УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

2сесія 7 скликання

(__-ге пленарне засідання)

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

__.__.2015

Про Тимчасове  положення

“Про порядок проведення засідань

“круглого столу ” в м.Бершадь щодо

питань відання органу місцевого

самоврядування ”

              З метою поглиблення конструктивної співпраці громадськості міста і органів місцевого самоврядування, врахування думок фахівців-представників територіальної громади міста при обговоренні регуляторних нормативно-правових актів і прийнятті рішень міська рада

 

                                                               ВИРІШИЛА :

1. Затвердити, до прийняття змін в Статут територіальної громади м. Бершадь в редакції 2016 року, Тимчасове положення  “Про порядок проведення засідань “круглого столу ”  в м. Бершадь щодо питань відання органу місцевого самоврядування ”   (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності ( Нечитайло О.Г.).

             

Міський голова                                                             М. Кольченко

Погоджено:

Начальник юридичного

відділу міської ради  

І.Красиленко

Додаток

До рішення 2 сесії  7 скликання

Бершадської міської ради

від 29 .12 2015 року

Тимчасове  положення

“Про порядок проведення засідань “круглого столу” в м.Бершадь щодо

питань відання органу місцевого самоврядування”

1.Загальні положення

1.1. Це Тимчасове положення визначає організацію та проведення засідань “круглого столу ” і є формою участі представників територіальної громади, депутатського корпусу, громадських об`єднань, партій, засобів масової інформації, підприємців, посадових осіб місцевого самоврядування у розгляді питань, що мають важливе актуальне значення для життєдіяльності міста.

  1.  Метою проведення засідань “круглого столу ” є:

1.2.1. поглиблення конструктивної співпраці територіальної громади і місцевого самоврядування;

1.2.2. обговорення проектів нормативно-правових актів, що становлять загальноміський інтерес;

1.2.3. підвищення ролі та активності громадськості у вирішенні актуальних питань місцевого значення;

1.2.4. підвищення гласності та прозорості діяльності міської ради, її виконавчих органів, організацій та установ комунальної власності;

1.2.5. опрацювання з урахуванням різних точок зору взаємоприйнятних рішень, спрямованих на  вирішення загальноміських проблем;

1.2.6.обговорення проектів регуляторних нормативно-правових актів.

  1. Засідання “круглого столу” проводяться на засадах добровільності, гласності та відкритості. До участі в засіданнях залучаються відповідні фахівці, представники громадських об`єднань, організацій, партій, науковці, експерти.

1.4. Пропозиції “круглого столу” мають рекомендаційний характер для органу місцевого самоврядування  та  можуть бути винесені на громадські слухання. Вони доводяться до відома керівників органів місцевого самоврядування, установ та організацій міста.

2. Ініціювання та підготовка до засідань “круглого столу”

2.1.Ініціаторами засідань “круглого столу” у порядку, визначеному цим Тимчасовим положенням  можуть бути:

2.1.1. міський  голова;  

2.1.2. секретар міської ради;

2.1.3. постійні комісії міської ради;

2.1.4. виконавчий комітет  міської  ради;

2.1.5. депутати  міської та районних  у міст рад;

2.1.6. громадські організації, асоціації та інші добровільні об’єднання;

2.1.7. громадські колегії при депутатських комісіях;

2.1.8. трудові колективи;

2.1.9. окремі ініціативні мешканці територіальної громади та мешканці міста за місцем проживання в межах багатоповерхового будинку чи декількох таких будинків що межують між собою, вулиці, кварталу, виборчого округу або виборчої дільниці міста, або безпосередньо органи самоорганізації населення.

2.2. Ініціатор проведення засідання “круглого столу” до міської ради подає  повідомлення до якого додається :

2.2.1. тема  засідання “круглого столу” ;

2.2.2. список учасників засідання ;

2.2.3. проект  документу, якщо такий  обговорюється .

2.3. Посадова особа міської ради протягом 5 робочих днів з дня подання  повідомлення надає відповідь ініціатору про можливу участь в  засіданні “круглого столу”  посадових осіб органів місцевого самоврядування.

2.4. Ініціатор “круглого столу” не пізніше 5 робочих днів до дня проведення повідомляє його учасників, фахівців  та засоби масової інформації про дату та час засідання та забезпечує їх необхідними інформаційними матеріалами.

2.5. Виконавчі органи та посадові особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій міста надають ініціаторам та учасникам необхідні відомості та аналітичні матеріали, сприяють проведенню засідань “круглого столу”.

2.6. Організаційно – технічне та фінансове забезпечення засідань “круглого столу” здійснюється ініціатором заходу.

3. Проведення засідань “круглого столу”

3.1.Засідання “круглого столу” проводить  ініціатор, який головує на  засіданні чи інша особа  за його дорученням.

3.2.На засіданні “круглого столу”, шляхом погодження, приймаються порядок денний та регламент його проведення.

3.3.Секретаря засідання “круглого столу” призначає головуючий.  

  1. Не допускається обговорення питань, що не стосуються теми засідання і тих, що не були внесені до порядку денного.  

3.5.Всі рішення, пропозиції та рекомендації учасників засідання “круглого столу” заносяться до протоколу, який підписується головуючим і секретарем, копія якого зберігається у міській раді.

3.6.Результати проведення “круглого столу”, за пропозицією його учасників, можуть бути винесені на громадські слухання, розгляд органу місцевого самоврядування або оприлюднені в засобах масової інформації.

4.  Прикінцеві положення

4.1.Дане Тимчасове положення набуває чинності з дня його прийняття на сесії міської ради.

4.2.Секретар міської ради веде реєстр засідань “круглого столу”, в який заносяться:

4.2.1.тема засідань;

4.2.2.місце проведення;

4.2.3.прізвище і посада головуючого на засіданні;

4.2.4.склад учасників;

4.2.5.зміст пропозицій, рекомендацій ;

4.2.6.органи і посадові особи, котрим направлені пропозиції на розгляд.

 

            Секретар міської ради                                                 О.В.Рижавська