåret med sange, taler og udlevering af eksamensbeviser.

Afslutningsdagene indeholder:

dimission

Juledag

Juledagen den 1/12 afholdes kl. 08.00 til kl. 15.00.

Formålet med dagen er social aktivitet og fællesoplevelse for eleverne.

Dagen bruges til julehygge og oppyntning af skolen samt kreative udfoldelse. Eleverne er sammen i basishold sammen med deres basislærer.

Dagen evalueres på lærermøde og mellem basislærer og basishold.

Juleuge

Juledagene afholdes de to sidste dage inden juleferien.

Formålet med dagen er social aktivitet og fællesoplevelse for eleverne.

Juledagene er en kombination af danske juletraditioner, hygge og fysisk udfoldelse.

Juledagene indeholder bl.a.:

- Volley

- Julebingo

- Gudstjeneste i Gunslev Kirke

- Basisrengøring og værelsesrengøring

- Sang og musik

- Juletræsfest hvor alle elever, lærere samt lærernes familier deltager.

Dagene evalueres på lærermøde og mundtligt sammen med eleverne.

Skitur

Formål

Hovedsigtet med skituren er at styrke og udvikle fællesskaber via fokus på alpint skiløb. Alle skolens elever og lærere deltager. Da eleverne møder med vidt forskellige færdigheder i alpint skiløb, niveaudeles de og der opstår nye gruppekonstellationer set i relation til skolens hjemlige liv. Turen, der er placeret  uge 6, varer 6 dage (5 dage på ski). 

Skituren skal:

 

Derfor har vi

Evaluering

I den første uge efter hjemkomst evalueres turen individuelt af både elever og lærere via et elektronisk spørgeskema.

Kulturaften

formål

timetal og tidspunkter

evaluering

Brobygning

§ 10 a. Brobygning er vejlednings- og undervisningsforløb i overgangen til ungdoms­ud­dan­nel­ser­ne. Brobygning skal give den unge bedre mulighed for og motivation til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt udvikle den unges faglige og personlige kompetencer.

Stk. 2. Brobygning på en ungdomsuddannelse skal afspejle undervisningen i de ud­dan­nel­ses­om­rå­der, der indgår i brobygningen, og gøre eleven bekendt med uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod.

Brobygning er obligatorisk, det betyder at alle elever skal brobygge til mindst to forskellige ungdomsuddannelser. Varigheden er 2 + 3 dage. Brobygningen finder sted i uge 47 og foregår på ungdomsuddannelsesstederne i Nykøbing Falster.

OSO

Eleverne arbejder med den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) i dagene i og omkring brobygningsugen. I OSO arbejder eleven med et emne, der har forbindelse til elevens uddannelsesplan og valg af uddannelse. I opgaven skal eleven anvende forskellige arbejdsmetoder og udtryksformer og der skal udarbejdes et konkret produkt. Desuden har vi her på skolen valgt at eleven fremlægger sin opgave for 2 basishold og 2 lærere.

Terminsprøver

Formålet med terminsprøverne er, at eleverne får mulighed for at afprøve de forhold der udspiller sig under de skriftlige prøver senere på året.

Der bliver givet en terminskarakter i de enkelte fag.

Terminsprøverne afvikles i januar måned.

Terminsprøverne afvikles i skolens hal.

Forældredage

I løbet af året inviteres forældrene til 2 forældredage. Den første er kort efter elevernes ankomst, hvor formålet er at give forældrene et indblik i hvad året indeholder samt skabe kontakt til basislæreren.

Den anden ligger i slutningen af november. På denne dag vil forældrene, af basislæreren, blive orienteret om deres barns faglige standpunkter i skolefag og liniefag og om deres sociale omgang på skolen.

Forældredagene skal:

Derfor har vi:

Musik-teater

Gunslevholm Idrætsefterskole har en musikteaterforestilling, hvor musik, dans og teater forener eleverne omkring visuelle udtryk og en god historie. At se et sådan stort arrangement lykkedes når mange arbejder sammen, skaber en fællesskabsfølelse og værdi der sætter spor resten af livet.

Derfor :

- Kan et musikteaters mange arbejdsfunktioner og mangeartede kompetencekrav give

rum for den enkelte elevs behov.

Det kan være :

Eleverne tilvælger deltagelse i Musikteateret og cirka ⅓ af elevholdet er med i projektet. Den resterende del af eleverne har almindeligt skema.

Alternative dage

Der er 2 perioder i løbet af året, af 2-3 dages varighed.

1. periode er i september med fokus på adventure/friluftliv

2. periode er i april (op mod påske) hvor indholdet varierer - i 2017/2018 er temaet Vinter OL.

Formålet med dagene er at

•Give mulighed for fordybelse

•Være en anderledes tilgang til undervisningen

•Give mulighed for nye elev-konstellationer

•Udfordre eleverne på nye områder

•Skabe fællesskab

•Fungere som et brud på hverdagens faste mønster

•Give eleverne mulighed for at møde lærere i nye sammenhænge

Der evalueres med eleverne efter endt alternativ periode.

Kulturaften

Formål: At styrke fællesskabet

Eleverne skal opleve sig selv og hinanden i andre sammenhænge end dem de i skolens daglige liv ellers indgår i.