Published using Google Docs
Webbteknologier - kursupplägg

Webbteknologier

Version 1.0, 2012-12-18.

Litteratur

För servlet-delen av kursen använder vi (en del av) boken Core Servlets and JavaServer Pages.

Det finns otaliga böcker, sajter och instruktionsvideor som ger en introduktion till HTML4 och XHTML. Följande fria PDF “Learn HTML and CSS: An Absolute Beginner’s Guide” gör ett bra jobb och omfattar precis de delar som ingår i kursen. Kompletteras lämpligen med “Dive into HTML5”, framför allt kapitlet “What Does It All Mean?” för en uppdatering till HTML5.

Mercurial-akrivet för kursen.

Tisdag, v1

Förbered

Chapter 3: Servlet Basics

Avsnitt 3.1 - 3.3 ger introduktion till hur man skriver servlets och går igenom de olika delarna involverade. Läs som introduktion till övningar. Avsnitt 3.4 och 3.5 är mindre intressanta, medan avsnitt 3.6 är relevant, men pratigt: fokusera på avsnittet “The init method.”

Lektionsinnehåll

Torsdag, v1

Förbered

Chapter 4: Handling the Client Request: Form Data

Avsnitt 4.1 till 4.4 är den relevanta delen av kapitlet och bör studeras parallellt med övningar. Den andra halvan är tekniker och exempel som kan vara nyttiga, men inte tillför så mycket nytt.

Chapter 19: Creating and Processing HTML Forms

Kapitlet är en detaljerad genomgång av hur webbformulär fungerar. Som förberedelse för lektionen, läs avsnitt 19.1 och 19.2. Påföljande avsnitt beskriver de enskilda kontrollerna som kan förekomma i formulär. Om du är bekväm med extensiv läsning, kan du skumma resten av kapitlet. Deras viktigaste funktion är annars som referensverk.

Lektionsinnehåll

Tisdag, v2

Förbered

Chapter 8: Handling Cookies

Avsnitt 8.1 till 8.3 är en något långrandig introduktion till cookies. Läs efter behov. Avsnitt 8.4 till 8.7 är den centrala delen av kapitlet och det som kommer att vara lektionens fokus.

Chapter 9: Session Tracking

Avsnitt 9.1 till 9.5 är den centrala delen av detta avsnitt. Den senare halvan är olika exempel som kan studeras efter behov.

Lektionsinnehåll

Torsdag, v2

Förbered

Chapter 2. Your First Web Pages

En introduktion till (X)HTML. För dig som inte tidigare träffat på HTML är förmodligen bästa sättet att ta till dig detta material att fundera ut någonting du skulle vilja presentera och steg för steg skapa en egen sida. Observera att din webbsida inte kommer att bli jättesnygg, men det kommer vi till vid nästa lektion.

Lektionsinnehåll

Tisdag, v3

Förbered

Chapter 3. Adding Some Style

Detta kapitel består egentligen av två delar: första delen handlar om färg och form. Den andra delen handlar om “selectors” och kan kännas något abstrakt, men är på många sätt den viktigare delen av kapitlet; mer om detta på torsdag.

Lektionsinnehåll

Torsdag, v3

Förberedelse

Vi kommer att titta på hur en webbapplikation kan se ut när man introducerar JavaScript. Den som är nyfiken på JavaScript kan ta sig en titt på den utmärkta introduktionen Eloquent JavaScript, men syftet med undervisningen är inte att lära sig JavaScript utan bara att förstå hur det kan användas.

Lektionsinnehåll

Torsdag, v5

Lektionsinnehåll

Projektarbete.

Tisdag, v6

Lektionsinnehåll

Projektarbete.

Torsdag, v6

Lektionsinnehåll

Presentation av projekt.


Versionshistorik

Version 1.0

Förtydligade JavaScript-momentet. Länk till projektdokument.

Version 0.9

Initial version.